EXPLOITANT LANGSPIER HOOPT SNEL TE TEKENEN

Verkoop Gasuniecomlex
nog steeds niet rond

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik door de toegangspoort op het meet- en regelstation aan het Essche Heike. Deze voorziening blijft ook na de verkoop van het grotendeels leegstaande kantoorpand in gebruik bij Gasunie. (Archieffoto Brabants Centrum).

Binnen enkele weken hoopt exploitant Willem Schellekens van recreatieplas De Langspier een handtekening te kunnen zetten onder het koopcontract van het Gasuniecomplex aan het Essche Heike. Eind vorig jaar bereikten Schellekens en Gasunie al mondeling overeenstemming over de verkoop van het grotendeels leegstaande complex.

Omdat de juristen van Gasunie zekerheid willen hebben over de toekomst van het meet- en regelstation en de ondergrondse gasleidingen op het te verkopen terrein, hebben de onderhandelingen meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was gedacht. Beide voorzieningen voor de gasdistributie blijven intact als Gasunie het kantoorgebouw en de omliggende weilanden van de hand doet.

Vlak voor Kerstmis 2004 dacht Gasunie nog dat het koopcontract op 'korte termijn' bekrachtigd zou worden met een handtekening. Maar nu pas – ruim een halfjaar later – ligt een zoveelste concept-overeenkomst op tafel waarvan Schellekens verwacht deze dat definitief kan worden vastgesteld. De exploitant denkt 'binnen nu en een aantal weken' het contract te ondertekenen.

'JARENLANG TRAJECT'
Pas als het koopcontract definitief is, gaat Schellekens met andere partijen praten over de nieuwe bestemming van het kantoorcomplex aan het Essche Heike. ,,Ik moet met de gemeente Boxtel aan tafel over een vergunning en ook de provincie zal meepraten. Bovendien wil ik de omwonenden informeren", aldus Schellekens.

Welke bestemming het grotendeels leegstaande Gasuniekantoor en de naastgelegen weilanden krijgen, is volgens Schellekens nog onduidelijk. Dat hangt nauw samen met de vergunning die van overheidswege wordt afgegeven. Onder meer moet het bestemmingsplan aangepast worden als de gebouwen een recreatieve functie krijgen of als aan woningbouw wordt gedacht. ,,Dat wordt een jarenlang traject", aldus de recreatieondernemer.

IN HET WATER
Het slechte weer van de afgelopen weken speelt Schellekens parten als hij kijkt naar de exploitatie van zwemplas De Langspier. ,,In juni hebben we wel een paar mooie weken gehad, maar momenteel is het bedroevend. De hele vakantieperiode van de bouwvak is in het water gevallen. Dat zijn toch de weken waar we het van moeten hebben. Ik heb echter geleerd me niet meer druk te maken over het weer; dat kunnen we toch niet beïnvloeden. Hopelijk krijgen we in de rest van augustus nog een paar zomerse weken en misschien nog wat mooie weekenden in september. Dat hebben we wel nodig."
11 augustus 2005

Print deze pagina

Terug