WETHOUDER VAN AERT OP DE WIP

Dreigende bestuurscrisis na motie over zwembad

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Anton van Aert (tweede van links) beraadt zich op zijn positie nadat een meerderheid van de gemeenteraad een motie van afkeuring heeft aangenomen. De raad verwijt de wethouder onjuist en onzorgvuldig handelen bij de aanbesteding van het zwembad.

Met het aannemen van een motie van afkeuring voor wethouder Anton van Aert (PvdA/GroenLinks) balanceert de gemeente Boxtel op de rand van een bestuurscrisis. Een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen dreigt Van Aert te sneuvelen na een rampzalig verlopen aanbesteding van het zwembad aan de Schijndelseweg. Coalitiepartij CDA hielp de motie aan een meerderheid; drie van de vijf fractieleden verleenden hun steun aan de motie.

Wethouder Van Aert beraadt zich sinds donderdag op zijn positie. Na middernacht stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de motie van afkeuring die werd ingediend door de oppositie. In de motie wordt Van Aert verweten onjuist en onzorgvuldig gehandeld te hebben. Al voordat de motie werd aangenomen had hij te kennen gegeven zich te zullen beraden. ,,Zonder vertrouwen kan ik niet verder" , aldus Van Aert. Hij wil maximaal twee weken nadenken of hij zijn portefeuille ter beschikking stelt.

Met name de rol van het CDA in het debat over de aanbesteding van het zwembad was opmerkelijk. Terwijl fractievoorzitter Pieter Springer en raadslid Jo Custers geen steun verleenden aan de motie - ze willen geen bestuurscrisis – gingen de raadsleden Betsie van der Sloot, Willy van Zuijlen en Wim van der Zanden mee met de oppositie. De fractieleden verkeerden, zo stelde Springer, in 'gewetensnood' en mochten vrij stemmen. Van der Zanden benadrukte alleen zijn afkeuring te hebben uitgesproken over de aanbesteding. ,,Het ging over het zwembad en daarover heb ik een oordeel uitgesproken."

Ronduit opmerkelijk was de rol die verschillende fracties in de gemeenteraad speelden. Hoewel ze allen beklemtoonden dat ze niet uit waren op het vertrek van de wethouder, werd de motie van afkeuring in stemming gebracht. Omdat Van Aert al eerder had aangegeven dat hij zich dan zou beraden op zijn positie, lijkt vast te staan dat met name de oppositie uit was op zijn val. Fractievoorzitter Jos van Ooijen van PvdA/GroenLinks: ,,De motie was voorgekookt."

DRUK UITOEFENEN
De voorbije dagen is van verschillende kanten druk uitgeoefend op de wethouder. Het gemeentebestuur heeft de raadsvergadering deze week geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat Van Aert moet aanblijven. Volgens burgemeester Jan van Homelen is Van Aert 'met klem' gevraagd om zijn karwei af te maken. ,,We willen als team deze bestuursperiode voltooien", aldus Van Homelen. Het college heeft onomwonden zijn steun uitgesproken aan de wethouder. ,,Het college heeft groot vertrouwen in de taakuitoefening van wethouder Van Aert", stelt de burgemeester. ,,We willen graag samen het beleidsprogramma 2002-2006 afmaken", aldus Van Homelen.

Ook de coalitiepartners vinden dat Van Aert moet blijven. Fractievoorzitter Van Ooijen (PvdA/GroenLinks): ,,We moeten verder. Wat er rond de aanbesteding van het zwembad is gebeurd wil ik niet wegmoffelen, ook wij zijn verontwaardigd. Maar ik zie ook de formidabele prestaties van deze wethouder." Peter van de Wiel (Combinatie95): ,,Als alle zeven raadsfracties in de vergadering aangeven dat ze van mening zijn dat de wethouder niet op hoeft te stappen, is het op z’n zachtst gezegd vreemd dat toch een motie van afkeuring wordt ingediend.”

CDA-fractievoorzitter Pieter Springer benadrukt dat zijn partij niet uit is op de val van de wethouder. ,,De aanbesteding van het zwembad is mij geen crisis waard en daarom heb ik, net als Jo Custers, tegengestemd. Boxtel kan een bestuurscrisis nu helemaal niet gebruiken en met onze tegenstem willen wij in elk geval benadrukken dat we de PvdA/GroenLinks niet kwijt willen als coalitiegenoot.” De PvdA/Groenlinks wil opheldering van het CDA.

Fractievoorzitter Van Ooijen: ,,We willen weten met welk CDA we te maken hebben. Is het een CDA met vijf, drie of twee fractieleden?" Wethouder Van Aert wilde deze week geen commentaar geven op de ontstane situatie.
29 september 2005

Print deze pagina

Terug