GEMEENTE BOUWT VEEL HUIZEN

Boxtel voorzichtig met
bouwplannen voor oksel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de werkzaamheden in de enorme bouwput van het complex Baronije. Aan de Prins Hendrikstraat verrijzen zeven stadswoningen, vijfentwintig appartementen en vier penthouses. In de bouwput wordt een parkeerkelder gebouwd.

De gemeente Boxtel zal voorlopig geen woningen bouwen in de oksel tussen de spoorlijnen richting ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Dat zegt wethouder Ger van den Oetelaar. De oksel komt pas in beeld als de reservecapaciteit van Boxtel beneden de vijfhonderd woningen daalt. ,,En dat is voorlopig nog niet aan de orde”, aldus Van den Oetelaar. Dit jaar groeit de woningvoorraad in Boxtel met 334 huizen, in 2006 worden 264 woningen gebouwd.

De oksel tussen de spoorlijnen is in het verleden vaak in beeld geweest voor woningbouw. In de structuurvisie plus is het gebied ook aangemerkt als potentiële nieuwbouwlocatie, maar in het gemeentehuis overheerst de gedachte dat de oksel voorlopig nog niet ontwikkeld hoeft te worden. ,,We zullen de oksel pas benutten als het echt nodig is. Boxtel kiest voor inbreiding en nog niet voor uitbreiding”, zegt Van den Oetelaar.

De wethouder is er overigens van overtuigd dat Boxtel in de toekomst het groene licht zal krijgen voor een bouwplan in de oksel. ,,De oksel is opgenomen in de structuurvisie plus die door de provincie is goedgekeurd.” Hij is van mening dat wonen en werken in de oksel gecombineerd zouden kunnen worden. Van den Oetelaar erkent dat de ontwikkeling van het gebied niet mee zal vallen; hij omschrijft woningbouw in de oksel als ’moeilijk’ vanwege de nabije ligging van spoorlijnen. ,,Maar daarvoor kunnen oplossingen bedacht worden.”

RISICO
De provincie heeft berekend dat Boxtel een van de weinige gemeenten in Noord-Brabant is waar op het gebied van woningbouw positieve cijfers worden geboekt. Waar veel gemeenten worstelen met bouwplannen of projecten vanwege de economische recessie in de ijskast zetten, wordt in Boxtel volop gebouwd. ,,Natuurlijk hebben we een risico gelopen omdat we heel bewust gekozen hebben voor grootschalige nieuwbouw in Selissenwal en in de wijk In Goede Aarde.”

Van den Oetelaar vervolgt: ,,Je zou 101 redenen kunnen bedenken om pas op de plaats te maken, maar we hebben gekozen voor bouwen. En dat was best riskant vanwege de economische teruggang en het feit dat we minder courante woningen gingen bouwen. Het zijn geen huizen die je in allerlei folders vindt, maar experimenten.” Dat de keuze goed heeft uitgepakt dankt de wethouder aan de goede samenwerking met projectontwikkelaars als Heijmans en Jongen in de wijk In Goede Aarde. ,,Maar ook in het gemeentehuis hebben we er als bestuurders bovenop gezeten.”

Boxtel heeft na voltooiing van het centrumgebied Selissenwal - plan De Heerewaerde - en de wijk In Goede Aarde nog veel ijzers in het vuur alvorens de oksel in beeld komt. Nieuwe berekeningen tonen aan dat Boxtel in de periode 2005-2009 welgeteld 1.092 woningen zal bouwen. Na aftrek van nog te slopen huizen, bijvoorbeeld in de wijk Selissenwal, komt de toename van de woningvoorraad op 987 huizen.

VOLDOENDE LOCATIES
Grote projecten zijn het plan De Croon aan de Markt, het plan Den Haagakker en de herontwikkeling van de ODC-voetbalvelden in de sportparken Molenwijk en Essche Heike. De uitvoering van het plan De Croon gaat binnenkort van start, de andere plannen worden voorbereid. In de Prins Hendrikstraat wordt op particulier initiatief gewerkt aan het plan De Baronije.

Daarnaast beschikt Boxtel over voldoende bouwlocaties in de kom die de komende jaren soelaas bieden, zo benadrukt Van den Oetelaar. Hij noemt het terrein Joice aan de Vic. Van Alphenlaan, het gebied De Oosterpoort in Boxtel-Oost waar zo’n 25 SIR-woningen voor ouderen gebouwd zullen worden en het gebied Pantarhei-Tielen aan de Molenstraat in het centrum. Dit plan lijkt overigens nog ver weg omdat nog steeds geen akkoord is bereikt met de Dienst Domeinen. ,,We zijn akkoord over de procedure die we samen willen volgen, maar aankoop van het terrein is nog niet in beeld”, aldus de wethouder.

Concreter is het bouwplan aan de Molenwijkseweg op het terrein van de vroegere Gezondheidsdienst voor Dieren. Van den Oetelaar: ,,Daar kunnen we wonen en zorg prima combineren.” Dat geldt ook voor het plan Heideweg in Liempde, waar gevarieerde woningbouw voor verschillende doelgroepen gerealiseerd moet worden. Liempde heeft ook een inbreidingslocatie als de nieuwbouw van basisschool De Oversteek klaar is en de zogenaamde ’witte school’ plaats kan maken voor huizen.

Lennisheuvel heeft minder woningbouwmogelijkheden. In het kerkdorp zijn de voorbije jaren enkele tientallen woningen gebouwd. De toekomst biedt minder perspectief, er is weinig ruimte en de behoefte aan nog meer huizen lijkt gering. Het karakteristieke binnengebied, dat omsloten wordt door de vier hoofdstraten van het kerkdorp, is volgens Van den Oetelaar niet in beeld voor woningbouw.

UITDAGING
De grootste uitdaging voor het gemeentebestuur is het bouwen van goedkope woningen. De wethouder erkent dat projectontwikkelaars moeilijk te porren zijn voor het bouwen van goedkope woningen. Desondanks wordt getracht in het plan Zonnegolven in In Goede Aarde (Boxtel) en in het plan Heideweg (Liempde) ruimte te scheppen voor goedkope huizen. Een volkshuisvestingsfonds, waaraan wordt bijgedragen door kopers van duurdere huizen, zou bij kunnen dragen aan een betere financiering van dit soort projecten.

Bouwen voor starters en senioren geniet nog altijd prioriteit. Zowel de woonvisie als het woningmarktonderzoek geven aan dat Boxtel voor deze doelgroepen moet blijven bouwen.
18 augustus 2005

Print deze pagina

Terug