GEMEENTEBESTUUR: STEMBUREAU IN NS-STATION

’Stemmen in stemlokaal naar keuze in Boxtel’

Het gemeentebestuur van Boxtel wil meedoen aan het vervolg van het project Kiezen op Afstand dat door minister Alexander Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is gelanceerd. Als ook de fractievoorzitters in de gemeenteraad akkoord gaan, wordt de oproepingskaart bij de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart 2006 vervangen door een stempas en kunnen inwoners in een stembureau naar keuze gaan stemmen.

Het gemeentebestuur moet voor 15 september aan de minister laten weten of Boxtel meedoet aan de nieuwe opzet van de verkiezingen. Gemeenten zijn niet verplicht om mee te doen, maar Pechtold heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoop uitgesproken dat veel gemeenten aanhaken. Doel van het stemmen met een stempas is dat burgers bij alle stembureaus in hun gemeente terechtkunnen. Dat moet de opkomst bij de verkiezingen verhogen.

Volgens burgemeester Jan van Homelen zou de nieuwe opzet van de verkiezingen betekenen dat het aantal stembureaus gelijk blijft. ,,Wel wordt overwogen om een stembureau te verplaatsen naar een andere locatie”, aldus Van Homelen. Op dit moment wordt gedacht aan het stembureau dat doorgaans in café/zaal De Adelaar zit. ,,Het zou ondergebracht kunnen worden in het NS-station omdat daar veel inwoners komen.” Het gemeentebestuur is momenteel in overleg met de NS.

De kiesgerechtigden moeten voorafgaand aan de verkiezingen geïnformeerd worden over de locaties van de diverse stembureaus. Dat kan samenvallen met de verspreiding van de kandidatenlijsten, zo denkt de burgemeester. Bij het stemmen met een stempas komt het kiesregister te vervallen en wordt de naam van de kiezer niet meer afgeturfd in de stembureaus. Dat is logisch omdat vooraf niet meer vaststaat in welk kiesdistrict een kiezer de stem zal uitbrengen. ,,De nieuwe opzet is precies omgekeerd”, verduidelijkt de burgemeester.

Van Homelen staat positief tegenover kiezen op afstand en stemmen in een stemlokaal naar keuze. ,,Een verhoging van de keuzevrijheid is altijd toe te juichen”, meent hij. ,,De praktijk zal uit moeten wijzen of de maatregel ook daadwerkelijk leidt tot een hogere opkomst. Maar ik ben het met de minister eens dat alles benut moet worden om de opkomst te verhogen.” De Kieswet is overigens nog niet aangepast voor deze nieuwe opzet, maar een experimentele wet maakt het gemeenten mogelijk mee te doen aan Kiezen op Afstand.

EXPERIMENTEN
Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004 is in vier grote gemeenten geëxperimenteerd met stemmen in een stemlokaal naar keuze. Het betrof de gemeenten Deventer, Assen, Heerlen en Nieuwegein. Later werden de herindelingsverkiezingen in Deventer en Bathmen volgens deze opzet gehouden. Ook het referendum over de Europese Grondwet werd in de vier genoemde gemeenten opgezet volgens het project Kiezen op Afstand. Ook is al geëxperimenteerd met stemmen per internet en per telefoon.

Aanvankelijk was het bedoeling ook in maart 2006 op kleine schaal een experiment te houden. Minister Pechtold heeft onlangs echter besloten om alle gemeenten uit te nodigen om in 2006 deel te nemen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar wil hij het nieuwe kiesstelsel landelijk invoeren. Daarvoor is een wijziging van de Kieswet noodzakelijk.
1 september 2005

Print deze pagina

Terug