GEMEENTE BETAALT 215.000 EURO

Aannemer kan nieuwbouw zwembad Boxtel hervatten

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de verlaten bouwplaats aan de Schijndelseweg. De firma Gebroeders Van der Heijden mag weer starten met de bouw van het zwembad, maar beschikte deze week nog niet over voldoende materieel.

De bouw van het zwembad aan de Schijndelseweg kan weer starten. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft afgelopen weekeinde een deal gesloten met de firma Van Heesewijk uit Eindhoven die naar de rechter was gestapt. Boxtel betaalt 215.000 euro in ruil voor de beëindiging van de juridische procedure.

De bouw van het zwembad werd eind juni op last van de voorzieningenrechter stilgelegd. De firma Van Heesewijk was naar de rechter gestapt omdat het bedrijf alsnog in aanmerking wilde komen voor de bouw van het project. Ondanks het laagste bod gunde Boxtel het karwei aan een concurrent, de firma Gebroeders Van der Heijden uit Schaijk. In het vonnis uitte de rechter ferme kritiek op de aanbestedingsprocedure, waarin de gemeente fout op fout zou hebben gestapeld.

Burgemeester Jan van Homelen gaf deze week een toelichting op het akkoord dat de gemeente met Van Heesewijk heeft bereikt. ,,Direct na de uitspraak van de rechter zijn we in overleg getreden en hebben vele contacten plaatsgevonden”, aldus Van Homelen. ,,Tal van adviseurs waren hierbij betrokken, zowel deskundigen op het gebied van zwembadvoorzieningen als juridische adviseurs. We hebben vooral gekeken naar de vraag welke voor- en nadelen zouden kleven aan het doorzetten van een juridische procedure.”

De burgemeester sluit niet uit dat Boxtel uiteindelijk aan het langste eind had getrokken, maar stelt dat vooral ook gekeken is naar de lange termijn. ,,Wat levert het op om gelijk te krijgen als zo’n procedure anderhalf jaar duurt en de bouw al die tijd stilligt. Daarom is getracht een akkoord te bereiken met Van Heesewijk.” Van Homelen geeft aan dat een langdurige procedure veel tijd zou kosten waar niemand voordeel bij zou hebben.

IN GOEDE AARDE
De deal die met Van Heesewijk is gesloten is opmerkelijk. De gemeente heeft het bouwbedrijf twee kavels aangeboden in de nieuwbouwwijk In Goede Aarde. Het gaat om twee forse kavels in het deelplan Het Groenland aan de Einsteinstraat, die nog altijd beschikbaar waren. De belangstelling voor deze kavels is mede vanwege de hoge vraagprijs nihil. Van Heesewijk koopt de kavels tegen de geldende grondprijs, maar krijgt een korting van 215.000 euro. Dat betekent dat de aannemer geen 621.000 maar 406.000 euro betaalt voor de bouwkavels.

De burgemeester licht toe dat gekozen is voor het aanbieden van bouwkavels omdat Van Heesewijk door het missen van het zwembadproject een groot karwei misloopt. ,,Om het verloren werk op te vangen is besloten de aannemer ander werk te geven. Van Heesewijk mag nu twee huizen gaan bouwen”, aldus Van Homelen. Het gemeentebestuur denkt dat de financiële tegenvaller van 215.000 euro wel opgevangen kan worden. ,,Bij aanbestedingen loop je altijd risico’s; soms heb je een voordeel, soms heb je een nadeel. Dat is all in the game. We kunnen deze tegenvaller opvangen met andere meevallers”, benadrukt de burgemeester.

Onderdeel van de deal met Van Heesewijk is dat zowel de aannemer als de gemeente Boxtel afzien van verdere juridische stappen en geen beroep aantekenen tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Dat is belangrijk voor Boxtel omdat Van Heesewijk aanvankelijk streefde naar een nieuwe aanbestedingsprocedure en op die manier alsnog in beeld wilde komen voor de bouw van het zwembad. Van Homelen: ,,Zover heeft de rechter niet willen gaan, maar de rechter accepteerde de gunning niet en legde het werk stil. Het belang van de gemeente is met deze overeenkomst zéér gediend.”

CLAIMS
Het conflict met bouwbedrijf Gebroeders Van der Heijden uit Schaijk is nog altijd niet opgelost. Dit bedrijf wil een schadevergoeding omdat een maand later dan voorzien gestart kon worden met de bouw. Voorts wil het bedrijf een vergoeding omdat het project door de uitspraak van de voorzieningenrechter andermaal tien dagen heeft stilgelegen. ,,Op dit moment onderzoeken we of het bedrijf recht heeft om dergelijke claims in te dienen en hoe hoog die claims kunnen zijn”, aldus Van Homelen.

In de politieke wandelgangen was de afgelopen week nogal wat kritiek te horen op de handelwijze van Gebroeders Van der Heijden. Enkele politici merkten op dat een bedrijf dat een miljoenenproject in Boxtel mag uitvoeren niet meteen een claim moet indienen als de bouwstart enigszins vertraagd is.
14 juli 2005

Print deze pagina

Terug