MEER COMMISSIELEDEN KRIJGEN INZAGE IN DOSSIER

’Boxtel krijgt openbaar debat over zwembad’

De leden van de commissie Bestuurlijke Zaken krijgen woensdag 7 september de kans om in een openbaar debat te discussiëren over de aanbesteding van het zwembad. Praten over de inhoud van geheime stukken is echter taboe, zo benadrukt burgemeester Jan van Homelen.

Op aandringen van met name oppositiepartij VVD heeft het gemeentebestuur begin deze maand alle stukken ter inzage gelegd voor de leden van de gemeenteraad en de leden van de commissie Bestuurlijke Zaken. Aanleiding is de rel die kort voor de zomervakantie ontstond rond de aanbesteding van de bouw van het zwembad aan de Schijndelseweg.

De rel ontstond toen bouwbedrijf Van Heesewijk naar de rechter stapte om de aanbestedingsprocedure aan te vechten. Het bedrijf verzette zich tegen de gunning van het project aan de firma Gebroeders Van der Heijden. De bouw van het zwembad werd tijdelijk stilgelegd hetgeen voor Gebroeders Van der Heijden aanleiding was voor het indienen van een schadeclaim bij de gemeente Boxtel.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur een akkoord bereikt met Van Heesewijk. De firma krijgt onder meer twee bouwkavels in deelplan Het Groenland in de wijk In Goede Aarde. Van der Heijden kan de bouw vervolgen. De politiek is evenwel nog niet klaar met de kwestie en in de commissie Bestuurlijke Zaken zal een debat beslist voor het nodige vuurwerk zorgen. Ter voorbereiding op de discussie ligt het complete dossier ter inzage. Maar de raadsleden en commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht.

Dat geldt ook voor de leden van de commissie Maatschappelijke Zaken die deze week alsnog toegang hebben gekregen tot het dossier. Met name de VVD had hierom gevraagd. Volgens burgemeester Van Homelen mogen de commissieleden de stukken inzien mits ze zich aan de geheimhoudingsplicht houden. De niet-raadsleden in de commissie moeten een verklaring tekenen waarin ze geheimhouding beloven. ,,Zij hebben in tegenstelling tot de raadsleden geen eed afgelegd”, verduidelijkt Van Homelen.

SCHADELIJK
De burgemeester meldde deze week dat in het gemeentehuis een notitie is opgesteld waarin het historisch verloop van de zo fel bekritiseerde aanbestedingsprocedure wordt geschetst. De notitie zal, net als alle vertrouwelijke stukken, als basis dienen voor het debat op 7 september. ,,Maar inhoudelijk mag niet over deze stukken gepraat worden omdat dat schadelijk kan zijn voor de gemeente”, benadrukt de burgemeester.

,,Het project is pas in de beginfase en voorkomen moet worden dat de discussie de uitwerking nadelig zal beïnvloeden. Er mag dus door de politici niet in het openbaar gepraat worden over onderhandelingsaspecten.” Met name de voorzitter van de commissie (raadslid Willie van de Langenberg van de Democratische Partij Boxtel-Liempde – red.) zal erop toe moeten zien dat de politici zich aan de regels houden en niet uit de school klappen. Van Homelen: ,,Achteraf kan open en transparant verantwoording afgelegd worden, nu moeten de gemeentelijke belangen beschermd worden.” Hij is van mening dat ondanks de beperking beslist een openbaar debat gevoerd kan worden.
18 augustus 2005

Print deze pagina

Terug