BOXTELS RAADSLID GAAT VERDER ALS EENMANSFRACTIE

Wim van der Zanden stapt uit CDA-fractie

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...WIM VAN DER ZANDEN...

Raadslid Wim van der Zanden heeft besloten de Boxtelse CDA-raadsfractie de rug toe te keren en verder te gaan als eenmansfractie onder de naam 'De Waarheid'. Van der Zanden stelt dat binnen de fractie en afdeling van de christendemocraten 'leugens en dictatoriaal gedrag aan de orde zijn'. Vooral de verwikkelingen in de CDA-fractie rond de motie van afkeuring, waarmee het beleid van wethouder Anton van Aert inzake de aanbesteding van het nieuwe zwembad werd veroordeeld, vormen een bron van ergernis en onbegrip voor hem. Fractievoorzitter Pieter Springer betreurt het vertrek van Van der Zanden. ,,Het is heel pijnlijk en onprettig. Het voelt een beetje alsof ik een kind kwijtraak."

Van der Zanden liet deze week weten dat hij twee weken geleden bij het partijbestuur en bij de overige raadsleden heeft aangekondigd dat hij overwoog om op te stappen. ,,De sfeer was niet goed meer. Ik heb het idee dat democratische uitgangspunten niet meer de boventoon voeren binnen de Boxtelse afdeling", aldus Van der Zanden.

,,Ik kan me helemaal vinden in het landelijke en provinciale gedachtegoed, maar niet in de huidige doorvertaling binnen de plaatselijke fractie en afdeling waar leugens en dictatoriaal gedrag aan de orde zijn. Ik vind dit een zeer treurige ontwikkeling voor een democratische partij en wens mezelf daar niet meer mee te vereenzelvigen. Dit is voor mij na lang wikken en wegen de reden om uit de plaatselijke CDA-fractie te stappen en als eenmansfractie deze gemeenteraadsperiode verder te gaan onder de fractienaam 'De Waarheid'."

Van der Zanden geeft in een persverklaring aan dat het besluit om het CDA te verlaten 'moeilijk' is geweest. ,,Ik draag de landelijke CDA-grondbeginselen een warm hart toe. Normen en waarden zijn belangrijk voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor de maatschappij. In het belang van alle inwoners van Boxtel zal ik me met enthousiasme, naar eer en geweten, met realiteitszin en voor honderd procent inzetten voor goede beslissingen voor de Boxtelse bevolking. Ik ga er namelijk nog steeds vanuit dat er in Boxtel behoefte is aan mensen die eerlijk en recht door zee zijn, ondanks dat vele mensen mij waarschuwen dat deze eigenschappen niet te combineren zijn met politiek. Ik hoop het tegendeel te bewijzen."

ZWEMBAD
Van der Zanden is in het bijzonder ontstemd over de handelwijze van fractiegenoten en het bestuur van het CDA tijdens het raadsdebat over de aanbesteding van het nieuwe zwembad. Niet alleen de voltallige oppositie steunde een motie van afkeuring tegen het gevoerde beleid van wethouder Anton van Aert, maar ook de drie CDA-raadsleden Van der Zanden, Willy van Zuijlen en Bestie van der Sloot stemden voor de motie en zetten daarmee de samenwerking met PvdA/GroenLinks en Combinatie95 onder druk.

,,Er werd tijdens de schorsingen van het debat druk op ons uitgeoefend om de motie niet te steunen. Dat zou invloed kunnen hebben voor onze positie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Ons werd duidelijk gemaakt dat alleen de positie van de lijstrekker zeker was. Je zou in dat geval inderdaad kunnen spreken van chantage", zegt Van der Zanden.

,,In de media liet fractievoorzitter Pieter Springer weten dat er geen druk was uitgeoefend, maar dat was zeker wel het geval. Dat zijn gewoon leugens. Dat de meerderheid beslist en de minderheid zich daarbij neerlegt, lijkt niet meer te gelden binnen de fractie van het CDA. In het verleden zijn onze besluiten binnen de fractie steeds op basis van meerderheid beslist en is er niet verdeeld gestemd. In het zwembaddebat waren drie raadsleden voor de motie en twee tegen, maar waar normaal gesproken de minderheid zich achter de mening schaart van de raadsleden die een meerderheid vertegenwoordigen, was daar nu geen sprake van."

Over het lijsttrekkerschap binnen het CDA, waarbij Van der Zanden de strijd aanging met Pieter Springer en de steun kreeg van de raadsleden Van Zuijlen en Van der Sloot, zegt hij het volgende. ,,Ondanks de geschreven en gesproken woorden dat een tegenkandidaat moet kunnen binnen een democratische partij, is de praktijk anders. Nieuw verworven posities worden gebruikt/misbruikt door partij- en fractieleiding. Dit komt de sfeer niet ten goede en is zeker niet in het belang van het CDA en de inwoners van Boxtel. Bovendien kost het bergen negatieve energie; energie die beter gebruikt kan worden voor goede zaken en beslissingen voor de inwoners van Boxtel."

Van der Zanden wil nog niet ingaan op zijn politieke toekomst. ,,Ik heb deze stap nu genomen en ga als eenmansfractie verder. Verder kijk ik nog niet. Ik kan nog niet zeggen of ik wel of niet ga deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen."

ZETEL
Pieter Springer, naast CDA-fractievoorzitter ook lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, betreurt het vertrek van Van der Zanden. ,,Het is heel jammer als iemand tijdens de zittingsperiode de fractie verlaat, maar als hij zegt dat hij zich niet meer kan vereenzelvigen met het gevoerde beleid, dan moeten we daar vrede mee hebben. Het was sportiever geweest als hij de zetel ter beschikking had gesteld aan de CDA-fractie. Nu gaat hij verder als eenmansfractie en zijn wij een zetel kwijt, maar ik koester absoluut geen haatgevoelens jegens Wim. Hij kan een beloftevolle politicus worden. Iemand die je moet koesteren, maar ook iemand die in de politiek nog jong en onervaren is", aldus Springer.

,,Ik vind het nogal onverstandig van hem dat hij zijn fractie 'De Waarheid' noemt. Voor een krant is dat een goede titel, maar voor een politicus? Ik ben overigens niet bang dat dit besluit van Van der Zanden gevolgen zal hebben voor het CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hier gaat het over persoonlijke verhoudingen en niet over verschil in politieke opvattingen. Het is een op zichzelf staand en autonoom besluit van Wim geweest."

Volgens Springer is er geen sprake van dat de raadsleden Willy van Zuijlen en Betsie van der Sloot, die de kandidatuur van Van der Zanden als lijstrekker steunden en ook voor de motie van afkeuring stemden, dezelfde weg gaan bewandelen als Van der Zanden. ,,We gaan gewoon door als CDA-fractie, om te beginnen met de begrotingsvergaderingen die voor de deur staan. Dit is niet het einde van de wereld."

CDA-bestuursvoorzitter Bas Dikmans stelt dat er twee verliezers zijn in de zaak rond het opstappen van Van der Zanden. ,,Behalve voor Wim is dit ook een verlies voor het CDA. Aan de andere kant geeft het misschien wat meer duidelijkheid en is dit misschien beter voor beide partijen. Het is natuurlijk wel heel jammer dat de samenwerking op deze manier op de klippen loopt, maar dat heeft te maken met verschil van inzicht over het bedrijven van politiek. Kennelijk waren die verschillen onoverbrugbaar."

Dikmans wil niet reageren op de uitlatingen van Van der Zanden over de handelwijze van fractieleden en het bestuur tijdens het zwembaddebat. ,,De afspraak binnen het CDA is dat wij zaken die we in vertrouwelijkheid bespreken niet naar buiten brengen. Daar houd ik me aan."

Ook fractievoorzitter Springer wil niet uit de school klappen. ,,We hebben tijdens de schorsingen van het zwembaddebat de verschillende scenario's besproken die het gevolg zouden kunnen zijn van het steunen van de motie, want het ging om een zeer delicate zaak. Maar er is geen sprake van geweest dat we de raadsleden die de motie steunden onder abnormale druk gezet hebben, het was meer het uitwisselen van duidelijke argumenten. We hebben de fractiegenoten de ruimte gegeven om voor of tegen de motie te stemmen."

De CDA-raadsleden Betsie van der Sloot en Willy van Zuijlen wilden deze week geen commentaar geven op het besluit van Van der Zanden om op te stappen uit de fractie.
20 oktober 2005

Print deze pagina

Terug