GEMONDSE NAAR KATHOLIEK TOPEVENEMENT

Wereldjongerendagen belevenis
voor Susan Bolwerk

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Susan Bolwerk uit Gemonde pakt haar spullen in voor de Wereldjongerendagen in Keulen.

Duizenden Nederlandse jongeren gaan 15 augustus naar Keulen. Daar vinden van 16 tot en met 21 augustus de Wereldjongerendagen plaats. In totaal zullen een miljoen gelovigen dat katholieke festival bezoeken. Een van hen is Susan Bolwerk uit Gemonde. Zij gaat voor het eerst.

Bolwerk is goed voorbereid op de Wereldjongerendagen. In de Michaëlkerk in Sint-Michielsgestel heeft ze de afgelopen maanden jongerenbijeenkomsten gevolgd, waar de deelnemers werden voorbereid op de Wereldjongerendagen. Ze kregen informatie over wat ze in Keulen kunnen verwachten, hoe dit evenement is ontstaan en wat het doel ervan is. ,,Er zijn in totaal veertig jongeren komen kijken”, vertelt ze.

,,Daaronder waren vijftien ’vaste’ bezoekers. De rest wilde meer informatie krijgen en bepaalde op basis daarvan of ze wel of niet naar Duitsland zou gaan.” Een belangrijk doel voor de organisatoren was om de jongeren met elkaar in contact te laten komen. ,,Dat is erg belangrijk voor áchteraf”, legt Bolwerk uit. ,,We willen met elkaar contact houden en blijven afspreken om zo onze ervaringen op de Wereldjongerendagen terug te beleven.”

Uit haar eigen vriendenkring gaat niemand mee naar de Wereldjongerendagen. Ze hebben een verkeerd beeld van het evenement, meent de Gemondse. ,,Veel mensen weten nauwelijks wat de Wereldjongerendagen zijn. Ze denken dat het een soort EO-jongerendag is, die ze wel eens hebben gezien op tv. Nou, dan schiet ik uit mijn slof. Dat is een veel strikter evenement. Dit is een féstival. Weliswaar met een eucharistisch moment, maar voor de rest is het niet te vergelijken.”

ONTMOETING MET GOD
Het is voor de Gemondse de eerste keer dat ze naar de Wereldjongerendagen gaat. ,,Ik ben als klein kind wel meerdere malen naar bisdomkampen geweest”, vertelt ze. ,,Een begeleidster daar vroeg aan me of ik ook naar de Wereldjongerendagen in Keulen zou gaan. Eerlijk gezegd wist ik niet eens wat dat inhield. Toen ben ik het op gaan zoeken en heb ik bij een priester geïnformeerd.” Wat ze hoorde sprak haar dusdanig aan dat ze zich zonder twijfelen opgaf.

Het voorprogramma dat het bisdom ’s-Hertogenbosch organiseerde om de geïnteresseerde jongeren voor te bereiden op ’Keulen’ volgde Bolwerk met plezier. ,,Er werden lezingen gehouden over eerdere Wereldjongerendagen, we hebben gepraat met mensen die al bij eerdere Wereldjongerendagen zijn geweest en we hebben gebeden, maar ook gezellig gepraat en spelletjes gedaan. De bedoeling was om elkaar als deelnemers te leren kennen. Je wilt in Keulen steun hebben aan elkaar. Dat is heel belangrijk, want er komen in totaal een miljoen jongeren op dit evenement af.”

Wat verwacht ze van de Wereldjongerendagen? ,,Een enorme chaos”, lacht ze. ,,Er komen allemaal jongeren die vanuit een christelijke visie handelen en dus voor iedereen open staan. Ik verwacht daardoor een gezellige sfeer. We zullen tot ’s avonds laat leuke dingen gaan doen. Ik verwacht een goede mengelmoes van stilstaan bij het geloof en het beleven van een festival.”

Als hoogtepunt noemt Bolwerk de komst van de nieuwe paus, Benedictus XVI. ,,Ik hoop dat hij op de jongeren net zoveel indruk kan maken als zijn voorganger Johannes Paulus II”, legt ze uit. Johannes Paulus zette zich erg in voor jongeren en was de grote initiator achter dit evenement. ,,Paus Benedictus heeft toegezegd dat hij eveneens bij de jongeren betrokken wil blijven. Ik vind het bijzonder hem in levende lijve te kunnen zien.”

Daarnaast kijkt ze uit naar de biecht. ,,Voor veel jongeren wordt het sacrament van boete en verzoening een totaal nieuwe ervaring. Dat gaat heel veel indruk maken”, weet ze. ,,Je gaat er met een bezwaard hart naartoe en je voelt je echt kilo’s lichter als je er vandaan komt. Het vóelt als een intense ontmoeting met God”, vertelt ze stralend.

VLAMMETJE
Hoe beleeft Bolwerk het geloof in het dagelijks leven? ,,Ik bid voor ik ga slapen, lees de bijbel en ga iedere zondag naar de kerk, als dat gaat. Ik ben daarnaast actief betrokken bij de parochie, als lector.” Toch is dat niet altijd zo geweest. ,,Vroeger, als kind, moest ik met mijn moeder mee naar de kerk. Dat vond ik toen een ramp”, vertelt ze eerlijk. ,,Op mijn twaalfde besloot ik niet meer mee te gaan.” Een jaar later herzag ze die beslissing. ,,Ik ben er vanaf dat moment steeds actiever en dieper mee bezig”, legt ze uit. ,,Ik heb zélf de keuze gemaakt vóór de kerk en heb de drive om hier mee door te gaan. Ook op de bisschopskampen voelde ik: ’Dit hoort bij mij’.”

Bolwerk verwacht zich na de Wereldjongerendagen een ander mens te voelen. ,,Ik verwacht het geloof op een diepere manier te ervaren dan voorheen en hoop dat ik het daarna op een nog betere en enthousiastere manier kan overbrengen op andere mensen. En natuurlijk hoop ik ook dat mijn eigen vlammetje door de Wereldjongerendagen nog meer gaat aanwakkeren.”
11 augustus 2005

Print deze pagina

Terug