RECTOR THEO REIJNDERS NEEMT AFSCHEID

'JRL is klaar voor een nieuwe toekomst'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Als rector van het Jacob-Roelandslyceum probeerde Theo Reijnders negentien jaar lang een optimale situatie te creëren waarin leerlingen zich konden ontplooien. Temidden van de jeugd voelt hij zich thuis.

Na negentien jaar rector te zijn geweest van het Jacob-Roelandslyceum (JRL), is de Boxtelse school aan de Grote Beemd een deel van zijn leven geworden. ,,Het JRL zit me in de genen en dat zal zo blijven", zegt Theo Reijnders (62). Vrijdag 9 september neemt hij met een gerust hart afscheid. ,,De school is klaar voor een nieuwe toekomst."

Zijn werk noemt Reijnders fascinerend. ,,Het boeit me om te zien hoe jonge mensen die veel in zich hebben, in hun contact met volwassenen uitgroeien tot zelfstandig denkende mensen die de toekomst van onze maatschappij vormen. Het is als rector fijn om dit mogelijk te maken door problemen op te lossen en de leerlingen zo optimaal mogelijk te stimuleren."

Reijnders zit op zijn praatstoel. Voor de zomervakantie heeft hij zijn laatste dagen alleen doorgebracht op de onder zijn supervisie gefuseerde school voor vwo- en havo-onderwijs. ,,Om zaken af te ronden en de school waarmee ik vergroeid ben geraakt stukje bij beetje los te laten." Voor het afscheidsinterview komt hij nog eenmaal vanuit zijn geboorte- en woonplaats Best terug naar Boxtel om in het kantoor waar hij sinds 1986 leiding gaf aan de school over zijn werk in het onderwijs te spreken.

FUSIE VOLTOOID
De fusie van het Jacob-Roelandslyceum met de voormalige Bracbant Havo is vorig schooljaar naar tevredenheid afgerond met de heropening van de verbouwde school. Hoewel momenteel nog gewerkt wordt aan de klimaatbeheersing op sommige plekken in het gebouw, is Reijnders niet ontevreden over het resultaat.

,,Natuurlijk, wensen blijven er altijd. In de toekomst zal geld nodig blijven om het gebouw te laten voldoen aan de eisen van de tijd. Ontwikkelingen op dat gebied zal ik vanuit Best ook nauwlettend volgen. Nee, ik verlies Boxtel – en in het bijzonder het JRL – niet uit het oog."

Nu de integratie tussen vwo en havo voltooid is, wacht het JRL een nieuwe toekomst. ,,Tijd dus om plaats te maken. De school is klaar voor nieuwe uitdagingen. Mede omdat ik de laatste jaren veel jonge docenten kon aantrekken."

Op het moment dat Reijnders vanuit het Riethovius College in Eersel – waar hij twintig jaar leraar Engels was - naar Boxtel kwam, waren er al plannen om de vier toenmalige scholen voor voortgezet onderwijs (vbo, mavo, havo en vwo) samen te voegen tot één grote scholengemeenschap.

,,Iedereen in Boxtel was daar een voorstander van, behalve ik. Gelukkig is het er nooit van gekomen. We hebben nu twee prachtige opleidingsinstituten (Vmbo-Collge Boxtel en Jacob-Roelandslyceum – red.) met een relatieve kleinschaligheid. Ik ben blij dat we voor deze oplossing gekozen hebben. Zeker omdat nu ook landelijk weer wordt geroepen dat er kleinere scholen moeten komen."

Onder Reijnders groeide het JRL uit van een school met circa 780 atheneum- en gymnasiumleerlingen tot een instituut dat vandaag de dag voor 1.240 leerlingen het vwo- en havo-onderwijs verzorgt.

VERNIEUWING
Als manager van een middelbare school voelde Reijnders zich als een vis in het water. Toch was het niet altijd makkelijk. ,,Onderwijs valt of staat met vernieuwing. Het vernieuwend denken wordt echter altijd gefrustreerd door gebrekkige financiële middelen. Vernieuwing moet van onderop komen; de mensen op de werkvloer moeten het doen. Docenten hebben echter zo'n drukke baan dat er nauwelijks tijd overblijft om innovatieprocessen aan te pakken. Er wordt vaak tegen leraren aangekeken als mensen met veel vakantie, maar geloof mij: nergens in Europa geven leraren meer lessen dan in Nederland."

In zijn drang om vernieuwingen door te voeren, zegt Reijnders dan ook altijd de uitvoerbaarheid in de gaten te hebben gehouden. ,,Ik wilde niet voor de troepen uitlopen. Alleen door rekening te houden wat haalbaar is voor zowel leerlingen als leraren, kun je veranderingen verantwoord doorvoeren."

Wie Reijnders opvolgt als rector van het JRL is nog niet bekend. De sollicitatieprocedure is in een afrondende fase. Nog deze maand verwacht de langstzittende rector (zijn voorganger Theo van Groningen was zeventien jaar in dienst) dat het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs waarbij JRL is aangesloten de nieuwe schoolleider zal benoemen. Het wordt in elk geval een buitenstaander. ,,OMO benoemt geen rectoren via een interne procedure", weet Reijnders. Totdat de naam van de nieuwe rector bekend is, neemt conrector Els Strang de taken van Reijnders waar.

RECEPTIE
Vrijdag 9 september neemt Theo Reijnders afscheid als rector van het Jacob-Roelandslyceum. Hij maakt gebruik van de FPU-regeling om vervroegd uit te treden. Tijdens het afscheid is er 's ochtends tijd vrijgemaakt voor een samenzijn met alle leerlingen. 's Middags is er een bijeenkomst voor genodigden en aansluitend kunnen belangstellenden de vertrekkende rector tussen 17.00 en 18.30 uur de hand schudden tijdens een receptie in de aula van de school.
1 september 2005

Print deze pagina

Terug