MILIEU SERVICE BRABANT NOG DIT JAAR NAAR DEN BOSCH

'Afvalverwerkers worden met de nek aangekeken'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Henk Wagenaars (links) en zijn mededirecteur Mark Kuijken vertrouwen erop dat afvalverwerkingsbedrijf MSB in november kan worden verplaatst van bedrijventerrein Ladonk naar Den Bosch.

Milieu Service Brabant (MSB) hoopt nog dit jaar bedrijventerrein Ladonk te verruilen voor industrieterrein De Rietvelden/De Vutter (RiVu) in Den Bosch. Dit ondanks het gegeven dat ondernemers in Den Bosch de komst van MSB niet zien zitten. ,,Iedere gemeente heeft recycling hoog in het vaandel staan, maar niemand wil een afvalverwerker binnen de grenzen. We worden met de nek aangekeken", verzucht directeur Henk Wagenaars.

Al vijf jaar wordt gesproken over de verplaatsing van MSB, een dochteronderneming van H. Wagenaars Holding BV. De bedrijvigheid groeit en daarom is de afvalverwerker uit zijn jasje gegroeid aan de Schouwrooij in Boxtel. Daar zijn de laatste jaren de werkzaamheden gebundeld.

De voormalige milieustraat van het overgenomen containerbedrijf Van Erp aan de Industrieweg en vestiging op de hoek Ladonkseweg/Kruisbroeksestraat (voorheen transportbedrijf Van den Elzen) zijn door directeur Wagenaars van MSB op aandringen van de gemeente Boxtel opgedoekt. ,,De afvalverwerking in Boxtel geschiedt nu op één plek, maar die is te klein. Gevolg is dat er overlast ontstaat", aldus Wagenaars.

In 2002 kwam een perceel aan de haven van het Bossche industrieterrein De Rietvelden/De Vutter vrij. Met de provincie en de gemeenten Den Bosch en Boxtel werd onderzocht of verplaatsing naar deze locatie een optie was. ,,Volgens het bestemmingsplan konden we er ons vestigen en onlangs heeft het provinciebestuur de vergunning verleend. Binnen nu en drie maanden verwacht ik dat de milieuvergunning om aan de Graaf van Solmsweg in Den Bosch bedrijfsactiviteiten te ontplooien definitief is."

Dat er bezwaar wordt aangetekend tegen de milieuvergunning die Wagenaars van de provincie heeft gekregen, weerhoudt hem er niet van optimistisch te zijn. ,,We hebben altijd openhartig gesproken over onze plannen en het bestemmingsplan laat een bedrijf als het onze toe. Dat het bestuur van RiVu een bezwaarprocedure voor de Raad van State heeft aangekondigd is jammer. Ik geef ze weinig kans."

VLOEISTOFDICHT
In Den Bosch tempert bestuurslid Jet van der Steen van het samenwerkingsverband RiVu het optimisme van Wagenaars. ,,Vooropgesteld: we hebben niets tegen het bedrijf MSB als zodanig, maar wel tegen de komst van afvalverwerkers in het algemeen. Bedrijventerrein RiVu is aangewezen om zich door te ontwikkelen als een gebied voor producenten in de foodsector. Daar past een afvalverwerker gewoonweg niet."

Dat op wettelijke gronden een vergunning aan MSB niet geweigerd kan worden, is voor RiVu geen reden om het hoofd in de schoot te werpen. ,,Er is voldoende correspondentie tussen ons bestuur, de gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant over de toekomst van De Rietvelden/De Vutter. We denken voldoende goede motieven te hebben om de Raad van State ervan te overtuigen dat nieuwe afvalverwerkers niet moeten worden toegelaten op ons bedrijventerrein", stelt Van der Steen, die in het RiVu-bestuur verantwoordelijk is voor milieuzaken. Ze verwacht dat ook afzonderlijke bedrijven in de voedingssector bezwaar zullen maken tegen de vergunning van Wagenaars. Bedrijven als Heineken en Sligro hebben ook al zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

Vooruitlopend op het definitief worden van de milieuvergunning gaat MSB binnen enkele weken aan de slag om de toekomstige bedrijfslocatie in gereedheid te brengen. Mark Kuijken, sinds oktober 2004 mededirecteur van MSB en toekomstig aandeelhouder, vertelt dat veel incourante bebouwing op het terrein waar voorheen mengvoederbedrijf Cehave was gevestigd al is gesloopt. ,,Nu gaan we het terrein voorzien van riolering en daarna asfalteren. Ook komt er een vloeistofdichte vloer om het doorlekken van schadelijke stoffen in de bodem te voorkomen", vertelt Kuijken.

Als ze met die vloeistofdichte vloer wordt geconfronteerd, vertelt RiVu-bestuurder Van der Steen dat ze geen genoegen neemt met 'mooie woorden' van de firma Wagenaars. ,,De milieuvergunning stelt de aanleg van zo'n voorziening niet verplicht. In mijn ogen een flinke tekortkoming. Wij moeten nog zien of zo'n vloer ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Als het economisch tij keert en Wagenaars daar straks anders over denkt, heeft de overheid geen middel om zo'n voorziening toch af te dwingen."

OVERSLAGPUNT BOXTEL
Directeur Wagenaars verwacht dat het merendeel van de circa 25 personeelsleden van MSB vanaf november in Den Bosch zullen werken. ,,Niet alleen de mensen die zich daadwerkelijk met de afvalverwerking bezighouden; ook het kantoorpersoneel." De milieuvergunning die MSB heeft om op Ladonk afval te verwerken wordt niet – zoals werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor vorig jaar hoopte – teruggegeven aan de gemeente Boxtel.

,,Op Ladonk houdt MSB een klein overslagpunt waar het lokale bedrijfsleven zijn afval kwijt kan. Daar is gewoon behoefte aan." Aan de Schouwrooij blijft ook het aannemings- en grondverzetbedrijf H. Wagenaars gevestigd. Eenderde deel van zijn perceel – waaronder zijn woonhuis - heeft Wagenaars verkocht aan Peter Steenbakkers jr. Die heeft sinds vijf jaar een transportbedrijf en dagelijks veertien opleggers op de weg.

MSB-directeur Wagenaars vindt de ophef die is ontstaan over de verplaatsing van zijn bedrijf niet leuk. ,,Ze kunnen het ons toch niet kwalijk nemen dat convenant tussen de provincie, de gemeente Den Bosch en de RiVu wordt doorbroken omdat het bestemmingsplan onze komst niet in de weg staat."

Wie in de moeizame ontwikkeling van het MSB-terrein in Den Bosch en de aanstelling van Kuijken als mededirecteur een teken ziet dat Wagenaars het afvalbedrijf MSB op termijn zal afstoten, heeft het mis. ,,Zoals het er nu uitziet, blijf ik gewoon directeur; ook als MSB straks in Den Bosch is gevestigd."
18 augustus 2005

Print deze pagina

Terug