ONDERZOEK NAAR SAMENSMELTING IN JUNI 2006

Saltho wil fusie met zorg Limburg

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Midden op het Saltho-terrein is de bouw van het vierde paviljoen (rechts) in volle gang. Ook het hoofdgebouw (links) gaat tegen de vlakte voor de bouw van een vijfde woonunit voor groepen jongeren.

Jeugdzorginstelling Saltho onderzoekt de mogelijkheden om in juni 2006 te fuseren met de Limburgse stichting Sint-Anna. De besturen van beide instellingen hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Bestuursvoorzitter Harrie Peppinck van Saltho hoopt daarmee een kwaliteitsslag te maken en streeft verbetering van efficiency na. In Boxtel bereidt Saltho onder meer nieuwbouw van een appartementencomplex voor.

Peppinck ontkent niet dat de steeds hogere eisen en de achterblijvende budgetten een rol spelen om een fusie met het Limburgse Sint-Anna aan te gaan. ,,Daarvoor is opschaling noodzakelijk. Toch is het ons er niet om te doen om alleen maar groter te groeien. Veranderingen in de zorg nopen tot meer samenwerking. Beide instellingen kunnen straks profiteren van elkaars expertise", meldde Peppinck deze week in een toelichting op de voorgenomen fusie.

Saltho, dat in Boxtel is gevestigd met orthopedagogisch instituut Hondsberg La Salle, de MichaŽlschool en het arbeidsproject Sterk in Werk, is gespecialiseerd in de hulp aan kinderen en jongeren met lichtverstandelijke handicap of gedragsproblemen. Het werkgebied omvat heel Oost-Brabant. ,,Sint-Anna heeft verspreid over heel Limburg veel kennis in huis als het gaat om kinder- en jeugdpsychiatrie, maar richt zich ook op volwassenen. Dit biedt wellicht mogelijkheden om jongeren die wij aan een baan willen helpen, makkelijker te laten door- of uitstromen", verwacht Peppinck.

De laatste jaren klinken met name vanuit het provinciehuis regelmatig kritische geluiden door als het gaat om jeugdzorg. De prestaties zouden niet in overeenstemming zijn met de financiŽle middelen die de overheid beschikbaar stelt. De kritiek laat Peppinck niet onberoerd. ,,Ik vat het op als een gratis signaal om het eigen handelen nog eens kritisch onder de loep te nemen. Het is logisch dat we op een goede manier verantwoording moeten afleggen voor het werk dat we doen."

UITWISSELING
Als de fusie medio volgend jaar doorgaat, ontstaat een zorginstelling waar in totaal zo'n 3.300 medewerkers de zorg hebben voor ongeveer 3.000 cliŽnten. Boxtel zal er weinig van merken. Hooguit verandert het naambordje aan de ingang. Er wordt overwogen om de enkele jaren geleden instituten De La Salle (Boxtel) en De Hondsberg (Oisterwijk) weer los te koppelen. ,,We streven er niet naar om alleen groter te worden. In onze werkstichtingen willen we liever kleinschaling werken voor onze cliŽnten. De schaalvergroting op bestuurlijk niveau is ingegeven om een kwaliteitsslag te maken. Door een fusie met Sint-Anna kunnen we makkelijker deskundigheid uitwisselen en ontstaat ruimte voor innovatieve projecten", aldus Peppinck.

Door de medewerkers ervan te overtuigen dat de fusie goed is voor de doelgroep waarvoor men werkt, hoopt de bestuursvoorzitter van Saltho zijn medewerkers te winnen voor de samensmelting met Sint-Anna. De fusie gaat niet ten koste van medewerkers; die krijgen allen een werkgelegenheidsgarantie. Na de fusie in juni 2006 ontstaat een van de grootste instellingen op het gebied van zorg, onderwijs en arbeid voor mensen met verstandelijke beperkingen en/of gedragsproblemen in Zuid-Nederland.

Inmiddels hebben Saltho en Sint-Anna samen de stichting Triaster opgericht die de voor- en nadelen van de fusie in kaart moet brengen. ,,We hebben de overtuiging dat voor diverse werkstichtingen meerwaarde is te halen uit het samengaan. Als het onderzoek dat bevestigt gaat Triaster de fusie daadwerkelijk vormgeven", aldus bestuursvoorzitter Peppinck.

Sint-Anna is geen onbekende voor Saltho. Het vroegere orthopedagogisch instituut Huize De La Salle werkt al zo'n vijftien jaar samen met Gastenhof, een onderdeel van Sint-Anna met vestigingen in Urmond, Simpelveld en Venlo.

APPARTEMENTEN
Begin november vindt de aanbesteding plaats van nieuwe bouwprojecten op het terrein van jeugdzorginstelling Hondsberg La Salle aan de Schijndelseweg. Links en rechts van de nieuwe oprijlaan die dwars over het voormalige sportveld loopt, verrijzen een nieuw hoofdgebouw en een appartementencomplex. Ook wordt een vijfde paviljoen voor jeugdgroepen gerealiseerd.

Bestuursvoorzitter Peppinck van Saltho meldt dat het huidige hoofdgebouw van Hondsberg La Salle wordt gesloopt. Nabij de plek waar momenteel het vierde nieuwe woonpaviljoen wordt gebouwd, verrijst volgend jaar een vijfde soortgelijk complex waar groepen jongeren met een lichtverstandelijke handicap of gedragsstoornissen samenwonen. Aan de nieuwe oprijlaan vanaf de Schijndelseweg wordt het nieuwe hoofdgebouw opgetrokken.

Tegenover het nieuwe hoofdgebouw wordt een appartementencomplex gerealiseerd. Hier leren jongeren onder begeleiding zelfstandig te wonen. ,,Nu worden jongeren vaak nog rechtstreeks in de samenleving gehuisvest. Dat brengt risico's met zich mee voor zowel de persoon in kwestie als de omgeving", aldus de bestuursvoorzitter van Saltho.

Als de bouw van het vijfde paviljoen, het appartementencomplex en het nieuwe hoofdgebouw is voltooid, zijn de bouwactiviteiten op het terrein van Hondsberg La Salle afgerond. Peppinck hoopt dat de gemeente Boxtel vaart maakt met de herinrichting van de Schijndelseweg die al jaren geleden werd aangekondigd.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aan de nieuwe oprijlaan van Saltho wordt volgend jaar een nieuw hoofdgebouw opgetrokken. Er tegenover komt een appartementencomplex waar jongeren zelfstandig leren wonen.
29 september 2005

Print deze pagina

Terug