GEEN BESLUIT OVER AANLEG TUNNELS

Gemeenteraad stuurt aan op ontsluitingsweg

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de kruising Esschebaan-Mezenlaan-Essche Heike. Het kruispunt speelt een cruciale rol in de plannen voor een noordelijke ontsluitingsweg.

De noordelijke ontsluitingsweg staat weer op de kaart. De verkeersroute tussen bedrijventerrein Ladonk en de rijksweg A2 mag van de meerderheid van de fracties in de gemeenteraad aangelegd worden. De aanleg van tunnels is vooralsnog afgeblazen. Het collegevoorstel om een fietstunnel aan te leggen in de Tongeresestraat is gestrand, maar dat gold ook voor een amendement om in het centrum een tunnel voor auto’s aan te leggen. Het veelbesproken plan Centrum Autoluw werd eveneens van tafel geveegd.

Voor een bomvolle publieke tribune bogen de leden van de gemeenteraad zich donderdag in een marathonzitting over de toekomst van de Boxtelse verkeerssituatie. Na maandenlange discussies werd van de raadsleden een definitief oordeel gevraagd over het vraagstuk van de grootschalige infrastructuur.

Na ruim drie uur vergaderen kozen 16 van de 21 raadsleden voor de uitwerking van een plan dat moet leiden tot een noordelijke ontsluitingsweg tussen Ladonk vanaf de Colenhoef en via de Mezenlaan, de Esschebaan en de Gestelseweg naar de rijksweg A2. De raad geeft het gemeentebestuur opdracht een ontsluitingsweg te ontwerpen die wordt ingericht als 60-kilometerzone; vrachtverkeer wordt ontmoedigd.

AUTOTUNNEL
Minder eensgezind was de gemeenteraad over de tunnelplannen die de voorbije maanden de revue zijn gepasseerd. Het voorstel van het college van B. en W. om een fietstunnel in de Tongersestraat aan te leggen sneuvelde omdat coalitiepartij CDA unaniem tegenstemde; de christen-democraten vrezen dat zonder een autotunnel in het centrum een tweedeling ontstaat die vooral de actiegroep Boxtel Breed zoveel angst inboezemt.

De SP had de fietstunnel kunnen redden, maar de raadsleden Willem van Meurs en Eric van den Broek zijn tegen welke tunnel dan ook. Naast het CDA en de SP stemden ook de fracties van de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) en de VVD tegen de fietstunnel; deze partijen ijveren ook voor een autotunnel. Een amendement van de DPBL om zo’n tunnel aan te leggen in de Tongersestraat of de Baroniestraat kreeg onvoldoende steun; alleen CDA en VVD gingen mee.

Niet alleen de tunnelplannen strandden in de gemeenteraad, ook de maatregelen die zijn opgenomen in verkeersplan Centrum Autoluw zijn weggevaagd. Het omstreden plan heeft nooit veel sympathie gehad en kreeg alleen politieke steun van de coalitiegenoten Combinatie95 en PvdA/GroenLinks en oppositiepartij Boxtels Belang. Het CDA stemde ook dit plan weg.

PARALLELWEG
De gemeenteraad nam geen duidelijk standpunt in over de oostelijke parallelweg langs de rijksweg A2, die verkeer vanuit Schijndel richting afrit 26 bij Liempde zou moeten transporteren. Het collegevoorstel om af te zien van de parallelweg werd weggestemd, maar een amendement om de parallelweg aan te leggen kreeg onvoldoende politieke steun. ,,Dit plan blijft dus boven de markt zweven”, aldus burgemeester Jan van Homelen.

Het CDA speelde in de soms dramatische raadsvergadering een sleutelrol en stemde op twee cruciale onderdelen tegen het door CDA-wethouder Wim van Erp voorbereide voorstel. Van Erp toonde zich teleurgesteld. ,,Het is heel jammer dat ik mijn eigen partij niet heb kunnen overtuigen”, treurde Van Erp. Fractievoorzitter Pieter Springer toonde begrip voor Van Erps ’gemoedstoestand’. Springer: ,,Het ging vanavond echter niet om de positie van de wethouder, maar om een oordeel van de raad over een heel belangrijk onderwerp. Dat we anders stemmen dat onze coalitiegenoten betekent helemaal niet dat we ze beu zijn.”
14 juli 2005

Print deze pagina

Terug