NIEUW PARKEERBELEID IN CENTRUM

Boxtel lanceert plan voor autovrije Markt

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Afgelopen winter werd al gesproken over de bouw van een ondergrondse parkeerkelder op de plek van de gemeentevijver en woonzorgcentrum Emmaus.

In januari 2006 moet de gemeenteraad een beslissing nemen over het Boxtelse parkeerbeleid. Een rapport van het adviesbureau Goudappel Coffeng ligt vanaf morgen, vrijdag 28 oktober ter inzage en voorziet in het autovrij maken van de Markt en de omgeving van de Sint-Petruskerk en de bouw van een parkeerkelder 'op de grens van het centrum en de wijk Oost'.

In het rapport, dat deze week nog niet voor de pers beschikbaar was, worden oplossingen aangedragen om het parkeerprobleem in de openbare ruimte te koppelen aan de parkeerwensen van particulieren. ,,En niet alleen voor auto's maar ook voor fietsers", meldde burgemeester Jan van Homelen, die gisteren de parkeernota aankondigde.

Goudappel Coffeng noemt volgens de burgemeester mogelijkheden om zoals de gemeenteraad wenst de complete Markt blikvrij te maken. Ook moeten de auto's rondom de monumentale Sint-Petruskerk tot het verleden gaan behoren. Die wensscenario's zullen echter niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, liet Van Homelen doorschemeren. ,,We hebben het hier over beleid voor de middellange termijn."

Het adviesbureau dat de gemeente in de arm heeft genomen om het parkeerbeleid voor de komende tien jaar in beeld te brengen, heeft afgelopen voorjaar onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden. Aan de hand daarvan is een conceptbeleid geformuleerd, waarop burgers de komende vier weken een inspraakreactie mogen geven. Uiteindelijk formuleert het college van B. en W. een voorstel waarover de gemeenteraad als alles volgens plan verloopt - in januari 2006 een besluit moet nemen.

KOSTENDEKKEND
Het autovrij maken van de Markt en de omgeving van de Sint-Petruskerk gebeurt niet eerder dan dat elders vervangende parkeerruimte is gerealiseerd. Ondergrondse parkeerruimte wel te verstaan. Volgens burgemeester Van Homelen is de eerder geopperde parkeerkelder op de plek van gemeentevijver naast de raadzaal nog steeds in beeld.

Ook een parkeervoorziening die tegelijk gerealiseerd wordt met de nieuwbouw voor woonzorgcentrum Emmaus lijkt nog steeds niet van de baan. Vlak voor kerstmis 2004 liet directeur bouwzaken Martien van Beurden van Zorggroep Elde, waarvan Emmaus onderdeel uitmaakt, al weten bereid te zijn om mee te werken aan het parkeervraagstuk van de gemeente Boxtel als rekening wordt gehouden met voldoende veiligheidsgaranties ten aanzien van het verkeer rondom het nieuwe ouderencomplex.

De nieuwe parkeervoorziening, die volgens vorig jaar vastgestelde uitgangspunten ruimte moet bieden aan 350 voertuigen, mag de gemeente Boxtel geen extra geld kosten, zo liet burgemeester Van Homelen gisteren weten. ,,De uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid moet kostdekkend zijn."
27 oktober 2005

Print deze pagina

Terug