MEER PARKEERPLAATSEN IN HUYGENSSTRAAT

Boxtel bouwt extra huizen in wijk In Goede Aarde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Symmetrische lijnen zijn hét kenmerk van de twee hoekwoningen in het deelplan De Kantelen in de wijk In Goede Aarde.

Het gemeentebestuur van Boxtel werkt aan een nieuw bouwplan voor de wijk In Goede Aarde. Tussen de deelwijken Zonnegolven en De Hoeve is ruimte voor ongeveer twintig huizen. Het bouwterrein aan de zuidkant van de straat Munsel is momenteel in handen van een aantal projectontwikkelaars, die alle particuliere gronden in dit gebied in handen hebben.

Volgens wethouder Ger van den Oetelaar bestaan er nog geen vastomlijnde plannen voor de nieuwe uitbreiding van In Goede Aarde. Het bestemmingsplan biedt echter alle ruimte voor de bouw van een aantal woningen en die wil Boxtel graag realiseren. ,,Als het kan willen we versneld zaken doen met de projectontwikkelaars. Als we kiezen voor een gezamenlijke oplossing, kunnen we misschien tot snelle resultaten komen”, stelt Van den Oetelaar.

De circa twintig woningen worden geprojecteerd op de weilanden tussen de wijk Zonnegolven en de straat Munsel. Zowel de gronden als de woningen zijn volgens de wethouder eigendom van projectontwikkelaars, die de bewoners de voorbije jaren uitgekocht hebben. Van den Oetelaar: ,,Het staat nog niet vast wat voor soort woningen we willen realiseren, maar we denken in elk geval ook aan een woonvoorziening voor gehandicapten.”

De wethouder presenteert de plannen op het moment dat een groot deel van de wijk In Goede Aarde in aanbouw is. Binnen enkele weken start de oplevering van de dertig zonnewoningen aan de Huygensstraat, later dit jaar worden de eerste bungalows en tweekappers aan de Einsteinstraat overgedragen.

In deelwijk De Hoeve wordt op de meeste kavels volop gebouwd terwijl de meeste kavels in het experimentele deelplan Het Groenland verkocht of onder optie zijn. Twee van de negen kavels zijn overgedragen aan aannemingsbedrijf Van Heesewijk, dat achter het net viste bij de aanbesteding van het zwembad. De aannemer moet zich volgens Van den Oetelaar houden aan de strikte regels die gelden voor deze kavels.

De ontwikkeling van het deelplan Morgenstond aan de Schijndelseweg is vergevorderd. Vorige week boog de regionale welstandscommissie zich over de ontwerpen die in opdracht van projectontwikkelaar BAM zijn gerealiseerd. De gemeente moet hier wel rekening houden met een LPG-vulpunt aan de Schijndelseweg. Dat geldt ook bij de realisering van Zonnegolven 2, waarover nog geen overeenstemming is bereikt met de verschillende projectontwikkelaars die hier gronden bezitten.

,,Momenteel studeert een extern bureau op het LPG-verhaal”, vertelt Van den Oetelaar. ,,Het gaat om de LPG-vulpunten aan de Schijndelseweg en de Baanderherenweg, die beide in een wijk liggen. De makkelijkste manier is dat betrokken partijen tot een financieel akkoord komen met de pomphouders. Op rijksniveau zijn intussen gesprekken gevoerd over het sluiten van LPG-vulpunten in woonwijken. Dit zou kunnen betekenen dat de vulpunten rond 2010 weg zijn.”

PARKEERDRUK
Een heet hangijzer in de wijk In Goede Aarde is de enorme parkeerdruk. Met name in het eerste deel van de Huygensstraat staan veel auto’s. Ook wethouder Van den Oetelaar hebben geluiden bereikt over de parkeerdruk, hoewel de uitwerking van het bestratingsplan voldoet aan de norm. ,,We erkennen dat de parkeerdruk erg hoog is en willen in de tweede fase van de Huygensstraat extra aandacht schenken aan parkeren. Door de as van de weg te verleggen, kunnen waarschijnlijk meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Ook in de buurt van Zonnegolven willen we meer parkeerplaatsen realiseren, zonder dat we afbreuk doen aan het bestemmingsplan.”

Naast parkeerdruk worstelt Boxtel met de discussie over stikstofdioxide en fijn stof. Met name voor de bouwplannen van aannemer Aan de Stegge op het gebied van agrariër Meulendijk speelt deze problematiek en is het volgens de wethouder noodzakelijk om extra maatregelen te nemen. Dat kan door een hoog scherm, waarvoor al eerder plannen zijn ontwikkeld. Maar ook wordt gedacht aan het planten van een hoge bomenrij of beukenhaag, die geschikt zou kunnen zijn voor het opnemen van fijn stof en het filteren van de lucht.

Maar ook voor de wijk In Goede Aarde is de discussie actueel omdat de wijk pal langs de drukke rijksweg A2 ligt. En die weg is een belangrijke luchtvervuiler. Van den Oetelaar: ,,De problematiek is niet alleen van toepassing op In Goede Aarde, maar geldt voor heel Boxtel en Liempde. Het is zelfs een Nederlands probleem omdat de normen in een groot deel van ons land worden overschreden. De vraag is wat je er als Boxtel aan kunt doen. We hebben geen invloed op de verkeersdruk op de A2, maar we kunnen misschien wel maatregelen nemen om de vervuiling tegen te gaan.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de achterzijde van de dertig zonnewoningen langs de rijksweg A2. De eerste woningen worden over enkele weken opgeleverd.
8 september 2005

Print deze pagina

Terug