VERKEERSHINDER TOT EIND NOVEMBER

Nieuwe rotonde Keulsebaan noopt tot aanleg noodweg

De Keulsebaan krijgt dit najaar een extra rotonde. Tussen de spoortunnel en de rotonde Boseind wordt een verkeersplein aangelegd dat rechtstreeks toegang biedt tot de nieuw te bouwen vestiging van VDL Technics en het toekomstige bedrijventerrein Vorst. Tijdens de bouw van de nieuwe rotonde wordt een tijdelijke noodweg aangelegd om de verkeershinder te beperken.

De nieuwe rotonde, die al ingetekend is op de recentelijk verspreide plattegrond van de gemeente Boxtel, wordt eerder aangelegd dan voorzien. Reden daarvoor is dat de firma VDL Technics een groot terrein heeft gekocht dat is gelegen tussen het bedrijf bioMérieux op Boseind en de Keulsebaan. Het bedrijfsterrein kan volgens wethouder Wim van Erp alleen ontsloten worden via de nieuwe rotonde. ,,Het is gebleken dat een tijdelijke parallelweg niet haalbaar is. Bovendien moet er sowieso een rotonde komen om het toekomstige bedrijventerrein Vorst te ontsluiten", aldus Van Erp. Zodra de rotonde klaar is, kan de bouw van de nieuwe vestiging van VDL Technics starten, zo is de verwachting.

De aanleg van de nieuwe rotonde heeft veel voeten in aarde. Om te voorkomen dat op de drukke Keulsebaan grote files ontstaan is besloten een tijdelijke tweebaans asfaltweg aan te leggen. Deze noodweg of bypass, die wordt aangelegd in de weilanden ten zuiden van de Keulsebaan, kan gebruikt worden door verkeer dat van de rijksweg A2 afkomstig is en door voertuigen die vanaf bedrijventerrein Ladonk komen. ,,We hopen daarmee de verkeershinder te beperken", stelt wethouder Van Erp.

Het nadeel van de bypass is dat de kosten van het project hoger uitvallen. ,,Maar daar staan tal van voordelen tegenover", benadrukt Van Erp. ,,Doordat de rotonde in één fase kan worden aangelegd wordt de kwaliteit van het asfalt beter. Bovendien kan de aannemer eerder klaar zijn omdat er geen verkeer over delen van de rotonde rijdt." Volgens de wethouder kan de nieuwe rotonde medio november worden aangesloten op de Keulsebaan.

TWEE RIJSTROKEN
De rotonde wordt uitgerust met twee rijstroken waardoor meer verkeer verwerkt kan worden. Bovendien wordt verkeer dat richting de rotonde rijdt gedwongen voor te sorteren. ,,Verkeer dat rechtsaf slaat blijft rechts rijden, verkeer dat rechtdoor gaat kan de linkerbaan kiezen", verduidelijkt Van Erp. Met name in de gemeente Veghel bestaat een aantal van deze rotondes, die de doorstroming van het verkeer moeten bevorderen. ,,Het verkeer kan beter gestroomlijnd worden", stelt de wethouder.

In het verleden is al eens geopperd om alle rotondes in de Keulsebaan te voorzien van twee rijstroken. Van Erp sluit niet uit dat dit in de toekomst zal gebeuren, maar geeft aan dat geen ingrepen gepland worden voordat het nieuwe verkeerscirculatieplan klaar is. Komend najaar hoopt hij dit plan voor te leggen aan de politiek. Daarin worden alle verkeersstromen binnen Boxtel in beeld gebracht en wordt duidelijk waar knelpunten bestaan.

Van Erp: ,,Nu al weten we dat de Keulsebaan tussen afrit 26 van de A2 en de rotonde De Goor in de Eindhovenseweg erg druk is, mede door het grote verkeersaanbod van de noord/zuid-as. Het is niet uitgesloten dat we op grond van het verkeerscirculatieplan ooit zullen moeten kiezen voor een verdubbeling van dit deel van de Keulsebaan. Verdubbeling van dit traject is makkelijk te doen." De wethouder benadrukt dat de opstelling van het verkeerscirculatieplan nauw samenhangt met de discussie over de noordelijke ontsluitingsweg, waarvoor het gemeentebestuur momenteel een plan van aanpak opstelt. Verder wordt in het gemeentehuis gewerkt aan een parkeernotitie, die ook wordt betrokken bij een bestudering van de verkeerssituatie.

De gemeente Boxtel organiseert dinsdag 23 augustus in de raadzaal een informatieavond over de aanleg van de nieuwe rotonde. Met name inwoners van het kerkdorp Lennisheuvel en ondernemers van bedrijventerrein Ladonk worden uitgenodigd omdat de verkeershinder voor hen het grootst zal zijn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
11 augustus 2005

Print deze pagina

Terug