JUBILEUM ESSCHE BOELTJE MET ZWART RANDJE

Snellaars en Pillot stoppen met jeu de boules-evenement in Esch

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jan Snellaars (links) en Koen Pillot zijn druk bezig met het samenstellen van het wedstrijdschema voor het Essche Boeltje.

Het Essche Boeltje is een begrip. Het jeu de boules-spektakel, dat dit jaar het vijfentwintigjarig jubileum viert, trekt jaarlijks meter dan honderd deelnemers uit binnen- en buitenland. Het Essche Boeltje wordt geroemd om de gemoedelijke sfeer, de gastvrijheid van de Esschenaren en de goede organisatie. De organisatoren van het eerste uur, Jan Snellaars en Koen Pillot, zijn daar erg trots op maar hebben wel besloten na zaterdag 17 september te stoppen met het evenement.

Snellaars en Pillot zijn niet over een nacht ijs gegaan alvorens deze beslissing te nemen. ,,Daar denken wij al 25 jaar over na”, glimlacht Pillot. ,,Wij besloten van jaar tot jaar of we door zouden gaan en we hebben van tevoren nooit een termijn in gedachten gehad hoelang we dit evenement wilden organiseren.” Maar na een kwart eeuw vindt Pillot het mooi geweest. ,,Ik vind 25 jaar wel een mooi getal om ermee te stoppen omdat het organiseren van dit evenement voor mij eigenlijk geen uitdaging meer is. Het is een heleboel werk om het te organiseren en ik zie langzamerhand steeds meer op tegen die hoeveelheid werk.”

Hij vervolgt: ,,De uitdaging die ik in het begin had, het nieuwe, dat is er langzamerhand afgegaan. Vooral de laatste jaren. Daarbij komt denk ik dat naarmate je ouder wordt je minder energie hebt en zodoende gaat de weegschaal doorslaan naar de andere kant.” Desondanks kijkt het Essche tweetal wel met heel veel trots terug op de afgelopen 24 edities. Snellaars: ,,Ja, dat denk ik wel. Maar ik snap Koen wel. Op een gegeven ogenblik heb je het gezien. Het is mooi geweest na 25 jaar.”

Of het Essche Boeltje-toernooi een doorstart zal krijgen met nieuwe organisatoren is nog niet duidelijk. Snellaars: ,,Ik denk dat er veel jeugdigen hier in Esch best met de gedachte rondlopen om dit evenement te continueren, want het is natuurlijk een toernooi dat nationaal én internationaal uniek is. Dat willen ze niet wegvagen van deze aardbol.” Maar wie dat wil doen weet hij nog niet. ,,Misschien mijn zoon, die had er best interesse in. Maar er zijn ook andere mensen. Maar dat zijn zaken die voor ons op dit moment niet relevant zijn. Voor ons is nu het 25-jarig jubileum van aanstaande zaterdag relevant.”

KLEIN TOERNOOITJE
Hoe het Essche Boeltje ooit opgestart is staat Pillot nog helder voor de geest. ,,Jan en ik en nog een paar andere mensen vonden het leuk om een clubje op te richten om jeu de boules te spelen. We speelden destijds op zondagochtend. We kregen toen tevens het idee om ieder jaar een klein toernooitje te organiseren, waarop we wat mensen konden uitnodigen die we kennen. Dat begon met een vrij klein aantal van zesendertig mensen", zegt Pillot.

Hij vervolgt: ,,Als je dan de gebruikelijke teams van drie personen gaat maken heb je slechts twaalf teams. Dat is niet zoveel. Daarom hebben we besloten doubletten te maken, teams van twee personen. Dan krijg je namelijk meer teams en dan wordt het spelen ook leuker. In het tweede jaar waren er al wat meer belangstellenden, tegen de zestig, het jaar daarna waren er honderd deelnemers. Zo groeide het Essche Boeltje ieder jaar.”

Het toernooi wordt geroemd vanwege de sterke formule. Pillot: ,,Ons sterke punt is denk ik dat wij benadrukken dat het weliswaar een sportieve ontmoeting moet zijn, waarin je je uiterste best moet doen om partijen te winnen, maar waarin je ook met je tegenstander vriendschappelijk blijft omgaan. Ook als je verliest moet je samen een pilsje kunnen drinken. Je moet de nadruk leggen op de ontmoeting met andere mensen. De gemoedelijkheid, de gezellige sfeer, díe moet je benadrukken. Zo is de sport vroeger ook begonnen in Frankrijk. Jeu de boules is een gezellige ontmoeting van dorpsgenoten.”

Kan dit evenement, dat zozeer door Snellaars en Pillot is opgebouwd, überhaubt wel een doorstart krijgen zonder de kennis van de twee oprichters? Snellaars: ,,Ik denk dat dat wel mogelijk is omdat de mensen die daarvoor in aanmerking komen of die het graag willen doen ons systeem jarenlang hebben gevolgd.”

IDEAAL
Snellaars en Pillot hebben veel reacties gekregen op het nieuws dat ze gaan stoppen met het Essche Boeltje. ,, Ik krijg altijd de inschrijvingen voor het toernooi binnen en heel veel mensen begonnen hun brief met de opmerking ’Wat zonde dat het de laatste keer is. We willen er in ieder geval bij zijn.’”, vertelt Pillot. ,,Ze stellen het dus heel erg op prijs om aan dit evenement deel te mogen nemen.”

Het mooiste afscheid voor de organisatoren zou zijn als ze het eigen toernooi zouden winnen. Maar dat is volgens hen amper mogelijk. Snellaars: ,,Je hebt namelijk zo’n grote verscheidenheid aan mensen die meespelen met het Essche Boeltje en we hebben op de dag zelf een grote verantwoordelijkheid voor de organisatie. We kunnen ons daarom niet honderd procent concentreren op iedere wedstrijd. We spelen af en toe met een invaller om alles in de gaten te houden", aldus Snellaars.

Hij vervolgt: ,,Stél dat we zouden winnen dan zou dat natuurlijk leuk zijn, maar daar hebben wij nooit aan gedacht. Dat is nooit ons ideaal geweest. Ons ideaal is geweest om de mensen die hierheen komen te laten genieten. Dat is voor ons van essentieel belang.” En als dat ook deze laatste keer lukt, dan is het voor de twee Esschenaren een mooi afscheid. Pillot: ,,Ja, dan ben ik helemaal tevreden.”
15 september 2005

Print deze pagina

Terug