EXPOSITIE 'BELEEFD AANBEVELEND’ IN PETRUSSCHOOL

Advertenties uit Onze Kerkklokken boeiend tijdsbeeld

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Kunstenaar Ruud Sleumer aan het werk in zijn atelier. Zijn nieuwste werken worden tijdens het Herfstfestijn geëxposeerd in de Sint-Petrusschool.

Wie zich tijdens het Herfstfestijn op zaterdag 1 en zondag 2 oktober wil trakteren op een boeiend kijkje in het plaatselijke verleden heeft veel keuzemogelijkheden. Bij een verkenning aan de hand van het door Boxtel Vooruit opgestelde programma zal het voor iedereen wel 'altijd prijs’ zijn met het bekijken van de historische optocht. Maar een hoge score is beslist ook weggelegd voor een bezoek aan de expositie 'Beleefd Aanbevelend’ in de Sint-Petrusschool op de Burgakker.

De tentoonstelling is een verrassend origineel vervolg op de presentatie door de Boxtelse kunstenaar Ruud Sleumer vorig jaar - tijdens hetzelfde evenement - van vergeeld nieuws uit de Boxtelsche Courant zoals die verscheen in de jaren dertig. Deze keer echter maakte Sleumer een weldoordachte selectie uit de advertentiekolommen van Onze Kerkklokken uit 1927. Hij heeft daarmee een prachtig nostalgisch tijdsbeeld gecreëerd van om en om driekwart eeuw geleden.

Als landelijk gerenommeerd maker van 'taalschilderijen’ vol letters, tekens en sporen, zou Sleumer niet zichzelf zijn geweest als hij zijn Herfstfestijncollectie niet en passant een artistiek keurmerk zou hebben meegegeven. Welnu, de door hem gemaakte collagepagina’s stralen kunstzinnigheid uit. Dat bleek tijdens een preview aan zijn atelier aan de Prins Bernhardstraat. Sleumers grafisch talent en fijnzinnig gevoel voor kleurgebruik zijn onmiskenbaar aanwezig in de pagina’s die hij naar eigen zeggen enkel bedoeld heeft om suggestief en attractief een tijdsbeeld op te roepen, dat het organisatie-idee van dit Herfstfestijn illustratief ondersteunt.

BRON VAN INSPIRATIE
Sleumer: ,,Het is mij bij de samenstelling van dit expositiewerk, 25 exemplaren in totaal, allerminst te doen geweest om mijn visitekaartje van kunstenaar af te geven aan de bezoekers van dit Herfstfestijn. Op de eerste plaats zag ik een mogelijkheid om voor hen als gids te fungeren op de zoektocht naar een nostalgisch boeiend tijdsbeeld van Boxtel. Ik zag die mogelijkheid en uitdaging toen ik onverwacht in het bezit kwam van een aantal exemplaren van het plaatselijke weekblad 'Onze Kerkklokken’ uit 1927."

Het blijkt te gaan om verzamelnummers van een op illustratiepapier gedrukt feestnummer dat was gewijd aan een wel heel bijzonder historische feit, namelijk het eeuwfeest 1827-1927 van de eeuwenoude Sint-Petruskerk. Dit grootste en belangrijkste monument van Boxtel is gedurende de periode 1648 tot 1798 in handen geweest van de protestanten die de kerk in bouwvallige staat achter lieten. Het heeft bijna drie decennia geduurd alvorens dit bouwwerk weer de trots van Boxtel kon worden genoemd. In 1827 was het bouwkundig eerherstel een glorieus feit en toen kon de Sint-Petruskerk dan ook weer officieel door de katholieken in gebruik worden genomen.

Hoe belangrijk de reden voor de uitgave van die feestkrant ook mocht zijn, voor Sleumer waren – bijna tachtig jaren na dato – vooral de advertentiepagina’s van die jubileumuitgave een bron van inspiratie. Zo brachten de meest voorkomende clichéwoorden in alle afgedrukte reclameboodschappen hem zelfs tot de titelkeuze voor zijn totaalproductie van vijfentwintig werkstukken, namelijk: 'Beleefd Aanbevelend’.

LEVEND VERLEDEN
Met een goed gevoel voor de tijdgeest van toen heeft Sleumer zijn collages voor deze expositie samengesteld. Belangstellenden met een degelijke Boxtelse achtergrond zullen hun geheugen en fantasie geprikkeld voelen bij het bekijken van de werkstukken. Zij zien simpelweg niet alleen maar waar de consumenten van eertijds kwaliteit en/of voordeel konden vinden bij de plaatselijke middenstanders. Nee, door tal van advertenties zullen zij enerzijds worden teruggevoerd naar de veel meer omvattende leefsfeer van een jaar, dat feitelijk de vooravond van de grote internationale crisis uit de vorige eeuw mag worden genoemd.

Anderzijds zullen zij weer worden geconfronteerd met de financiële lasten en sociale problemen, zoals zij die zich zagen voordoen in hun eigen woon- en leefomgeving. Het zien van de advertenties met titels van bijna vergeten winkelartikelen, met op het eerste gezicht uit de grijze oudheid stammende productprijzen en met namen van bakker deze, slager die, drogist zus, kruidenier zo zullen bij de bezoekers van deze expositie alleen maar leiden tot de brancheverwante vraag: 'Mag het ietsje meer zijn?’.

Simpelweg met een stuk of wat advertentiepagina’s, een kilo of zo boodschappennamen, een makkelijk op de toenmalige buil van De Gruyter te schrijven hoeveelheid prijzen en een gros of wat aan namen van adverterende Boxtelse zakenlui wordt het verleden levend gemaakt. Maar het wordt vooral ook mooi en interessant levend gemaakt door de vele pluspunten in selectie, lay-out, kleurstelling en totale vormgeving.

ADVERTENTIES
De expositie van Sleumer bevat heel wat interessante oude advertentieteksten. Opvallend daarin zijn de adresseringen van toen. Omdat de posterijen zich in die tijd nog steeds enkel bedienden van met hoofdletter en cijfers gevormde wijkadressen, ziet men deze in de advertenties ouderwets en wel terug met toevoeging van de straatnaam. Curieus zijn ook de lage telefoonnummers. Die kwam toen nog niet boven het getal 100 uit, zo weinig telefoonaansluitingen waren er toen. Het meest boeiend van alles zijn echter de advertentieteksten. Er werd heel wat 'beleefd aanbevolen’.

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober zijn die van 11.00 tot 17.00 uur te zien in de Sint-Petrusschool op de Burgakker. Op zondag is dan tevens gelegenheid om deze pas met zorg voor monumentbehoud gerestaureerde en uitgebreide basisschool te bezichtigen. In stijl willen wij over een en ander zeggen: Beleefd Aanbevelend!

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Kunstenaar Ruud Sleumer heeft een historische uitgave van Onze Kerkklokken, een voorloper van Brabants Centrum, gebruikt voor de vervaardiging van een aantal opmerkelijke kunstwerken.
29 september 2005

Print deze pagina

Terug