KERKDORP PRESENTEERT ’RONDJE LENNISHEUVEL’

Lennisheuvel wil profiteren van Het Groene Woud

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bestuurslid Peter Manniën van het Wijkberaad Rond Kerk en Orion (rechts) geeft uitleg over de overlast van vrachtwagens in Lennisheuvel. Naast hem staan onder meer burgemeester Jan van Homelen en verkeerswethouder Wim van Erp.

De 1.107 inwoners van het Boxtelse kerkdorp Lennisheuvel moeten meer vruchten gaan plukken van Het Groene Woud. Dat menen het Wijkberaad Rond Kerk en Orion en de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL). Beide wijkorganen hebben de handen ineengeslagen voor een aantal plannen die Lennisheuvel op de kaart moeten zetten. ,,Het Groene Woud is onze achtertuin”, stelt bestuurslid Peter Manniën van het Wijkberaad.

Na de opstelling van een ambitieus dorpsontwikkelingsplan willen de wijkorganisaties nog meer activiteiten ontplooien die een bijdrage gaan leveren aan de leefbaarheid van Lennisheuvel. Belangrijk is dat de inwoners van het kerkdorp zich nog meer verbonden gaan voelen met hun omgeving. ,,Op die manier is het mogelijk om meer dynamiek naar het dorp te halen”, zegt streekmanager Piet Rombouts die zich namens het Innovatieplatform Duurzame Meijerij inzet voor de sociaal-economische versterking binnen Het Groene Woud.

De presentatie van de Lennisheuvelse plannen vond donderdag 8 september plaats bij boerderijterras De Jacobushof aan de Middendreef. Het horecabedrijf van ondernemer Francien Baaijens blijkt een gat in de markt en is in korte tijd uitgegroeid tot een trekpleister in het buitengebied van het kerkdorp. Vorig weekend trok Baaijens met de organisatie van een antieke tractorenshow meer dan zeshonderd bezoekers. ,,De terrasstoelen konden niet aangesleept worden”, aldus Baaijens.

De Jacobushof wordt door de plannenmakers in Lennisheuvel gezien als hét voorbeeld van een sociaal-economische impuls. ,,Niet alleen recreanten weten de weg naar de Middendreef te vinden, ook de mensen van Lennisheuvel maken graag een ommetje naar de Jacobushof”, stelt CROL-secretaris Toon van Grinsven. Het gemeentebestuur, dat donderdag door het Wijkberaad en CROL werd bijgepraat over de plannen, reageerde enthousiast op de succesformule van het boerderijterras. ,,Het is plezierig om te horen dat de beslissing die we hebben genomen om een boerderijterras toe te laten in het buitengebied ook door de mensen van Lennisheuvel wordt gewaardeerd”, aldus wethouder Ger van den Oetelaar.

KLAVERBLAD
Bestuurslid Manniën van het Wijkberaad presenteerde aan de Middendreef de plannen voor het zogenaamde Rondje Lennisheuvel. Rondom het kerkdorp moet een netwerk van wandelpaden worden uitgestippeld dat Lennisheuvel op de kaart moet zetten bij natuurliefhebbers en rustzoekende recreanten. ,,We beschouwen Het Groene Woud als onze achtertuin en willen graag profiteren van de waarde die het nationaal landschap bezit”, aldus Manniën.

De wandelpaden rond Lennisheuvel moeten aansluiten op bestaande routes en knooppunten. Enkele ankerpunten op de routes zijn naast De Jacobushof bijvoorbeeld de Annakapel op de Roond, café De Trol, herberg De Schutskuil en Hoeve Bosrand. ,,De wandelroutes moeten als een klaverblad rondom Lennisheuvel komen te liggen”, vertelt Manniën. ,,Door eenmaal per jaar een braderie of streekmarkt te houden, kunnen we ons als Lennisheuvel nog beter profileren.”

Het bestuurslid van het Wijkberaad geeft aan dat inmiddels een subsidie van 10.000 euro is aangevraagd via het Innovatieplatform Duurzame Meierij. Verder is aangeklopt bij het VSB Fonds en heeft de gemeente Boxtel een bijdrage van tien mille toegezegd. Omdat de wandelroutes deels door weilanden zullen voeren, moet nog overleg gevoerd worden met grondeigenaren. Die moeten toestemming geven voor de aanleg van zogenaamde laarzenpaden. ,,Het is belangrijk dat in een vroeg stadium overleg wordt gevoerd”, adviseerde burgemeester Jan van Homelen donderdag in Lennisheuvel. ,,Zo voorkom je dat er straks plannen liggen waarvoor wel subsidie beschikbaar is, maar die stuiten op weerstand.”

KLOOF
De ontmoeting tussen de wijkorganen van Lennisheuvel en het gemeentebestuur stond donderdag niet alleen in het teken van het Rondje Lennisheuvel. Het college van B. en W. wilde zich laten informeren over de leefbaarheid in het kerkdorp. ,,We willen van jullie horen of de mensen in Lennisheuvel gelukkig zijn”, sprak burgemeester Van Homelen. Bestuurslid Manniën stelde dat in Lennisheuvel een kloof dreigt te ontstaan tussen enerzijds de groep 55-plussers en anderzijds de groep van mensen tot circa 45 jaar.

,,Waar ouderen nog betrokken zijn en veel gemeenschapszin tonen, zijn jongeren meer op zichzelf gericht. Het is niet altijd makkelijk om mensen uit deze groep te betrekken bij de organisatie van activiteiten.”

Ondanks deze kloof kent Lennisheuvel een bloeiend verenigingsleven; het kerkdorp telt volgens CROL-secretaris Van Grinsven meer dan veertig verenigingen. Onder leiding van de wijkorganen maakte het college van B. en W. een fietstocht door Lennisheuvel. Onderweg werd het gemeentebestuur bijgepraat over knelpunten als verkeersveiligheid, overlast van vrachtverkeer, hondenpoep en herinrichting van wegen als de Mijlstraat en de Armehoefstraat.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de wijk Het Gescheurd Hemd te Lennisheuvel zijn tal van knelpunten. Het matige groenonderhoud en overlast van hondenpoep zijn bewoners een doorn in het oog.
15 september 2005

Print deze pagina

Terug