CHRISTEN-DEMOCRATEN VERDER ZONDER WIM VAN DER ZANDEN

CDA-fractie gaat 'in principe' door

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De dissidente CDA'er Wim van der Zanden (geheel rechts) heeft als eenmansfractie een nieuwe plek aan de raadstafel gekregen. De raadsleden van SP en PvdA/GroenLinks scheiden hem van zijn voormalige fractiegenoten Jo Custers, Betsie van der Sloot, Pieter Springer en Willy van Zuijlen (geheel links).

Een week nadat Wim van der Zanden zijn vertrek aankondigde als lid van de CDA-fractie in de Boxtelse gemeenteraad, lijkt de sfeer in de gelederen van de christen-democraten nog allesbehalve goed. De overige fractieleden Pieter Springer, Jo Custers, Betsie van der Sloot en Willy van Zuijlen gaan de resterende maanden van de bestuursperiode tot de gemeenteraadsverkiezingen 'in principe' met elkaar verder.

De CDA-raadsleden Van der Sloot en Van Zuijlen steunden tijdens het raadsdebat over de aanbesteding van het nieuwe zwembad samen met Van der Zanden de motie van afkeuring tegen wethouder Anton van Aert. Fractievoorzitter Pieter Springer en Jo Custers waren tegen de motie. In de strijd om het lijsttrekkerschap binnen het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 werd Van der Zanden als kandidaat-lijsttrekker ook gesteund door Van der Sloot en Van Zuijlen. Uiteindelijk moest Van der Zanden, die in de Boxtelse gemeenteraad verder gaat als eenmansfractie onder de naam 'De Waarheid', zijn meerdere erkennen in Springer.

Dat het binnen de CDA-raadsfractie nog lang niet koek en ei is blijkt uit de reactie van raadslid Van der Sloot op de vraag of zij nog vertrouwen heeft in fractievoorzitter Pieter Springer en nog volledig achter hem staat. ,,Laat ik daar maar niets op zeggen", liet Van der Sloot deze week weten. ,,We gaan met vier raadsleden door, in principe tot de gemeenteraadsverkiezingen, maar je weet nooit wat er gebeurt. Voor Wim van der Zanden was de maat kennelijk helemaal vol. Als hij vond dat het echt niet meer ging, is het een verstandig besluit geweest om te vertrekken. Zaterdag is er een constructief overleg geweest met het bestuur, maar ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Ik kan me kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar het bestuur bepaalt op welke positie ik terechtkom."

Van der Sloot en Van Zuijlen blijven voorlopig deel uitmaken van de CDA-raadsfractie, maar of het van harte is, mag betwijfeld worden. Waar Van der Sloot deze week nog kort inging over de ontstane situatie, wilde Van Zuijlen net als vorige week onder geen beding commentaar geven. Wel bevestigde Van Zuijlen dat zijn stilzwijgen een teken aan de wand is en de ontwikkelingen binnen de CDA-fractie nog niet zijn afgerond.

VOLTALLIG
Fractievoorzitter Pieter Springer bevestigde deze week dat de CDA-fractie na het vertrek van Van der Zanden doorgaat met de vier overgebleven raadsleden. ,,Maandagavond waren we met de voltallige fractie bij elkaar. Ik laat me niet uit over wat er tijdens dat overleg is gezegd, maar uit het feit dat we met z'n vieren doorgaan blijkt dat er sprake is van saamhorigheid. We zijn weer overgegaan tot de orde van de dag, want de begrotingsvergaderingen van deze en volgende week en de raadsvergadering van donderdag (vanavond red.) staan op het programma, met veel agendapunten."

Bestuursvoorzitter Bas Dikmans van CDA Boxtel-Liempde liet deze week weten dat de CDA-bijeenkomst die zaterdag plaatsvond niet zozeer over het vertrek van Van der Zanden ging. ,,Het was een reguliere bijeenkomst, waarbij uiteraard ook over de ontstane situatie gesproken is, maar waar het vooral ging over het samenstellen van een advieslijst met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor zijn gesprekken gaande met de zittende raadsleden en overige kandidaten. Verder is er geen sprake van dat er naast raadslid Van der Zanden nog meer raadsleden uit de CDA-fractie stappen. De vier overgebleven raadsleden maken de bestuursperiode tot de verkiezingen af."

'NIET VERLOOCHENEN'
Zonder veel omhaal van woorden heeft Wim van der Zanden dinsdagavond zijn nieuwe plek aan de raadstafel ingenomen. Geflankeerd door de fractievoorzitters van de oppositiepartijen VVD en SP, hield hij het bij een korte verklaring. ,,In een ingezonden brief aan Brabants Centrum heb ik de beweegredenen voor mijn beslissing om de CDA-fractie te verlaten voldoende duidelijk gemaakt. Ik wil mezelf niet verloochenen en heb daarom een eigen partij opgericht." Sinds afgelopen week functioneert Van der Zanden als eenmansfractie binnen de Boxtelse gemeenteraad onder de naam De Waarheid.

Ton Jonkers (VVD) en Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde) stelden het merkwaardig te vinden dat Van der Zanden via de pers heeft gecommuniceerd over zijn vertrek bij de christen-democraten. Jos van Ooijen (PvdA/GroenLinks) vroeg zich af of Van der Zanden het coalitieprogramma blijft steunen. ,,Voorstellen die goed zijn voor de Boxtelse burgers steun ik, andere niet", luidde het bondige antwoord van Van der Zanden.
27 oktober 2005

Print deze pagina

Terug