BEHEERDER FRITS BEVORT WEERSPREEKT KRITIEK

'Houtkap is nodig voor versterking natuur'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Veel gekapte bomen zijn al verdwenen uit het Wilhelminapark. Veel sloten zijn echter nog steeds gevuld met omgezaagde bomen.

Een hetze. Zo omschrijft beheerder Frits Bevort uit Oisterwijk de kritiek die de gemeente Boxtel en diverse natuurorganisaties hebben op de houtkap op natuurterreinen in De Geelders en het Wilhelminapark. Bevort beheert de terreinen namens de erven Marggraff en benadrukt dat de werkzaamheden bedoeld zijn voor de versterking van de natuurwaarden in het gebied. ,,Ik snap niet waarom dit zo wordt opgeklopt."

De erven Marggraff hebben de voorbije weken veel kritiek gehad op de wijze waarop zij de terreinen van wijlen grondbezitter Ewald Marggraff zouden beheren. Bij een handhavingsactie zouden illegale activiteiten aan het licht zijn gekomen. Verder trok de Natuurwerkgroep Liempde aan de bel vanwege de kap van een groot aantal populieren en andere bomen aan de Savendonksestraat. De Brabantse Milieu Federatie klom daarna in de pen en riep gedeputeerde Annemarie Moons op in actie te komen. Deze week meldde de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel dat ook in het Wilhelminapark tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel illegaal bomen zouden zijn gekapt.

Beheerder Bevort, die door de erven Marggraff is aangesteld om de terreinen te onderhouden, heeft geen goed woord over voor de 'hetze' die door de overheid en de natuurorganisaties wordt gevoerd. ,,De provincie en de gemeente weten heel goed dat we bezig zijn met het verhogen van de natuurwaarden. Daar hebben we regelmatig overleg over en ik heb het de mensen van de provincie en de gemeente vaak genoeg laten zien. Ik ben er heilig van overtuigd dat we niets doen dat ten koste zou gaan van de natuur."

NOODZAKELIJK
Bevort benadrukt dat de kap van een aantal populieren aan de Savendonksestraat noodzakelijk was omdat de bomen op een woning dreigden te vallen. ,,Kunt u zich voorstellen wat er geroepen was als er slachtoffers waren gevallen? Als eigenaar ben je daarvoor toch verantwoordelijk." Dat ook richting het Duits Lijntje bomen werden gekapt was noodzakelijk omdat bomen op de spoorlijn dreigden te vallen. ,,Ik hoor allerlei verhalen over bomen die 140 jaar oud waren en zo. Onzin! Ik ben voorzitter van de populierenvereniging, dus ik heb verstand van zaken. Ik weet best dat er wel eens uilen in bomen kunnen zitten."

De werkzaamheden in het Wilhelminapark hebben alles te maken met onderhoud. Langs het fietspad naar Sint-Michielsgestel zijn bomen gekapt uit oogpunt van veiligheid. Bevort: ,,De gemeente Boxtel heeft me laatst zelf gebeld dat ze de bomen op mijn kosten gingen omzagen. Toen heb ik het zelf laten doen om te voorkomen dat weggebruikers gevaar zouden lopen door vallende takken." Dat elders op het terrein bomen zijn gekapt heeft alles te maken met het uitdunnen van groenstroken. ,,Uitdunning is soms nodig om verjonging te krijgen en de natuurwaarden te verbeteren. Ik werk vanuit een visie en de aanpak van het werk gebeurt volgens oeroude systemen."

VOORPOOTRECHT
De beheerder namens de erven Marggraff reageert geprikkeld op de forse kritiek die wordt geleverd op de houtkap. ,,Ik heb van Staatsbosbeheer ook nooit een aanlegvergunning gezien. Die organisatie heeft in De Geelders toch ook flink huisgehouden." Hij verwijt wethouder Ger van den Oetelaar van de gemeente Boxtel dat de kritiek nu via de pers wordt geventileerd. ,,Ik ken de wethouder goed en zou het op prijs gesteld hebben als hij zijn kritiek tijdens een gesprek had geuit. Wat ik nu ga doen? Ik denk dat ik een keer rustig de telefoon pak en de zaak ga uitpraten. Men moet weten dat alles erop gericht is om de natuurgebieden in stand te houden."

Bevort waarschuwt dat het voorpootrecht in het geding is door de kritiek die de voorbije weken is geuit. ,,Heel veel mensen in de Meierij hebben uit liefde voor bomen in het verleden bomen langs wegen gezet en moeten die onderhouden. Als er telkens dit soort rellen ontstaan is de lol er voor de eigenaren snel af en zullen ze ervoor passen om nog iets aan de bomen te doen. En daarmee is niemand gebaat."
13 oktober 2005

Print deze pagina

Terug