LIEMPDENAAR GERARD SCHALKX IN BOEK VAN VERDIENSTEN

Eeuwige roem voor creatieve duizendpoot

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gerard Schalkx is vrijdag 9 september ingeschreven in het Boek van Verdiensten voor Liempde. De Liempdenaar ontving tijdens de nieuwkomersavond op het Raadhuisplein een oorkonde en een ring uit handen van burgemeester Jan van Homelen.

Gerard Schalkx (59) is ingeschreven in het Boek van Verdiensten voor Liempde. De Liempdenaar heeft zich sinds de jaren zeventig op uiteenlopende fronten belangeloos ingezet voor de Liempdse samenleving en is daarvoor onderscheiden met een oorkonde en een ring, die behoren bij de inschrijving. ,,Ik ben bijzonder vereerd, vooral omdat ook mijn vader in het boek staat.”

Schalkx werd vrijdagavond 9 september verrast tijdens de nieuwkomersavond op het Raadhuisplein waar hij met een smoes naartoe was gelokt. Tijdens zijn traditionele welkomstwoord richtte burgemeester Jan van Homelen zich plotseling tot de Liempdenaar. En ineens doken overal familieleden, vrienden en collega’s op die stiekem waren uitgenodigd om bij de huldiging van Schalkx aanwezig te zijn.

ORGELTJE
Burgemeester Van Homelen karakteriseerde Schalkx als een zeer bekend Liempds persoon die zich al decennialang heeft ingezet voor Liempde. ,,Bij al die activiteiten staat het belang van anderen voorop en vergeet hij zichzelf”, aldus Van Homelen. In een lange opsomming gaf de burgemeester een overzicht van de vele uiteenlopende activiteiten die Schalkx door de jaren heen heeft georganiseerd of opgezet.

De Liempdenaar stond aan de wieg van blaasorkest Op naor d’honderd en is altijd betrokken geweest bij de Boeremèrt, waar hij doorgaans foto’s maakt en met een klein orgeltje optreedt. Heemkundestichting Kèk Liemt heeft nooit tevergeefs een beroep gedaan op Schalkx en dat geldt ook voor carnavalsstichting De Ploegers. In 1971 debuteerde hij als een welbespraakt tonprater en stond achtereenvolgens 25 jaar op het podium tijdens de zittingsavonden. Zijn beide zonen hebben die rol inmiddels overgenomen.

Veel waardering is er voor het initiatief dat Schalkx in 1995 nam voor de oprichting van een monument dat herinnert aan de Liempdse zelfstandigheid. Bij de samenvoeging van de gemeenten Boxtel en Liempde ontwierp de Liempdenaar een monument waaraan werd meegewerkt door jonge kinderen. Deze ’laatste Liempdenaartjes’ zijn op symbolische vereeuwigd in de gedenksteen aan het Raadhuisplein. Schalkx is ook de bedenker van Woutertje Kaboutertje, een sprookjesachtige figuur die kinderen aan de hand neemt en telkens in januari voorop gaat tijdens een jaarlijkse lampionnenoptocht.

Verder is de Liempdenaar altijd nauw betrokken geweest bij de nostalgische vereniging Terug in d’n Tèd en was hij betrokken bij de oprichting van de legendarische Liempdse volksmuziekgroep De Ploegadoers. Zelf beschouwt Schalkx dat als een van zijn plezierigste activiteiten; De Ploegadoers bouwden in de jaren zeventig een grote naam op in het volksmuziekwereldje.

Een van de meest succesvolle onderdelen van het Liempdse jeugdcarnaval, het Ploegerrangfestival, komt ook uit de koker van Schalkx. Ruim dertig jaar geleden begon hij op een school in Veldhoven met het Floeperrangfestival; het Liempdse festival is volgens datzelfde principe opgezet. Schalkx is daar nog steeds trots op omdat jaarlijks heel veel kinderen en hun ouders genieten van dit evenement.

AMBASSADEUR
Burgemeester Van Homelen omschreef Schalkx als een creatieve duizendpoot wiens foto’s, teksten, muziek en originele ideeën een speciale betekenis hebben voor Liempde. Het zijn deze verdiensten die in gekalligrafeerde letters geschreven staan in het Boek van Verdiensten voor Liempde. Schalkx zelf toonde zich vereerd met de onderscheiding.

,,Niet alleen staat mijn vader in het boek, ook staat er de handtekening in van de ambassadeur van Tanzania. Die was ergens in 1972 te gast in Liempde toen we de zogenaamde Flosset Safari organiseerden. Dat was een soort lokale Afrikarally. Die beste man wilde ergens een gastenboek tekenen, maar Liempde had geen gastenboek. Toen hebben ze hem maar in het Boek van Verdiensten laten tekenen. En ik heb gezien dat die handtekening er nog steeds in staat.”

Richting de nieuwe inwoners van Liempde deed Schalkx de oproep om zich aan te sluiten bij blaasorkest Op naor d’honderd, dat wel enige versterking kan gebruiken. ,,We treden nooit op, we oefenen alleen op maandag in café Het Groene Woud. En je moet niet alleen kunnen toeteren, maar ook goed kunnen kletsen.”
15 september 2005

Print deze pagina

Terug