POLITIEK IN DEBAT MET BESTUUR JBZ

Onderzoek naar uitbreiding
poliklinieken in Liduina

De raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) overweegt om het aantal poliklinieken in de Boxtelse dependance Liduina uit te breiden. Ook is de leiding van het Bossche ziekenhuis bereid om te onderzoeken of een extra voorziening voor ouderen en chronisch zieken gerealiseerd kan worden. Deze toezeggingen deed bestuursvoorzitter Peter de Kubber van het JBZ woensdag 21 september in Boxtel.

De Kubber bezocht de extra vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken om uitleg te geven over de toekomstplannen die het JBZ heeft voor het Boxtelse Liduinaziekenhuis. De voorbije maanden is veel ophef ontstaan over plannen die volgens de plaatselijke politiek zouden leiden tot een verslechtering van de medische zorgverlening in Boxtel. Een actie van Boxtels Belang en SP (’Handen af van Liduina!’) heeft inmiddels ruim zevenduizend handtekeningen opgeleverd.

De voorzitter van de raad van bestuur deed een aantal toezeggingen aan de politiek, die kritische vragen stelde over de plannen die medio 2006 moeten worden ingevoerd. ,,De poliklinieken vervullen een belangrijke functie in Liduina en worden onverkort gehandhaafd”, stelde De Kubber. ,,We hebben zelfs serieuze plannen om de poliklinieken uit te breiden zodat we nog meer tegemoet kunnen komen aan de wens van Boxtelse patiënten.” Met name op het gebied van oogheelkunde en plastische chirurgie is een uitbreiding te verwachten. Daar staat tegenover dat veel activiteiten van de afdelingen orthodontie en chirurgie naar ’s-Hertogenbosch worden overgeplaatst.

De Kubber reageerde enthousiast op een voorstel van CDA-raadslid Betsie van der Sloot om meer oog te hebben voor de toenemende vergrijzing in de Boxtelse samenleving. Van der Sloot: ,,Het wordt vooral voor die groep mensen steeds lastiger om naar ’s-Hertogenbosch te gaan. Misschien kan net zoals in de regio Oss-Uden een aantal kleine voorzieningen gerealiseerd worden.” De Kubber: ,,We zullen zeker bekijken of we iets voor ouderen en chronisch zieken kunnen doen.”

COMMUNICATIE
De bestuursvoorzitter maakte gisteravond duidelijk dat Boxtel niet hoeft te rekenen op de terugkeer van een EHBO-post. Die post is formeel al in 1988 opgedoekt. Toen fuseerde Liduina met het toenmalige Carolus-ziekenhuis. ,,Patiënten zijn na 1988 nog altijd naar Liduina gegaan voor de eerste hulp, maar het niet meer voldoende verantwoord om deze zorg in Liduina te verlenen”, aldus De Kubber. Het JBZ is daarop gewezen door de inspectie voor de volksgezondheid. ,,We hebben geen capaciteit en er zijn geen specialisten en chirurgen die op een EHBO-post aanwezig behoren te zijn.”

Als de gemeenteraad van Boxtel per se wil dat de EHBO-post moet terugkeren, dan zal het JBZ deze kwestie voorleggen aan de zorgverzekeraars, die de financiering moeten regelen. Zonder extra gelden is zo’n stap onverantwoord, zo stelde De Kubber gisteravond.

Hij erkende dat het Bossche ziekenhuis onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de EHBO-post sinds dit jaar echt helemaal gesloten is. Weliswaar is dat meegedeeld aan scholen en huisartsen, maar het publiek is hiervan niet op de hoogte. ,,Zoiets wezenlijks moet je niet een keer laten weten, maar tien keer”, adviseerde CDA-raadslid Van der Sloot. ,,Achteraf gezien hadden we beter moeten communiceren”, reageerde De Kubber.

De dagbehandeling wordt, in tegenstelling tot berichten in Boxtel, niet uitgekleed, zo benadrukte de bestuursvoorzitter. Van vijf ochtenden gaat de dagbehandeling naar drie volle dagen, waardoor per saldo meer tijd beschikbaar is voor deze vorm van zorg. In de ogen van De Kubber heerst er in Boxtel ten onrechte veel verwarring. ,,Het idee dat thans in het ziekenhuis nog vijf dagen continu alle zorg aanwezig is, klopt niet. Het is niet zo dat steeds iedereen aanwezig is; specialisten zijn er alleen als ze behandelingen of spreekuur hebben. En die situatie bestaat al sinds 1988.”

Opvallend waren de cijfers die de bestuursvoorzitter van het JBZ presenteerde over de dagbehandeling. Van alle behandelingen in Boxtel gaat het bij 70 tot 80 procent om patiënten die niet uit Boxtel komen. Daar staat tegenover dat veel mensen vanuit Boxtel kiezen voor dagbehandeling in ’s-Hertogenbosch. Dat wordt veroorzaakt door de planning. De Kubber: ,,Mensen willen graag snel en goed geholpen worden. Als snel betekent dat men naar ’s-Hertogenbosch moet, dan kiest men daarvoor.”

GEEN STERFHUIS
De meeste kritiek van de commissieleden legde de bestuursvoorzitter van het JBZ naast zich neer. Dat het Bossche ziekenhuis bezig is met een sterfhuisconstructie en Liduina langzaam wil ontmantelen ontkende hij stellig. ,,We gaan echt niet heel veel geld investeren in een locatie die we snel daarna afbouwen. Sterker nog, ik ben van mening dat we Liduina de komende jaren steeds beter gaan benutten.”

Enkele commissieleden confronteerden De Kubber met de kritiek die vanuit zijn eigen organisatie is uitgelekt. Enkele maanden geleden maakte een team van chirurgen duidelijk weinig te voelen voor de veranderingen in Boxtel. De bestuursvoorzitter reageerde luchtig. ,,In een organisatie van vierduizend medewerkers en 240 medisch specialisten zijn er bij veranderingen altijd mensen die tegen zijn.” Volgens De Kubber heeft het JBZ de plannen helder en transparant met de medewerkers besproken.

Het verwijt van SP-raadslid Eric van den Broek dat gemeenschapsgeld zou zijn gebruikt voor de inrichting van behandelkamers waar in de toekomst ook private zorg wordt verleend, veegde De Kubber van tafel. ,,Daar is absoluut geen sprake van”, reageerde hij. ,,Het geld waarmee we de verbouwingen gefinancierd hebben, is afkomstig uit de premies en wordt gebruikt door de reguliere zorg.”
22 september 2005

Print deze pagina

Terug