KOPPENHOEFSTRAAT DICHT VOOR DOORGAAND VERKEER

Politiek eist aanpak sluipverkeer Kasteren

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Liempde is het sluipverkeer in de buurtschap Kasteren beu. Straten als de Molendijk (foto), de Kasterensestraat, de Gemondesestraat en de Koppenhoefstraat krijgen vooral in de spitsuren veel verkeer te verwerken.

De overlast van sluipverkeer in het buitengebied van Liempde speelde donderdag 7 juli een belangrijke rol in het debat over de Boxtelse verkeersproblemen. Diverse raadsfracties pleitten voor een aanpak van de problemen in de buurtschap Kasteren. Het gemeentebestuur denkt aan het sluiten van enkele wegen voor doorgaand verkeer. Als eerste is de Koppenhoefstraat aan de beurt.

De gemeenteraad verwierp donderdag een collegevoorstel om definitief af te zien van de aanleg van een oostelijke parallelweg langs de rijksweg A2. In de ogen van B. en W. is de aanleg van zo’n verbindingsweg tussen de Schijndelsedijk en afrit 26 nabij Liempde onhaalbaar. Niet alleen is zo’n weg te duur, ook doorsnijdt hij een belangrijke ecologische zone.

Het voorstel kreeg onvoldoende politieke steun. Dat betekent in de ogen van burgemeester Jan van Homelen dat de parallelweg nog altijd ’boven de markt blijft hangen’. Met andere woorden, het is niet uitgesloten dat in de toekomst opnieuw onderzoek moet worden gedaan naar de haalbaarheid van een oostelijke parallelwegweg, die Kasteren zou kunnen ontlasten.

De parallelweg zou in de ogen van Ad van de Wetering van Boxtels Belang niet alleen de Liempdse buurtschap verlossen van verkeershinder; ook de noord/zuid-as in Boxtel zou hierdoor minder belast worden omdat verkeer vanuit Schijndel via de parallelweg naar de A2 kan rijden. Ook Willie van de Langenberg van de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) bepleitte de aanleg van een parallelweg. ,,Die weg moet er gewoon komen.”

Wim van der Zanden (CDA) sprak de wens uit dat er een oplossing komt voor Kasteren. ,,We willen geen tweedeling in Liempde, net zo min als we een tweedeling in Boxtel willen.” Van der Zanden liet doorschemeren dat een oostelijke parallelweg moeilijk te realiseren zal zijn. ,,Misschien kan een koppeling gemaakt worden met bestaande wegen, zodat Kasteren, de Molendijk én de noord/zuid-as ontlast worden.”

De coalitiegenoten PvdA/GroenLinks en Combinatie95 stelden klip en klaar tegen de aanleg van een oostelijke parallelweg te zijn. ,,Onbetaalbaar”, aldus fractievoorzitter Peter van de Wiel van Combinatie95. ,,De weg zou voeren door de ecologische hoofdstructuur. Niet doen dus”, aldus Manus van Bommel (PvdA/GroenLinks).

ONVOLDOENDE
De diverse fracties drukten wethouder Wim van Erp op het hart spoedig maatregelen te nemen tegen het sluipverkeer. Van de Langenberg (DPBL): ,,Vergeet de toezeggingen aan Liempde niet. Als er geen parallelweg komt, moeten er vrijliggende fietspaden komen. Dat is in 1999 beloofd.” Van de Wiel (Combinatie95): ,,Kom de beloftes aan Kasteren na! De mensen worden er moedeloos van en er moet iets gebeuren.”

Wethouder Van Erp maakte duidelijk dat het gemeentebestuur werk maakt van de problematiek. Zo is besloten de Koppenhoefstraat als eerste weg in de richting van Kasteren te sluiten voor doorgaand verkeer. Het is niet uitgesloten dat andere straten in de buurtschap zullen volgen. Van Erps partijgenoot, raadslid Van der Zanden, noemde de maatregel onvoldoende. ,,Door de Koppenhoefstraat te sluiten, krijg je weer meer drukte op de noord/zuid-as in Boxtel. Dit is dus geen goede oplossing.”

Het besluit van de gemeenteraad om nog geen definitieve streep te zetten door een oostelijke parallelweg betekent dat de discussie over deze verbinding opnieuw op de politieke agenda zal komen. Zodra de gemeente Schijndel begint met een nieuwe westelijke randweg, bestaat de kans dat er meer verkeer vanuit die gemeente naar Boxtel komt. Vooral Boxtels Belang is daarvoor bevreesd en stelt dat verkeer vanaf de rijksweg A50 via deze randweg en de Schijndelsedijk naar de rijksweg A2 zal komen. Wethouder Van Erp ziet minder beren op de weg. ,,Die randweg zou ook een andere beweging op gang kunnen brengen. Verkeer zal misschien eerder de A50 opzoeken en helemaal niet naar Boxtel rijden.”
14 juli 2005

Print deze pagina

Terug