’WETHOUDER MOET BELEIDSPROGRAMMA UITVOEREN’

Coalitie doet dringend beroep op Van Aert

De drie coalitiepartijen CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks hebben dinsdag 4 oktober unaniem het vertrouwen uitgesproken in wethouder Anton van Aert. Van Aerts positie stond onder druk sinds de meerderheid van de gemeenteraad eind september een motie van afkeuring aannam en de wethouder betichtte van onjuist en onzorgvuldig handelen rond de aanbesteding van het nieuwe zwembad aan de Schijndelseweg. Van Aert maakte gisterochtend bekend dat hij aanblijft.

In de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 oktober verstuurden de drie coalitiepartijen een gezamenlijk persbericht naar de Boxtelse media waarin het vertrouwen werd uitgesproken in wethouder Van Aert. ,,De drie coalitiepartijen verzoeken de wethouder om deel uit te blijven maken van het college en vinden het van groot belang om het beleidsprogramma met voortvarendheid uit te voeren”, luidde de korte uitleg in het persbericht.

Nadat het gemeentebestuur bij monde van burgemeester Jan van Homelen vorige week al had aangedrongen op behoud van Van Aert, kreeg de wethouder deze week de volle steun van de drie coalitiepartners. Vooral het feit dat alle fractieleden van CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks de verklaring ondertekenden zal van belang zijn geweest voor de wethouder.

LEVENSVATBAAR
Fractievoorzitter Jos van Ooijen van de PvdA/GroenLinks is blij met het besluit van partijgenoot Van Aert. ,,Niet alleen komt daarmee een einde aan de problematische situatie rond de wethouder, maar is er ook duidelijkheid van het CDA. We wilden de voorbije weken nagaan of de coalitie nog voldoende levensvatbaar was en dat is duidelijk gebleken. We hebben van het CDA een positief antwoord gekregen en dat biedt voldoende basis om door te gaan."

Vorige week nog vroeg fractievoorzitter Van Ooijen met name het CDA om duidelijkheid omdat drie leden van de CDA-fractie steun hadden verleend aan de motie van afkeuring. Daarmee brachten ze de positie van wethouder Van Aert aan het wankelen. ,,We hebben vorige week woensdag met de drie fractievoorzitters en de drie partijvoorzitters bij elkaar gezeten om de situatie te overzien”, vertelde Van Ooijen deze week. ,,Wij voelen ons in elk geval zeer verantwoordelijk voor bestuurlijke continuďteit. Dat is van belang voor de 30.000 inwoners van Boxtel.”

De fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks gaf aan dat het CDA duidelijk heeft aangegeven verder te willen met de sociaal-democraten. Dat deed CDA-fractievoorzitter Pieter Springer vorige week al in deze krant. Ook gaf Springer aan niet uit te zijn op een bestuurscrisis. Van Ooijen: ,,Als raadslid Wim van der Zanden aangeeft dat er niets aan de hand is en ook raadslid Willy van Zuijlen stelt dat de CDA’ers het vertrouwen niet hebben opgezegd in de wethouder, dan zijn de problemen niet zo groot.” Daarmee gaf hij andermaal aan dat wethouder Van Aert kan aanblijven als wethouder. Dat stelde Van Ooijen vorige week al in deze krant.

GEEN CRISIS
CDA-fractievoorzitter Springer toonde zich deze week verheugd dat de drie coalitiepartners eensluidend en met steun van alle fractieleden het vertrouwen hebben uitgesproken in wethouder Van Aert. ,,Natuurlijk hebben we na de raadsvergadering goed nagedacht over de ontstane situatie”, stelt Springer. ,,We hebben ons afgevraagd wat het beste is voor Boxtel. Dan moet je concluderen dat we niet gebaat zijn bij een bestuurscrisis. Dat moet beslist voorkomen worden.”

De fractievoorzitter van het CDA wil niet uitweiden over de besprekingen die binnen de ogenschijnlijk verdeelde fractie van de christen-democraten hebben plaatsgevonden. ,,Die gesprekken zijn geheim.” Springer laat wel doorschemeren dat het in zijn optiek beter was geweest als het CDA met één mond had gesproken. ,,Door wisselend te stemmen roep je als partij veel vragen op en willen mensen weten wat je daarmee wilt bereiken.” Hij benadrukt overigens dat de drie ’dissidenten’ in de fractie niet op het matje zijn geroepen.

Wethouder Van Aert kan gewoon op zijn post blijven, stelde Springer deze week. ,,Van het CDA hoeft hij echt niet af te treden. We hopen dat hij veel van deze kwestie heeft geleerd. De wethouder zal zich in het vervolg wel zeven keer bedenken voordat hij bepaalde stappen zet. Hij moet zeer zorgvuldig en weldoordacht handelen.” Hij vervolgt: ,,Vaststaat dat de aanbesteding van het zwembad een opeenstapeling van fouten is geweest. Ik hoop dat de wethouder met zichzelf afspreekt dat dit eens was en nooit weer. Dat is een dure les, maar Boxtel kan verder."

Springer toonde zich gisteren tevreden over het besluit van Van Aert om aan te blijven. ,,Het behouden van de wethouder was de inzet van mijn woorden in het raadsdebat. Dat de stemming anders is verlopen, komt doordat andere fractieleden de motie van afkeuring anders hebben gewogen. Ik ben verheugd dat de wethouder er zelf vertrouwen in heeft om door te gaan. Uithuilen en opnieuw beginnen."

CDA-raadslid Van der Zanden benadrukte deze week in een reactie nooit uit te zijn geweest op de val van wethouder Van Aert. ,,Daarom is er toch een motie van afkeuring gekomen en juist geen motie van wantrouwen.” Van der Zanden stelt dat drie van de vijf fractieleden de tekst van de motie van afkeuring anders beoordeeld hebben en daarom hebben ingestemd. ,,Let wel, we spraken ons uit over de aanbesteding van het zwembad, niet over het hele beleid van de wethouder. De persverklaring zegt alles: de wethouder mag blijven. Maar natuurlijk ligt de bal bij de wethouder en moet hij een knoop doorhakken.”

BELANGRIJK SIGNAAL
Burgemeester Jan van Homelen noemde de gezamenlijke verklaring van de drie coalitiepartijen deze week een belangrijk signaal. ,,Het is politiek gezien een belangrijk feit dat er op deze wijze ondersteuning komt voor de wethouder. De verklaring van de coalitiepartijen ligt in het verlengde van hetgeen het college van B. en W. vorige week al heeft gemeld." Vorige week sprak het gemeentebestuur unaniem het vertrouwen uit in de wethouder. Ook werd druk op hem uitgeoefend om niet af te treden.
6 oktober 2005

Print deze pagina

Terug