GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN WORDT GESLOOPT

Zorgwoningen voor hele regio in Sparrenlaene

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Artist impression van het toekomstige appartementencomplex Sparrenlaene aan de Molenwijkseweg. (Foto: Cornelis Huygens Projectontwikkeling, Vught).

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft een akkoord bereikt met Cornelis Huygens Projectontwikkeling in Vught over de realisering van zorgwoningen aan de Molenwijkseweg. De eigenaar van de vroegere Gezondheidsdienst voor Dieren mag er zo'n 120 zorgwoningen bouwen, die ook verhuurd of verkocht mogen worden aan belangstellenden die van buiten Boxtel komen. Het project heet Sparrenlaene.

Deze week heeft het gemeentebestuur de afspraken met projectontwikkelaar Cornelis Huygens goedgekeurd. Dat betekent volgens wethouder Ger van den Oetelaar dat de plannen verder uitgewerkt kunnen worden en een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Die is nodig omdat de zorgwoningen gebouwd worden op het terrein van de Gezondheidsdienst voor Dieren. ,,We hebben heel lang gepoogd een soortgelijke bedrijfsactiviteit naar Boxtel te halen, maar dat is niet gelukt", vertelt Van den Oetelaar. Hij meldde deze week dat onder meer is onderhandeld met een Belgisch laboratorium, dat uiteindelijk niet koos voor een verhuizing naar Boxtel.

De onderhandelingen met de projectontwikkelaar hebben zich volgens de wethouder toegespitst op een aantal zaken. Zo wil Boxtel per se dat gebouwd wordt volgens de duurzame uitgangspunten die in deze gemeente gelden. ,,Verder hechten we waarde aan de uitbreiding van het aantal zorgwoningen en voelen we niks voor hapklare brokken. Het moet iets bijzonders zijn."

De bouw van starterswoningen is aan de Molenwijkseweg niet mogelijk. Van den Oetelaar: ,,We hebben wel met Cornelis Huygens afgesproken dat het project geld moet opbrengen om elders in Boxtel starterswoningen te kunnen bouwen." Met name projectontwikkelaars zijn volgens de wethouder weinig ge´nteresseerd in de bouw van deze relatief goedkope woningen omdat de opbrengsten laag zouden zijn.

VINGER AAN DE POLS
Dat de projectontwikkelaar zo'n 120 zorgwoningen mag bouwen aan de Molenwijkseweg is opvallend omdat ook de Zorggroep Elde op verschillende fronten dit soort woningen realiseert. Na grondige renovaties van de zorgcentra Molenweide in Boxtel en De Beemden in Sint-Michielsgestel, wordt binnenkort gestart met de nieuwbouw van Simeonshof. Daarna komt Emmaus aan de beurt. ,,Met de bouw van zorgwoningen aan de Molenwijkseweg zouden er te veel van dit soort woningen kunnen komen", erkent Van den Oetelaar. Om die reden worden deze woningen ook aangeboden aan mensen die niet afkomstig zijn uit Boxtel.

Boxtel houdt wel de vinger aan de pols bij de toewijzing, zo benadrukt de wethouder. Met Cornelis Huygens Projectontwikkeling is afgesproken dat de toewijzing geschiedt volgens de regels die in de gemeente Boxtel gelden. Ook heeft Van den Oetelaar bedongen dat daadwerkelijk zorgwoningen gebouwd worden. ,,Het kan niet zo zijn dat er woningen gebouwd worden waarop het label zorg staat, maar die vervolgens voor iedereen te huur of te koop zijn. Mensen hoeven geen RIO-indicatie te hebben, maar de zorglat wordt wel zo hoog mogelijk gelegd."

Naar verwachting wordt het gebouw van de Gezondheidsdienst voor Dieren medio 2006 gesloopt. Het complex, dat thans wordt bewoond door studenten en plaats biedt aan de Maria Reginakerk en jeu de boulesvereniging De Walnoot, maakt plaats voor een gebouw dat niet groter mag worden dan de huidige panden. ,,We kiezen voor minder verstening, maar wel met dezelfde inhoud", zegt de wethouder.

ZORG OP MAAT
Directeur Jos van Grinsven van Cornelis Huygens Projectontwikkeling is tevreden met het akkoord dat hij heeft bereikt met de gemeente Boxtel. Hij heeft hoge verwachtingen van de plannen die aan de Molenwijkseweg gerealiseerd moeten worden. ,,We werken aan een plan voor appartementen waar mensen een beroep op zorg kunnen doen. Ook mensen die geen zorg nodig hebben maar daar in de toekomst op aangewezen zijn, kunnen een appartement kopen of huren."

De projectontwikkelaar is in gesprek met de Zorggroep Elde waar toekomstige bewoners 'zorg op maat' zouden kunnen inkopen. ,,Wie geen beroep doet op zorgverlening hoeft er niet voor te betalen. Wel is duidelijk dat we rekenen op bewoners die rekening houden met een bepaalde zorgvraag. Maar we gaan beslist geen verpleeghuis bouwen."

Met de Stichting SIR-55 voert Van Grinsven overleg over de mogelijkheid om woningen volgens het SIR-concept te realiseren. Deze stichting staat bekend om de bouw van grondgebonden woningen voor ouderen; in Boxtel verrezen enkele SIR-bungalows aan de Schijndelseweg en bestaan plannen voor SIR-woningen op het terrein De Oosterpoort. Volgens de directeur van Cornelis Huygens Projectontwikkeling is het ook mogelijk om SIR-appartementen voor ouderen te bouwen die niet grondgebonden zijn. Wethouder Van den Oetelaar was deze week nog niet op de hoogte van de gesprekken tussen de projectontwikkelaar en de Stichting SIR-55.
25 augustus 2005

Print deze pagina

Terug