TIJDELIJK PLAN VOOR ’T HONK WEKT VERZET

Jongerencentrum in Ursula
blijkt onhaalbaar

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Archiefopname van de vroegere Bracbant Havo aan de Baroniestraat. Het gebouw gaat definitief geen onderdak bieden aan het nieuwe jongerencentrum.

Het plan om een jongerencentrum te huisvesten in de voormalige gymzaal van de Bracbant Havo aan de Baroniestraat is gestrand. Het gemeentebestuur heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de Stichting Sint-Ursula over de aankoop van het complex. Boxtel wil, tot verbijstering van de omwonenden, een tijdelijk jongerencentrum inrichten in de vroegere school ’t Honk aan de Brederodeweg. Voor 1 januari 2006 moet duidelijk zijn langs de noord/zuid-as tussen de Schijndelseweg en de Hobbendonkseweg een permanent jongerencentrum gebouwd kan worden.

Begin september heeft het gemeentebestuur definitief besloten dat het Ursulagebouw niet meer in beeld komt voor het jongerencentrum. De directe aanleiding voor het besluit is een financieel geschil tussen de gemeente en de Stichting Sint-Ursula. De stichting kon niet instemmen met het ultieme bod dat de gemeente uit heeft gebracht op het gebouw. De stichting heeft het gemeentebestuur op 2 september gevraagd het bod te verhogen, maar daarvan is afgezien. ,,We zagen geen reden om ons bod nog verder te verhogen”, aldus wethouder Anton van Aert. ,,We hadden het idee dat we tot het uiterste waren gegaan.”

Van Aert is teleurgesteld over de wijze waarop na zeer langdurig en moeizaam onderhandelen met de Stichting Sint-Ursula een kink in de kabel is gekomen. In een toelichting stelt de wethouder dat tot en met 2002 rechtstreeks is onderhandeld met de stichting. ,,Omdat we er niet uitkwamen, is een periode van radiostilte aangebroken. Daarna is Woonstichting Sint-Joseph bij de plannen betrokken, maar de acht varianten om van het Ursulagebouw een aantrekkelijk complex voor wonen en jongerenopvang te maken, leverden geen goed resultaat op voor zowel de woonstichting als de Stichting Sint-Ursula.”

PROJECTONTWIKKELAAR
Na Sint-Joseph werd een aantal projectontwikkelaars opgetrommeld om te bekijken of in het Ursulagebouw een jongerencentrum gerealiseerd zou kunnen worden. Met name bouwbedrijf Hendriks Coppelmans was een serieuze kandidaat en onderzocht of het jongerencentrum zou kunnen worden ondergebracht aan de straatzijde van het gebouw aan de Baroniestraat. Van Aert: ,,In dit plan zou het achterste deel van de vroegere Bracbant Havo kunnen plaatsmaken voor woningbouw. Ook werd bekeken of een combinatie gelegd kon worden met MIK Kunsteducatie.”

Ook in dit plan bleek de financiële haalbaarheid een probleem. Volgens de wethouder kwam Hendriks Coppelmans op de proppen met een plan om aan het Smalwater een wooncomplex van zes verdiepingen te bouwen. Dat stuitte op bezwaren omdat hoogbouw zo dicht bij het Smalwater niet is toegestaan en niet past in de visie van de gemeente Boxtel.

Toen heeft het gemeentebestuur zelf weer actie ondernomen en een laatste bod uitgebracht op het gebouw om alsnog te komen tot realisering van een jongerencentrum in de havo-gymzaal. Dat bod is door de Stichting Sint-Ursula van tafel geveegd, zo stelt wethouder Van Aert. ,,Vervolgens zijn we schriftelijk benaderd met het verzoek om het bod te verhogen. De stichting schermde nog een koper te hebben. Maar we hebben besloten om ons bod niet te verhogen en dat hebben we begin september schriftelijk duidelijk gemaakt.”

De kans dat de Stichting Sint-Ursula het complex aan de Baroniestraat makkelijk kan verkopen aan een andere partij acht Van Aert zeer klein. ,,Zonder wijziging van het bestemmingsplan kunnen in het gebouw geen andere voorzieningen gerealiseerd worden. Bovendien rust op het gebouw nog altijd een eigendomsclaim van de gemeente omdat er in het verleden veel gemeentelijk geld in het havo-gebouw is geïnvesteerd en dus sprake is van gedeeld eigendom. De stichting kan het gebouw dus niet zo maar even verkopen.” Volgens de wethouder was de gemeente bereid de eigendomsclaim te laten varen als de Stichting Sint-Ursula met het bod zou instemmen. ,,De claim blijft nu overeind.”

GEEN LIVE-MUZIEK
Inmiddels heeft het gemeentebestuur een tijdelijk onderkomen voor een jongerencentrum gevonden. In de leegstaande school ’t Honk aan de Brederodeweg, die vrijkwam na het vertrek van de Sint-Petrusschool, worden - als de politiek ermee kan instemmen - op korte termijn activiteiten voor jongeren georganiseerd. Het gaat volgens Van Aert om educatieve activiteiten; daarnaast is het tijdelijk onderkomen een ontmoetingsplek voor jongeren. ,,Villa B18 aan de Brederodeweg is te klein om als ontmoetingsplek te fungeren.”

In ’t Honk komt geen ruimte om live-muziek te maken; een podium kan vanwege de slechte isolatie niet gebouwd worden. De wethouder gaf deze week te kennen dat hij nog voor 1 januari 2006 met een voorstel komt voor de bouw van een permanent jongerencentrum. Het ‘zoekgebied’ strekt zich uit aan weerszijden van de Brederodeweg tussen de kruising met de Schijndelseweg/Vic. Van Alphenlaan en Hobbendonkseweg. Hoeveel locaties geschikt zijn wil de wethouder nog niet zeggen.

De omwonenden van ’t Honk zijn vrijdag schriftelijk geïnformeerd over de plannen van de gemeente. Verder zijn ze dinsdag tijdens een bijeenkomst in de raadzaal bijgepraat over de ontwikkelingen in hun woonomgeving. De zeven bewoners die kwamen opdagen zetten grote vraagtekens bij de plannen. Een van hen stelde dat de bewoners na de komst van de brandweerkazerne en de ambulancepost niet opnieuw geconfronteerd mogen worden met een potentiële bron van geluidsoverlast. De bewoners uitten de vrees dat ’t Honk ook in beeld komt voor de bouw van een nieuw jongerencentrum. Wethouder Van Aert: ,,Ook ’t Honk is een mogelijkheid.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het complex van de Bracbant Havo is lange tijd in beeld geweest voor de vestiging van een nieuw jongerencentrum. De gemeente Boxtel kiest voor een tijdelijke oplossing in 't Honk aan de Brederodeweg. (Archieffoto Brabants Centrum).
22 september 2005

Print deze pagina

Terug