GEMEENTE KAMPT AL JAREN MET VEROUDERDE BORDJES

Boxtel blijft talmen met bewegwijzering

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente heeft onlangs nieuwe wegwijzers opgehangen voor De Kleine Aarde. In de Baroniestraat hangt het nieuwe bord onder het verouderde exemplaar.

Het gemeentebestuur van Boxtel is er nog altijd niet in geslaagd nieuw beleid te formuleren voor het plaatsen van wegwijzers. Al meer dan vier jaar wordt vruchteloos gepraat over het nut en de noodzaak van bordjes die inwoners en bezoekers de weg moeten wijzen naar overheidsinstellingen, sportvoorzieningen, scholen en zorgcentra. En nog steeds is niet duidelijk of ook bedrijven in aanmerking komen voor een wegwijzer.

De wegwijzers die thans aan veel Boxtelse lantaarnpalen hangen zijn gedateerd. Vorig jaar is een aantal bordjes met verwijzingen naar opgedoekte instellingen zoals het Arbeidsbureau geblindeerd en zijn onleesbare wegwijzers provisorisch opgeknapt. ,,We hadden toen de gedachte dat het voor een paar maanden was, maar we zijn inmiddels alweer een jaar verder”, zucht Frits Fastenau, hoofd van de afdeling openbare werken.

Fastenau erkent dat de wegwijzers aan vervanging toe zijn en dat de actie van vorig jaar weinig succes heeft gehad. ,,De grijze bordjes met zwarte letters zijn vooral in het donker en bij slecht weer nauwelijks leesbaar.” Opvallend is dat milieucentrum De Kleine Aarde als enige instelling in Boxtel sinds enige tijd beschikt over kakelverse wegwijzers. ,,Die hebben we snel laten maken omdat de bewegwijzering vanaf het station naar De Kleine Aarde onvoldoende was”, zegt het hoofd openbare werken. ,,Omdat De Kleine Aarde in juni tal van activiteiten had, hebben we voor deze tussenoplossing gekozen.”

Volgens Fastenau staat nog niet vast of De Kleine Aarde bij de definitieve bewegwijzering kan rekenen op een vermelding. ,,Die keuze moet nog door het gemeentebestuur gemaakt worden.” Dat bevestigt wethouder Wim van Erp, die aangeeft dat een bedrag van zo’n 33.000 euro beschikbaar is voor nieuwe wegwijzers. Dat staat ook in een ambtelijk advies dat eerder dit jaar door het college van B. en W. werd behandeld. Het bedrag is ontoereikend om over te gaan tot de aanschaf en plaatsing van nieuwe wegwijzers, zo valt in het advies te lezen.

Opvallend is dat het gemeentebestuur overweegt om alleen in de kern Boxtel nieuwe wegwijzers op te hangen. In het advies staat dat in Liempde en Lennisheuvel geen bordjes hoeven te hangen vanwege het beperkte voorzieningenniveau en de geringe grootte van de kernen. Momenteel hangen in beide kernen wel wegwijzers, die onder meer verwijzen naar sportvelden van bijvoorbeeld de voetbalclubs DVG en LSV en sociaal-culturele voorzieningen als De Serenade.

COMMERCIEEL
In het advies staat een lijst van instanties die zouden kunnen rekenen op een wegwijzer. Het gaat om overheids- en semi-overheidsinstellingen, zoals gemeentehuis, brandweer, politiebureau en woonstichting. Daarnaast wordt gedacht aan wegwijzers voor zorgcentra, ziekenhuis en verpleeghuis, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen, mbo-scholen en toeristische bestemmingen, zoals musea en recreatieplas De Langspier.

Campings worden beschouwd als bedrijven en krijgen geen wegwijzer. De Langspier is ook een geprivatiseerde onderneming, maar het gemeentebestuur wil hiervoor een uitzondering maken. Het college vindt het de verantwoordelijkheid van een bedrijf om er zelf voor te zorgen dat het ’vindbaar’ is, bijvoorbeeld via mailings, correspondentie en internet. ,,Dit is geen gemeentelijke taak”, oordeelt het gemeentebestuur. De bedrijventerreinen Ladonk en Daasdonk worden vermeld op de bekende ANWB-wegwijzers.

In het gemeentehuis bestaat volgens Van Erp en Fastenau nog onduidelijkheid over de vraag of bedrijven mogelijk tegen betaling een wegwijzer kunnen krijgen. Het college van B. en W. moet hierover nog een beslissing nemen. Op dit moment nemen tal van bedrijven zelf het initiatief en hangen wegwijzers aan verkeersborden en lantaarnpalen. ,,Dat is niet toegestaan en als we het signaleren worden de bordjes beslist weggehaald”, benadrukt hoofd openbare werken Fastenau. Wie door Boxtel rijdt ziet echter dat er bijvoorbeeld langs de Keulsebaan nog tal van commerciële wegwijzers hangen.

ONDERBEZETTING
In het ambtelijk advies dat eerder dit jaar door het gemeentebestuur werd besproken wordt aangegeven waarom Boxtel talmt met het vraagstuk rond bewegwijzering. De belangrijkste reden wordt de ombouw van de rijksweg A2 genoemd waardoor nieuwe verkeersstromen zijn ontstaan. Een opmerkelijke constatering omdat de A2 al in 1996 – tegelijk met de Keulsebaan - door toenmalig minister Jorritsma is geopend. Ook het bepalen van een categoriseringsplan voor wegen en onderbezetting op de verkeersafdeling hebben een rol gespeeld.

Wethouder Van Erp verwacht dat dit najaar concrete plannen voor nieuwe bewegwijzering gepresenteerd kunnen worden. De afdeling ruimtelijke ontwikkeling is daarmee belast, zo gaf hij deze week aan. Tot die tijd moeten de inwoners en bezoekers van Boxtel het doen met de huidige verouderde wegwijzers. Het verwijderen van sommige gedateerde bordjes blijkt onmogelijk; het ophangsysteem is zo verouderd dat het dit soort handelingen niet meer toestaat. Daarom hangen er aan de lantaarnpaal in de Baroniestraat twee wegwijzers naar De Kleine Aarde: een oud én een nieuw exemplaar.
11 augustus 2005

Print deze pagina

Terug