ORGANISATIE: 'VELDER IS EEN PERFECTE LOCATIE'

Flevo Festival wil dolgraag
in Liempde blijven

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bezoekers van het Flevo Festival druppelden deze week Boxtel binnen. Op de foto staan van links naar rechts Harmke Franken, Iris Draaije, Marijn Huisman en David Achter de molen bij het NS-station in Boxtel te wachten op vervoer naar landgoed Velder.

Het Flevo Festival op landgoed Velder in Liempde is vanmiddag rond de klok van twee uur van start gegaan. Directeur Rik van der Ploeg van Stichting The Crown die het festival organiseert is blij dat de gemeente Boxtel ook dit jaar een vergunning heeft afgegeven voor het evenement waar jaarlijks tienduizend christelijke jongeren op afkomen. Of het festival ook de komende jaren in Liempde gehouden kan worden, is nog niet duidelijk. Van der Ploeg put hoop uit gesprekken met de gemeente Boxtel, de provincie Noord-Brabant, natuurorganisaties en de eigenaren van landgoed Velder. ,,Wij willen graag in Liempde blijven, dit is een perfecte locatie."

Festivaldirecteur Van der Ploeg schrok zich begin dit jaar een hoedje toen hij geïnformeerd werd over de ontwikkelingen rond landgoed Velder. Met name de woorden die wethouder Ger van den Oetelaar had uitgesproken in een vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken baarden hem grote zorgen. ,,Het Flevo Festival kan nog één keer op Velder gehouden worden, maar daarna is het afgelopen”, zei Van den Oetelaar toen, die liet weten dat het einde voor meerdaagse evenementen op 'Velder' nabij leek te zijn. Dit naar aanleiding van een besluit van het college van Gedeputeerde Staten om geen goedkeuring te geven aan de ruimere regelgeving omtrent evenementen op landgoed Velder in Liempde.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de opbouw van het hoofdpodium.

Van den Oetelaar liet destijds in de commissievergadering weten dat een beroep hiertegen kansloos is. In een reactie op de commotie die was ontstaan nadat de provincie haar goedkeuring had onthouden aan het bestemmingsplan buitengebied Liempde, waarin een belangrijke paragraaf gewijd is aan Velder, zei de wethouder het volgende: ,,In plaats van in beroep te gaan kan veel beter gekozen worden voor een nieuwe bestemmingsplanprocedure.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Brandveiligheid is een hot item tijdens het Flevo Festival op landgoed Velder in Liempde. Hier zijn medewerkers van het evenement in de weer met brandblussers.

Van den Oetelaar gaf ook aan dat de provincie tegen drie meerdaagse evenementen is, maar niet tegen drie groene evenementen zonder overnachtingen die op tijd ophouden. In een interview met Brabants Centrum zei de wethouder later dat er wellicht toch mogelijkheden zijn voor meerdaagse evenementen. ,,Ik denk dat een oplossing binnen handbereik ligt. Maar dan moet Boxtel zich wel houden aan bepaalde zaken en moet Velder tijdens de broedtijd ontzien worden. Ook nachtelijke herrie kan niet. Als de organisatie van het Flevo Festival met een goed onderbouwd voorstel en een andere opzet van het festival komt, denk ik dat ze veel kans maakt op Velder te blijven”, aldus Van den Oetelaar.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Medewerkers van het Flevo Festival zijn geconcentreerd bezig met het beschilderen van decoratiemateriaal.

VOLUMEKNOP
Volgens festivaldirecteur Van der Ploeg, die per 1 september wordt opgevolgd door Peter Noordhuis, is de festivalleiding echter niet van plan de opzet van het evenement drastisch te veranderen. ,,Dat willen en kunnen we niet”, aldus Van der Ploeg.

,,Het festival wordt dit jaar voor de zesde keer in Liempde gehouden. We zijn hier sinds 2000 te gast en gebleken is dat wij geen schade toebrengen aan het gebied. Uit onderzoek is ook gebleken dat het festival geen nadelige effecten heeft voor de omgeving. Met name de Brabantse Milieufederatie stelde zich in het verleden kritisch op, maar die kritiek is ook minder geworden. Ik heb uit de gesprekken met de betrokkenen begrepen dat niet zozeer de overnachtingen een probleem zijn, maar met name het geluidsniveau. We hebben de volumeknop op verzoek van de gemeente al eerder teruggedraaid, maar wat ons betreft is nu de minimumgrens bereikt. We zijn niet van plan om het geluidsniveau verder terug te draaien, anders kom je op een punt dat de muziek bijna niet meer te horen is.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De opbouw van het Flevo Festival op landgoed Velder in Liempde verliep naar wens. Talloze tenten verrezen op het festivalterrein.

Van der Ploeg zou het betreuren als het festival in de toekomst niet meer op het landgoed in Liempde terecht zou kunnen. Hij wijst erop dat er in het verleden nauwelijks problemen zijn geweest, ook niet met festivalbezoekers, en dat er nadrukkelijk rekening is gehouden met het feit dat het festival in een beschermd natuurgebied gehouden wordt

,,We hebben hier door de jaren heen toch iets opgebouwd, ik hoop dat dit gehonoreerd wordt. Met de eigenaren van het landgoed hebben we ook prima contact. Velder is een prachtig gebied waar we het heel erg naar onze zin hebben. Daarom zou het zonde zijn als we moeten vertrekken. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de gesprekken met de betrokkenen, maar een garantie dat het Flevo Festival hier ook in de komende jaren gehouden wordt, kan ik niet geven. Een beslissing is nog niet genomen, maar we hopen wel dat er snel duidelijkheid komt. Uiterlijk in januari, maar liefst eerder zodat we weten waar we aan toe zijn en eventueel op tijd op zoek kunnen naar een nieuwe locatie. Maar hopelijk komt het niet zover.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Festivalmedewerkers stoeien met lampen in alle soorten, maten en kleuren.
11 augustus 2005

Print deze pagina

Terug