COMBINATIE95 ONDERZOEKT UITBREIDINGSLOCATIES

'Verder bouwen in Smaldersestraat'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname waarop in het midden van de foto (rechts boven de kerktoren) het nieuwbouwwijkje aan de Strijpenhof goed zichtbaar is. Het agrarisch gebied links daarvan is volgens Combinatie95 het best geschikt voor woningbouw op langere termijn. (Archieffoto Brabants Centrum).

Om de leefbaarheid van het dorp Liempde veilig te stellen, is het nodig dat er na het jaar 2010 een nieuwbouwlocatie beschikbaar is. Als het aan de raadsfractie van Combinatie95 ligt, wordt dan in noordwestelijke richting voortgeborduurd op de nieuwbouwlocatie aan de Smaldersestraat.

Maandag presenteerde fractievoorzitter Peter van de Wiel van Combinatie95 de resultaten van een verkennend onderzoek naar mogelijke nieuwbouwlocaties in Liempde. ,,Met ongeveer 350 woningzoekenden en een gemiddelde mutatiegraad van 5 procent op jaarbasis bestaat een grote kloof tussen de behoefte aan woonruimte en de nieuwbouwplanning", betoogde Van de Wiel tijdens de presentatie van het rapport van zijn fractie aan burgemeester Jan van Homelen en wethouder Ger van den Oetelaar (Ruimtelijke Ordening).

Uitbreiding van nieuwbouw in het gebied Smaldersestraat is het meest reŽel, concluderen de raadsleden van Combinatie95. Er is circa 2,5 hectare beschikbaar waarop zestig tot vijfenzeventig woningen gebouwd kunnen worden. Theoretisch is het zelfs mogelijk om uit te breiden tot aan de Molendijk, maar de aanwezigheid van twee grote agrarische bedrijven maken dat die optie voorlopig nog niet aan de orde zal komen.

Hoewel het gebied in principe goed bereikbaar is, vraagt de afwikkeling van het autoverkeer om een nadere studie. De knip in de Smaldersestraat dient in de ogen van Combinatie95 gehandhaafd te blijven.

KLEINE KERNEN
Burgemeester Van Homelen prees de inzet van Van de Wiel en de zijnen. ,,Een uitstekend initiatief dat de problematiek van kleine kernen blootlegt. Door tijdig een signaal af te geven, is de kans van slagen veel groter. Ik ben blij dat u uw vizier op de periode na 2010 richt; nu al op deze plek bouwen is niet haalbaar."

'Moeilijk, maar niet onmogelijk'. Met die woorden typeerde wethouder Van den Oetelaar de voorkeurslocatie die door de fractievoorzitter van zijn eigen partij werd aangedragen. In het provinciale streekplan dat na 2010 van kracht wordt, moet deze uitbreidingslocatie opgenomen kunnen worden, verwacht Van den Oetelaar.

Dat Combinatie95 juist voor het dorp Liempde naar een uitbreidingslocatie zocht is niet verwonderlijk, meldde Van de Wiel. ,,De situatie voor de kern Boxtel is ook voor de langere termijn rooskleurig in tegenstelling tot Liempde. Datzelfde geldt voor het kerkdorp Lennisheuvel. In de toekomst zullen we een soortgelijk onderzoek opstarten", beloofde Van de Wiel.

HAALBAARHEID
Van de acht potentiŽle plekken voor een Liempdse dorpsuitbreiding in de toekomst vielen er drie sowieso af in verband met de natuurwaarden die daar van bovengeschikt belang zijn, vertelde Van de Wiel. Hij doelde daarmee op Hezelaarse en Vrilkhovense Akker en het gebied tussen Den Berg en het Dommeldal.

Aan de Roderweg zouden in de ogen van Combinatie95 maximaal twintig woningen gebouwd kunnen worden, maar dat is onvoldoende voor de circa zestig woningen die men na 2010 nodig denkt te hebben. Bovendien is dit gebied aangemerkt voor de regeling ruimte voor ruimte (compensatie voor de sloop van agrarische stallen), waardoor het waarschijnlijk is dat niet meer dan vijf tot tien woningen op deze plek gerealiseerd zullen worden.

Het gebied Smalveldersestraat/Barrierweg heeft niet de voorkeur in verband met de directe nabijheid van bedrijventerrein Daasdonk. Woningen op deze locatie komen geÔsoleerd te liggen van de bestaande dorpskom en dat acht Combinatie95 niet wenselijk.

Bouwen aan de Kerkakkers achten de raadsleden van Combinatie95 onhaalbaar omdat hier alleen grote kavels gerealiseerd kunnen worden en dat strookt niet in met de behoefte aan vooral huur- en goedkope koopwoningen.

Ook werd onderzocht of de sportvelden van de complexen Bolakkers en Roode Bleek verplaatst kunnen worden naar de overkant van de rijksweg A2 (Vrilkhoven). De vrijkomende ruimte zou prima geschikt zijn als bouwlocatie, maar de sportcomplexen zouden daardoor moeilijk bereikbaar worden.
8 september 2005

Print deze pagina

Terug