'HOE CONCRETER, HOE BETER'

Sociale duurzaamheidsprijs voor
Jan Juffermans

Tijdens het wijkfestival in de duurzame nieuwbouwwijk In Goede Aarde kreeg Jan Juffermans dinsdag de eerste sociale duurzaamheidsprijs van de gemeente Boxtel. De sociale dimensie van duurzaamheid is door Juffermans ten volle ingebed. Hij beleeft duurzaamheid als plicht, niet als idealisme, stelt de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling die als jury namens het gemeentebestuur optrad.

Juffermans kreeg de sociale duurzaamheidsprijs dinsdag uit handen van burgemeester Jan van Homelen. Inleidend had wethouder Anton van Aert in een korte samenvatting van het juryrapport al de beweegredenen genoemd voor de toekenning van de prijs aan Juffermans. Hij attendeert mensen steeds opnieuw op de milieuaspecten van de westerse leefstijl en de gevolgen die deze manier van leven heeft voor de aarde. Door praktische handreikingen te doen, tracht hij mensen bewuster om te laten gaan met de aarde.

Juffermans is medewerker van het eerste uur van De Kleine Aarde, het centrum voor een duurzame leefstijl. Daarnaast is hij lid van de Werkgroep Lokale Agenda 21 Boxtel en geeft hij met zijn publicaties over de Mondiale Voetafdruk wereldwijd bekendheid aan de claims die het leefpatroon van individuele mensen leggen op natuur en milieu. Ook bij de recente benoeming van 'Ambassadeurs van de Aarde' speelde Juffermans een doorslaggevende rol.

DUURZAAMHEIDSLIED
,,Deze prijs moet u oppakken als een uitnodiging om nog meer mensen enthousiast te maken voor goed en zorgvuldig nabuurschap", sprak burgemeester Van Homelen terwijl hij de prijs overhandigde. De sociale duurzaamheidsprijs bestaat uit het spel Metaportum dat is gericht op samenwerking en een geldbedrag dat door de prijswinnaar naar eigen inzicht kan worden besteed.

Juffermans stelde in zijn reactie 'helemaal beduusd' te zijn en gaf aan dat de prijs bij hem in goede aarde valt. ,,Ik geniet steeds meer van de voorzieningen in deze wijk en ben erg blij dat duurzaamheid hier op praktische wijze wordt toegepast. Hoe concreter, hoe beter", aldus Juffermans.

Na de uitreiking van de duurzaamheidsprijs zong muziekgroep One Two Trio het speciaal door Freek van Daal geschreven Lied van de Duurzaamheid. 'Lucht, water, aarde, vuur vormen samen In Goede Aarde' zong het drietal.
20 oktober 2005

Print deze pagina

Terug