STEDENBOUWKUNDIGE ZIET SCHETS ARCHITECT NIET ZITTEN

Onenigheid over ontwerp wijkcentrum Selissenwal

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld vanaf een balkon van De Rentmeester op het binnenterrein van centrumgebied De Heerewaerde, waar het wijkvoorzieningencentrum van Selissenwal moet verrijzen. Op de achtergrond is het in aanbouw zijnde wooncomplex Banier zichtbaar. Achter de grote bouwkraan verschuilt zich de klokkentoren Magere Josje.

Het eerste schetsontwerp voor het toekomstige voorzieningencentrum in de wijk Selissenwal kan niet op de instemming rekenen van de stedenbouwkundige die het plan De Heerewaerde heeft ontwikkeld. Toekomstige gebruikers van het wijkcentrum reageren bezorgd op dit bericht en vrezen voor vertraging van de bouw. Volgens wethouder Anton van Aert is dat onnodig.

Maandagavond heeft de stuurgroep die de bouw van het nieuwe onderkomen voor basisschool De Walpoort, gemeenschapshuis De Walnoot en de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf voorbereidt, vergaderd. Daarin is duidelijk geworden dat landschapsarchitect Pepijn Godefroy van het Amsterdamse bureau La4Sale allerminst gelukkig is met het schetsontwerp voor het wijkvoorzieningencentrum.

EERSTE SCHETS
Dat de Amsterdamse stedenbouwkundige, die door de gemeente Boxtel is aangetrokken als adviseur voor de herinrichting van het centrumplan De Heerewaerde in de wijk Selissenwal, de schets afwijst is volgens de stuurgroep geen reden tot bezorgdheid over de voortgang van het bouwproces. Men denkt de gezamenlijke nieuwbouw van de school, het gemeenschapshuis, de peuterspeelzaal en de kinderopvang in de zomer van 2007 te kunnen openen.

Het schetsontwerp waarover momenteel gesproken wordt is gemaakt de GAJ Architecten uit Arnhem. De tekening was aanleiding voor de gemeente om uit vijf inschrijvers voor dit architectenkantoor te kiezen. Het is dan ook opmerkelijk dat de door de gemeente ingehuurde landschapsarchitect Godefroy het schetsontwerp niet ziet zitten.

Wethouder Van Aert denkt daar anders over: ,,Tal van partijen mogen hun mening geven bij de ontwikkeling van het bouwplan. Dat geldt niet alleen voor La4Sale en de instellingen die straks in het wijkvoorzieningencentrum gehuisvest worden. Ook als gemeente moeten we ons nog uitspreken over dit schetsontwerp, net als de welstandscommissie."

Van Aert maakte deze week ook bekend dat de wijkbewoners op maandag 19 september op- en aanmerkingen kunnen maken bij het bestaande schetsontwerp. ,,Alle reacties worden ge´nventariseerd en door de architect verwerkt in een definitief ontwerp", aldus Van Aert. Directeur Felix Razenberg van het overkoepelende schoolbestuur Sint-Christoffel en bestuurslid Ruud Spronk van de Stichting Gemeenschapshuis Selissen sluiten zich aan bij de woorden van de wethouder. Zowel Razenberg als Spronk maken deel uit van de stuurgroep, die voorts bemand wordt door ambtenaren en vertegenwoordigers van het bedrijf Teambuilding, dat de bouw van het wijkvoorzieningencentrum begeleid en eerder ook betrokken was bij de realisatie van brede school De Wilgenbroek in Boxtel-Oost.

'NIET BLIJ'
Ondanks de geruststellende woorden van de stuurgroep vrezen zowel directeur Niek Scholts van basisschool De Walpoort als secretaris Paul van Helmond van gemeenschapshuis De Walnoot dat de bouw van het wijkvoorzieningencentrum vertraging oploopt. De toekomstige gebruikers zijn juist erg ingenomen met de schetsen die nu op papier staan. ,,Onze tijdelijke huisvesting in de voormalige Molenwijkschool vertoont aan alle kanten tekortkomingen. We zijn niet blij met elke dag die de oplevering langer duurt", benadrukt schooldirecteur Scholts.

Ook de tijdelijke huisvesting van De Walnoot is volgens secretaris Van Helmond van dien aard dat een eventueel uitstel van het bouwproces onwenselijk is. ,,We worden er ontzettend moe van. Eigenlijk zou eind 2006 de nieuwbouw al klaar zijn. Nu is sprake van de zomer van 2007, maar ook die datum kun je schudden. Ik heb de indruk dat de gemeente alles op zijn beloop laat."

OVERDRACHT GROND
Wethouder Van Aert toonde zich deze week 'niet gelukkig' met het feit dat het schetsontwerp in juni, tijdens de bazaar van de wijk Selissenwal in wandelpark Molenwijk al werd gepresenteerd door basisschool De Walpoort. ,,Alhoewel ik natuurlijk als geen ander begrijp dat de school vooruit wil. Toch is het schetsontwerp nog te prematuur."

Overigens is nog steeds geen akkoord bereikt over de overdracht van de grond die gemeenschapshuis De Walnoot nog in bezit heeft in het plangebied De Heerewaerde en die nodig is om de bouw van het wijkvoorzieningencentrum. Burgemeester Jan van Homelen heeft daarover vorige week opnieuw een gesprek gevoerd met het stichtingsbestuur, maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.
25 augustus 2005

Print deze pagina

Terug