CLARISSENSTRAAT BEKROOND MET ’SLUITSTEEN’

Monumentenprijs voor
de kamer van Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Clarissenstraat is tijdens Open Monumentendag bekroond met de Boxtelse monumentenprijs Sluitsteen.

De Clarissenstraat in het centrum van Boxtel is bekroond met de monumentenprijs Sluitsteen. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van architect Piet Snijders vindt de Clarissenstraat - na beoordeling van een dozijn nominaties - de meest historische straatwand in de gemeente Boxtel bezit.

De uitreiking van de Sluitsteen, die in 2003 voor het eerst plaatsvond en toen ging naar een monumentale boerderij op Kalksheuvel, markeerde zaterdag 10 september de start van Open Monumentendag in Boxtel. In de raadzaal van het gemeentehuis verzamelden zich tientallen bewoners van de twaalf genomineerde straten.

De meeste bewoners van de Clarissenstraat schitterden door afwezigheid; slechts een drietal bewoners was op de uitnodiging van het gemeentebestuur ingegaan. Deze drie dames kregen uit handen van burgemeester Jan van Homelen de monumentenprijs en een oorkonde. Alle straatbewoners met een oneven huisnummer krijgen binnenkort een foto van hun winnende straat.

Volgens jurylid Pierre van de Geld, die architect is in Hilvarenbeek, blinkt de Clarissenstraat uit als het gaat om monumentale waarde. Vooral de kromming van de straat is bijzonder; de sfeer herinnert nog steeds aan de tijd waarin de Clarissenstraat een belangrijke verbindingsweg was naar het centrum, de Markt. ,,De Clarissenstraat is de kamer van Boxtel.”

VERVELEND ELEMENT
Er was niet alleen lof voor de Clarissenstraat. Van de Geld: ,,De straat draagt veel littekens van oude stoepen en hekken en de vroegere voornaamheid is duidelijk aangetast. Bovendien is de garage (Peugeot-dealer Nivo – red.) een vervelend element. Er ligt voor Boxtel een unieke uitdaging om de straat aan te pakken. Het straatprofiel moet verbeterd worden en geef de straat in hemelsnaam zijn stoepen terug.”

Burgemeester Jan van Homelen beloofde de jury dat het gemeentebestuur er alles aan zal doen om de Clarissenstraat te verbeteren. ,,We werken er al hard aan en we blijven er hard aan werken. Dat heeft nog niet tot resultaat geleid, maar we streven naar verbetering.”

Volgens wethouder Ger van den Oetelaar zijn al diverse gesprekken gevoerd met de eigenaar van het garagebedrijf. De gemeente zou graag zien dat Nivo verkast naar een bedrijventerrein. ,,We werken ook aan een plan om de straat versneld aan te pakken. Dat betekent dat het wegprofiel wordt aangepast en de trottoirs verbreed worden. We willen ook de riolering vernieuwen”, aldus Van den Oetelaar.

Burgemeester Van Homelen reikte de monumentenprijs Sluitsteen uit aan drie aanwezige bewoonsters van de Clarissenstraat. Volkomen verrast namen de gezusters An en Cisca Peijnenburg en Jo Pennings de Sluitsteen in ontvangst. De monumentencommissie, die aan de wieg staat van de monumentenprijs, wil bevorderen dat het kleinood gaat rouleren bij de bewoners die een oneven huisnummer hebben.
15 september 2005

Print deze pagina

Terug