POLITIEK BOXTEL WIL GEHEIMHOUDING OPHEFFEN

Discussie zwembad in de kiem gesmoord

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De werkzaamheden voor het nieuwe zwembad aan de Schijndelseweg in Boxtel zijn inmiddels weer hervat door de firma Gebroeders Van der Heijden uit Schaijk. De politieke partijen in Boxtel zijn echter nog niet klaar met de veelbesproken aanbestedingsprocedure en buigen zich op op donderdag 22 september tijdens de raadsvergadering in een openbaar debat over de kwestie.

De leden van de commissie Bestuurlijke Zaken zouden woensdag 7 september de kans krijgen om in een openbaar debat te discussiëren over de aanbesteding van het zwembad. Daarbij was praten over de inhoud van geheime stukken echter taboe, benadrukte burgemeester Jan van Homelen eerder. In de commissievergadering diende SP-fractievoorzitter Willem van Meurs echter een voorstel in om de discussie uit te stellen tot de gemeenteraadsvergadering op donderdag 22 september. Dit om eerst de geheimhouding op te laten heffen door de raad. Het voorstel werd gesteund door vier andere partijen.

Het gevolg is dat een felle discussie over de gewraakte aanbestedingsprocedure van het zwembad in de kiem gesmoord werd. Behalve de oppositiepartijen SP, Boxtels Belang, VVD en Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) steunde ook coalitiepartij CDA het voorstel van de SP. De coalitiepartijen PvdA/GroenLinks en Combinatie95 waren tegen het voorstel en vonden dat het inhoudelijke debat gisteren plaats had kunnen vinden.

,,Het is onbegrijpelijk dat geheimhouding opgelegd wordt”, liet commissielid Van Meurs gisteravond weten in een toelichting op zijn voorstel. ,,We hebben het hele dossier gelezen en denken niet dat dit meer schade tot gevolg zal hebben dan de 215.000 euro die al geleden is. Eerder hebben stukken uit het dossier al ter inzage gelegen en toen was er geen sprake van geheimhouding. De gemeenteraad kan op deze manier niet zijn controlerende taak naar behoren uitoefenen. Omdat alleen de gemeenteraad de geheimhouding kan opheffen, willen we de behandeling van dit punt doorschuiven naar de raadsvergadering. De opheffing van de geheimhouding is nodig om het college op een goede en democratische manier ter verantwoording te roepen.”

REL
Het is met name oppositiepartij VVD geweest die de afgelopen periode aangedrongen heeft alle stukken ter inzage te leggen voor onder anderen de leden van de gemeenteraad en de leden van de commissie Bestuurlijke Zaken. Aanleiding is de rel die kort voor de zomervakantie ontstond rond de aanbesteding van de bouw van het zwembad aan de Schijndelseweg. De rel ontstond toen bouwbedrijf Van Heesewijk naar de rechter stapte om de aanbestedingsprocedure aan te vechten. Het bedrijf verzette zich tegen de gunning van het project aan de firma Gebroeders Van der Heijden.

De bouw van het zwembad werd tijdelijk stilgelegd, wat voor Gebroeders Van der Heijden aanleiding was voor het indienen van een schadeclaim bij de gemeente Boxtel. Inmiddels heeft het gemeentebestuur een akkoord bereikt met Van Heesewijk. De firma krijgt onder meer twee bouwkavels in deelplan Het Groenland in de wijk In Goede Aarde. Van der Heijden heeft het werk inmiddels voortgezet. De politiek was echter nog niet klaar met de kwestie.

Ter voorbereiding op de discussie ligt het complete dossier ter inzage, maar de raads- en commisieleden hebben een geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor de leden van de commissie Maatschappelijke Zaken die onlangs ook toegang hebben gekregen tot het dossier. Een notitie waarin het historisch verloop van de fel bekritiseerde aanbestedingsprocedure wordt geschetst, had de basis moeten vormen voor het debat van gisteren. Over de vertrouwelijke stukken mocht niet gepraat worden, zo benadrukte burgemeester Van Homelen, omdat dit schadelijk zou kunnen zijn voor de gemeente.

,,Een discussie op basis van het historisch overzicht is voor ons niet voldoende. Wij steunen daarom het voorstel van de SP”, liet commissielid Rob Zink (DPBL) gisteren weten. ,,In het dossier hebben wij niets kunnen ontdekken wat de mensen niet mogen weten. Daarom moet de geheimhouding opgeheven worden.”

Pieter Springer liet namens het CDA weten lang geworsteld te hebben over het thema, maar het voor de 'publieke zaak' van belang te vinden om op transparante wijze te kunnen discussiëren over de aanbesteding van het zwembad. Jos van Ooijen van PvdA/GroenLinks en Henk Keijsers van Combinatie95 gaven aan geen aanleiding te zien om de discussie uit te stellen. ,,De transparantie van de overheid staat ook bij ons in een hoog vaandel, maar op dit moment hebben wij geen behoefte om dit punt van de agenda te halen. Wij kunnen het college op dit moment nog volgen in de geheimhouding”, aldus Keijsers. Van Ooijen was het eens met Keijsers. ,,We kunnen het raadsstuk gewoon bespreken. Dat is de normale gang van zaken.”

Keijsers en Van Ooijen kregen echter geen steun voor hun zienswijze. Doordat vijf partijen zich achter het voorstel schaarden en alleen PvdA/GroenLinks en Combinatie95 tegen waren, wordt de discussie over het zwembad doorgeschoven naar de raadsvergadering.
8 september 2005

Print deze pagina

Terug