'LEEFBAARHEID KERKDORP VERDIENT IMPULS'

CROL streeft naar herstel wandelpaden Lennisheuvel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het boerderijterras Jacobushof aan de Middendreef. Dit is een van de recreatiepunten die in het Rondje Lennisheuvel dient te worden opgenomen.

Aan de hand van het dorpsontwikkelingsplan dat vorig jaar is opgesteld, hoopt de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL) het Boxtelse kerkdorp Lennisheuvel beter op de kaart te zetten voor toeristen. Onder meer door het herstel van oude wandelpaden.

'Lennisheuvel, één met de omgeving' luidt de werktitel van een project waarmee de CROL concreet invulling wil geven aan recreatieve en sociaal-economische speerpunten uit het dorpsontwikkelingsplan. Men wil vooral de relatie met de omgeving versterken. Door aan te haken bij plannen voor natuurgebied Het Groene Woud hoopt men de leefbaarheid in het dorp een positieve impuls te geven, stelt de CROL in het wijkblad Rond Kerk en Orion.

Een van de elementen uit het project dat de CROL heeft opgestart is de aanleg van wandelpaden om het buitengebied van Lennisheuvel te ontsluiten: men spreekt daarbij over het 'Rondje Lennisheuvel'. Zowel de eigen inwoners als toeristen moeten daarvan de vruchten plukken. De wandelpaden moeten bestaande rustpunten als café De Trol, restaurant De Schutskuil en boerderijterras Jacobushof met elkaar verbinden. Ook zorgboerderij De Schoffel, de biologische veehouderij annex ruiterhotel De Bosrand, de Theresiakerk en de Annakapel zouden in het Rondje Lennisheuvel een plekje moeten krijgen, vindt de CROL.

Om het rondje te realiseren dienen oude wandelpaden in ere hersteld te worden en zullen ook nieuwe doorsteken gemaakt moeten worden. Her en der wil men langs de wandelpaden picknickplaatsen aanleggen. Ook denkt de CROL aan streekmarkten in het voor- en najaar op het plein bij gemeenschapshuis Orion. De gemeente Boxtel heeft inmiddels een bijdrage van 10.000 euro toegezegd; dat geld komt beschikbaar zodra een concreet uitvoeringsplan en een begroting wordt overlegd door de CROL. Daarnaast is onder meer subsidie aangevraagd bij het Innovatieplatform Duurzame Meierij en de provincie Noord-Brabant.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wandelaars genieten in de omgeving van Lennisheuvel. Als het aan de CROL ligt moeten er meer wandelpaden opengesteld worden voor het publiek.
4 augustus 2005

Print deze pagina

Terug