OVERHEID BUNDELT KRACHTEN TEGEN HOUTKAP

'Bomenroof' wekt afschuw in Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de ravage die is aangericht in de bossen van De Geelders aan de Savendonksestraat. Een houtwal over een breedte van zo’n 25 meter is over het gehele terrein verdwenen.

Na de ontdekking van de vermeende illegale houtkap in natuurgebied De Geelders blijkt onlangs ook een groot aantal bomen gekapt in het Wilhelminapark tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel. Overheidsinstanties en natuurorganisaties als de Brabantse Milieu Federatie zijn verontwaardigd over deze ’bomenroof’ die wijlen grondbezitter Ewald Marggraff volgens kenners nooit zou hebben toegestaan.

Nadat de leden van de Natuurwerkgroep Liempde twee weken geleden de noodklok luidden over de illegale houtkap in een populierenbos aan de Savendonksestraat in het buitengebied van Liempde, was het vrijdag de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel die aan de bel trok. Voorzitter Arne Greven: ,,Met afschuw melden we dat er in natuurgebied Wilhelminapark illegaal volop oude bomen zijn gekapt.”

Greven spreekt van een brutale bomenroof die grondig bestreden moet worden. In een bericht aan de media stelt hij dat de gemeente Boxtel en de provincie Noord-Brabant moeten uitzoeken waarom deze bomen gekapt zijn. Ook vindt Greven dat handhavend opgetreden moet worden. ,,Zowel het bestemmingsplan als de Boswet en de Flora- en Faunawet zijn met voeten getreden”, stelt Greven.

VERBAZING
Namens de Boxtelse natuurwerkgroep eist de voorzitter dat het toezicht op de terreinen van wijlen grootgrondbezitter Marggraff wordt verscherpt. Hij verwijst naar de illegale houtkap die onlangs plaatsvond in De Geelders, waar in een waardevol deel van natuurgebied Het Groene Woud om onduidelijke redenen vele bomen het loodje legden. Deze houtkap werd aangekaart door de Natuurwerkgroep Liempde. Karel Voets: ,,Als bestuur gaan we ons deze week beraden op verdere stappen.”

Voets is nog steeds verbaasd over de plotselinge houtkap op de terreinen van Marggraff. ,,Ik weet zeker dat Marggraff dat tijdens zijn leven nooit had toegestaan. Hij was tegen elke vorm van bomen kappen. Wie een boom wilde kopen werd op voorhand afgeschrikt doordat Marggraff astronomische bedragen vroeg en de kandidaat kopers heel snel afdropen.” Soortgelijke verhalen vertelt de Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar. ,,Bomen kappen op grond van Marggraff was onvoorstelbaar.”

Van den Oetelaar voerde deze week overleg met de provincie en de politie om tot afstemming te komen van de juridische aanpak van de erven van Marggraff. Volgens de wethouder staat vast dat de bomen in De Geelders en het Wilhelminapark zonder vergunning zijn gekapt. Op grond van het ontbreken van een aanlegvergunning kan de gemeente handhavend optreden en boetes opleggen. De Brabantse Milieu Federatie heeft inmiddels gedeputeerde Annemarie Moons van de provincie Noord-Brabant gesommeerd in actie te komen tegen de vermeende illegale houtkap.

ONDERHOUD?
Frappant is dat beheerder Frits Bevort van de Marggraff-gronden volgens Van den Oetelaar niet op de hoogte zou zijn geweest van de illegale houtkap in De Geelders. ,,Na het tweede incident in het Wilhelminapark heb ik geen contact meer gehad met Bevort”, verduidelijkt de wethouder. De uitlatingen van de beheerder in Brabants Dagblad, dat hij van een hoofd van de plantsoenendienst toestemming zou hebben gekregen voor de houtkap in het Wilhelminapark, verwijst hij naar het rijk der fabelen. ,,We hebben in Boxtel niet eens een plantsoenendienst. Navraag in het gemeentehuis heeft geleerd dat niemand hierover met de beheerder heeft gesproken. En al zou iemand een toezegging hebben gedaan, dan nog moet altijd eerst een vergunning aangevraagd worden.”

Het bericht dat het kappen van bomen alles te maken had met regulier bosonderhoud weerspreekt Van den Oetelaar. ,,Op deze schaal is nog nooit gekapt. Dit is geen bosonderhoud, maar werk waarmee beoogd wordt geld te verdienen. En dat vind ik treurig omdat aan de ene kant met heel veel maatschappelijk geld wordt gepoogd een groot natuurgebied (Het Groene Woud – red.) te realiseren terwijl aan de andere kant alleen maar oog is voor een paar duizend euro die hooguit met het hout verdiend kan worden.”

Wethouder Van den Oetelaar gaf onlangs aan dat de gemeente Boxtel juist op dit moment met de erven Marggraff onderhandelt over het toekomstige beheer van de landerijen. Naast burgemeester Jan van Homelen zit onder meer gedeputeerde Paul Rüpp van de provincie Noord-Brabant in een commissie die overleg voert met de familie van de Vughtse grondbezitter. ,,Als hommage aan Marggraff is het juist de bedoeling een gebied als De Geelders en ook het Wilhelminapark extensief te beheren", zei Van den Oetelaar eerder in deze krant. * * * Elders op de website een reactie van Frits Bevort, die namens de erven Marggraff de terreinen in De Geelders en het Wilhelminapark beheert.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In het Wilhelminapark nabij de rijksweg A2 tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn onlangs op grote schaal bomen gekapt. Illegaal, meent de gemeente Boxtel.
13 oktober 2005

Print deze pagina

Terug