REGIOSTUDIE CRUCIAAL VOOR NIEUW ONTWERP

Boxtel maakt plan voor noordelijke ontsluitingsweg

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren is bevreesd voor de aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg langs het dorp Esch. Men is bang voor verdwijning van de Mariakapel aan de Heikant en aantasting van het idyllisch gelegen Nachtegaallaantje.

Maak een plan voor de aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg. Dat is de belangrijkste en meest duidelijke opdracht die de gemeenteraad donderdag heeft meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Jan van Homelen wil vaart zetten achter het plan dat uitgaat van een verbindingsweg waarop een maximumsnelheid geldt van 60 kilometer per uur.

Het college van B. en W., bijeen in spoedberaad na de raadsvergadering van donderdag, heeft geconcludeerd dat na het raadsdebat voldoende draagvlak bestaat voor een noordelijke ontsluitingsweg. Deze weg, waarvan het ontwerp fasegewijs zal worden voorbereid en gerealiseerd, zal als uitgangspunt gaan dienen voor alle verdere verkeersplannen die in Boxtel nog gemaakt moeten worden.

De gemeenteraad heeft gekozen voor variant 1 die voert van de Colenhoef op Ladonk naar de Mezenlaan. In het Smalwatergebied ten zuidwesten van Kalksheuvel moet een nieuwe weg komen, die met een viaduct of tunnel de spoorlijn Boxtel-Tilburg kruist. Via de Mezenlaan en de Esschebaan moet nabij recreatieplas De Langspier gezocht worden naar een geschikt tracé via de Gestelseweg naar afrit 25 van de rijksweg A2.

De keuze betekent dat een ontsluiting via wegen als het Essche Heike, Molenwijkseweg en Parkweg van de baan is. Omdat de meerderheid van de gemeenteraad het plan Centrum Autoluw van tafel veegde, zijn ook alle plannen voor de opheffing van spoorwegovergangen, tunnels en viaducten afgeserveerd. ,,De discussie over de opheffing van overwegen kan weer opnieuw beginnen”, constateert burgemeester Van Homelen.

Hij vindt dat er iets moet gebeuren en Boxtel niet ontkomt aan besluitvorming over de toekomst van tien spoorwegovergangen. ,,ProRail heeft ons al in 1998 gemeld dat het aan de gemeente is om alternatieve voorzieningen te treffen. Het geld dat daarvoor beschikbaar is (ongeveer 32 miljoen euro – red.) blijft nog zo’n twee jaar beschikbaar, dus we moeten vóór die tijd keuzes maken. Vaststaat dat de keuze van de raad nu niet helder is. Niets doen is geen optie omdat de burgers dan de meeste tijd voor gesloten spoorwegbomen staan.”

VAAG
De gemeenteraad heeft aangegeven dat veel belang gehecht moet worden aan de uitkomsten van een regionale studie, die momenteel wordt verricht in opdracht van alle gemeenten aan de spoorlijnen tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Aan het onderzoek wordt ook meegedaan door de provincie Noord-Brabant en ProRail; de resultaten worden binnen enkele maanden verwacht. ,,In totaal moeten in de driehoek zo’n dertig spoorwegovergangen gesaneerd worden”, meldt de burgemeester.

Zo duidelijk als de uitspraak over de noordelijke ontsluitingsweg is, zo vaag is de visie op andere verkeersplannen. Een fietstunnel in de Tongersestraat is politiek niet haalbaar, maar dat geldt ook voor een autotunnel in het centrum. De raad wil niet definitief afzien van een oostelijke parallelweg langs de A2, maar kiest ook niet specifiek voor een plan voor zo’n weg. ,,We moeten ons beraden hoe we deze discussie in de toekomst vorm moeten geven”, stelt Van Homelen. ,,Misschien kan op grond van het dualisme vanuit de raad een voorstel verwacht worden.”

De burgemeester sprak na afloop van het spoedberaad van het college van B. en W. de wens uit dat de politiek kiest voor een 'consistente lijn’. ,,Verharding van standpunten moet voorkomen worden. Daarmee hebben we in Boxtel ervaring genoeg als het gaat om die andere ontsluitingsweg en herhaling van zo’n langdurig proces moet voorkomen worden.”
14 juli 2005

Print deze pagina

Terug