BOXTEL WIL DISCOUNTER LIDL WEREN

Gemeente en woonstichting bakkeleien over toekomst winkelgebied Selissenwal

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Van Beekstraat moet hét winkelhart van de wijk Selissenwal worden. In nieuwbouwcomplex de Banier worden tien winkelunits gerealiseerd. Woonstichting Sint-Joseph wil discounter Lidl zeven units gunnen.

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft een nieuw wapen waarmee de dreigende komst van de Duitse discounter Lidl naar de wijk Selissenwal kan worden bestreden. Uit een in opdracht van het gemeentebestuur opgesteld rapport blijkt dat veel winkeliers in de wijk wel voelen voor verhuizing naar nieuwbouwcomplex Banier aan de Van Beekstraat. En burgemeester Jan van Homelen vindt dat ze die kans moeten krijgen. Woonstichting Sint-Joseph heeft hele andere geluiden gehoord, zet vraagtekens bij de bereidheid van de winkeliers en zou graag zeven van de tien winkelunits gunnen aan discounter Lidl.

Met een persbericht liet het gemeentebestuur vorige week donderdag weten dat de winkels in de wijk Selissenwal best verplaatst kunnen worden naar de Banier. Dit complex wordt momenteel gebouw rond de vroegere kerktoren Magere Josje en wordt volgens Sint-Joseph in maart of april 2006 opgeleverd. Volgens het college van B. en W. leeft niet alleen de wens om te komen tot kleinschalige detailhandel, maar is deze ook ’haalbaar en inpasbaar’.

Het rapport, opgesteld door adviesbureau Seinpost, toont volgens het gemeentebestuur aan dat het nieuwe winkelgebied aan de zuidzijde van de Van Beekstraat plaats kan bieden aan de huidige winkeliers in het gebied. Gedoeld wordt op de winkels die thans gevestigd zijn aan de Baanderherenweg en de Sint-Severusstraat. De resterende ruimte kan in de ogen van het college gevuld worden met maatschappelijke, culturele of medische voorzieningen. ,,Zo ontstaat in de Banier een geconcentreerd kleinschalig centrum, dat in de behoefte van de wijk kan voorzien, een hoge mate van eigenheid behoudt en tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers”, zo stelt het persbericht.

MAATWERK
Burgemeester Jan van Homelen legt uit dat de gemeente met de woonstichting wil komen tot een voorzieningenniveau dat past bij de vernieuwde wijk. ,,Uit de gesprekken die ik met de winkeliers gevoerd heb, komt naar voren dat ze graag kleinschalige voorzieningen zien, zoals een drogist en een modezaak. Als de condities passend zijn, zijn verschillende ondernemers van de Baanderherenweg best bereid om de oversteek te maken."

Van Homelen toont begrip voor de opvatting van de winkeliers dat de nieuwe winkelunits te groot en te duur zijn. Hij vindt dat Sint-Joseph maatwerk moet leveren en de winkeliers niet tien even grote winkeleenheden kan aanbieden. ,,Ik vind dat de winkeliers die daar vaak al vele decennia gevestigd zijn recht hebben op maatwerk. Volgens de wet die huurders van zakenpanden beschermt hebben deze ondernemers rechten opgebouwd die niet zomaar aan de kant geschoven kunnen worden."

De burgemeester onderstreept dat de winkels in de wijk Selissenwal geconcentreerd moeten worden rond de Van Beekstraat en het complex de Banier. ,,Het is niet goed als de huidige spreiding blijft bestaan. Het moet toch mogelijk zijn om de bakker van de Sint-Severusstraat te verhuizen naar de Van Beekstraat en dat andere winkeliers oversteken naar de nieuwbouw." Voor discounter Lidl is in de ogen van Van Homelen beslist geen plaats.

,,Dat is een bovenwijkse voorziening die zelfs publiek van buiten Boxtel aantrekt. Lidl past niet in dit wijkwinkelcentrum dat vooral kleinschalig moet zijn. De komst van deze winkel leidt tot parkeerproblemen en zal er ook voor zorgen dat de spoeling voor andere ondernemers heel dun wordt."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De winkeliers aan de Baanderherenweg zijn volgens de gemeente Boxtel bereid om te verkassen naar de Banier, mits Woonstichting Sint-Joseph maatwerk levert.

VRAAGTEKENS
In het kantoor van Woonstichting Sint-Joseph, die de Banier bouwt, worden hele grote vraagtekens bij de bevindingen van de gemeente gezet. Manager woondiensten Joop van de Kerkhof zegt onomwonden dat de woonstichting de conclusies van het rapport niet kan onderschrijven. ,,Uit een studie die we zelf hebben laten verrichten blijkt dat de winkeliers nauwelijks belangstelling hebben voor een oversteek naar de Banier”, stelt Van de Kerkhof.

Hij erkent dat vooral hoge huurprijzen worden genoemd als barrière, maar die prijzen zijn volgens de manager van Sint-Joseph ’marktconform’. Een probleem lijkt echter dat de winkeliers niet zitten te wachten op een winkelunit van zo’n 160 vierkante meter. De extra vierkante meters moeten ook betaald worden terwijl het economisch resultaat nu is gebaseerd op een kleiner winkelvloeroppervlak. Volgens ingewijden durven veel ondernemers zo’n stap in tijden van economische teruggang niet aan.

Van de Kerkhof stelt dat Sint-Joseph bereid is om de intentieovereenkomst te respecteren die met de gemeente Boxtel is overeengekomen. Daarin staat dat partijen moeten streven naar kleinschalige winkels in het centrum van de wijk Selissenwal. ,,Lukt dat niet omdat er veel te weinig belangstelling is, dan moet er iets anders gebeuren om de Banier economisch verantwoord te verhuren.” De manager doelt op het binnenhalen van een huurcontract met discounter Lidl, waarmee Sint-Joseph nauwe contacten onderhoudt. Lidl wil zich dolgraag in de wijk Selissenwal vestigen.

De komst van Lidl zou geen probleem hoeven te zijn, meent Van de Kerkhof. De discounter, die deze week niet wilde reageren op de berichten vanuit Boxtel, zou zeven van de tien nieuwe winkelunits aan de van Beekstraat willen huren. Daarmee ontstaat een winkeloppervlak van zo’n 1.150 vierkante meter.

,,De drie resterende units zouden verhuurd kunnen worden aan kleinschalige winkels. Daarbij komt dat ook in het nog te bouwen complex Ridder een commerciële ruimte komt”, zegt de manager van de woonstichting. Hij bevestigt het bericht dat contacten zijn gelegd met een landelijk drogisterijketen dat zich ook in de wijk Selissenwal wil vestigen.

NIET AFKERIG
De winkeliers toonden zich eerder dit jaar weten niet afkerig van de komst van Lidl. ,,De beste insteek blijven natuurlijk de kleinschalige winkels. Een drogisterij is bijvoorbeeld beslist een must in deze wijk. Alleen als leegstand dreigt, is de vestiging van een Lidl-winkel een betere optie”, stelde Bart van Roosmalen van bloemsierkunst Marimba enkele maanden geleden in deze krant. Van Roosmalen is tevens voorzitter van de winkeliersvereniging in de wijk Selissenwal.

Woonstichting en gemeente gaan volgens het vorige week rondgestuurde persbericht overleggen over de wijze waarop het nieuwe winkelgebied kan worden ingevuld. De standpunten liggen evenwel mijlenver uiteen. In juni van dit jaar liet burgemeester Van Homelen in deze krant al weten dat Lidl niet past in de Van Beekstraat omdat de winkel te groot is en niet alleen wijkbewoners lokt.

Sint-Joseph stuurt aan op economische zekerheid en wil, om leegstand te voorkomen, de commerciële ruimten zo optimaal mogelijk vullen. Het verkleinen van de winkelunits, waardoor de huurprijs zou kunnen zakken, is volgens manager Van de Kerkhof ’moeilijk te realiseren’ omdat de units nu al erg smal zijn.

De VVD-fractie in de gemeenteraad juicht de mogelijke komst van Lidl toe. ,,Naar onze mening is het centrum gediend met een 'trekker’”, stellen de raadsleden Ton Jonkers en Henk Vervoorn. ,,Daar profiteren alle winkels van. Nu blijkt dat veel mensen Lidl bezoeken buiten Boxtel.” De VVD wil dat het gemeentebestuur alle mogelijkheden bekijkt om de discounter toe te laten.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de winkelgalerij aan de Van Beekstraat.
15 september 2005

Print deze pagina

Terug