WAARSCHUWINGSBORD LEIJSENVEN VERNIELD

Blauwalgen in Leijsenven en visplas Essche Heike

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Waterschap De Dommel heeft blauwalgen geconstateerd in het Leijsenven. Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen, kan leiden tot huidirritatie.

In het Leijsenven in Boxtel en in de visplas aan het Essche Heike heeft Waterschap De Dommel blauwalgen geconstateerd. Een blauwe gloed op het water geeft aan dat blauwalgen aanwezig zijn, maar door nader onderzoek is het definitief vastgesteld. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst, het waterschap houdt de situatie nauwgezet in de gaten.

Een van de waarschuwingsborden die de gemeente bij het Leijsenven had geplaatst blijkt inmiddels vernield te zijn, waardoor de tekst onleesbaar is. Volgens omwonenden zouden nachtvissers verantwoordelijk zijn voor de vernieling. Deze week werd er net als altijd volop gevist in het ven. ,,Als het waterschap blauwalgen constateert dan bellen wij de gemeente, die vervolgens waarschuwingsborden plaatst. Dat is deze keer ook gebeurd", liet een woordvoerder van Waterschap De Dommel woensdag 13 juli weten. ,,Vissen kan geen kwaad als men daarna maar goed de handen wast. Het is belangrijk dat vissers voorkomen dat ze water binnen krijgen via de mond."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het bord bij het Leijsenven dat mensen moet waarschuwen voor blauwalgen in het water is vernield en daardoor onleesbaar.

Blauwalgen ontwikkelen zich volgens het waterschap voornamelijk bij hogere temperaturen. Dit geldt vooral voor stilstaand water, bijvoorbeeld grotere plassen en vijvers die zich in woonwijken bevinden, maar ook voor kanalen. Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Het waterschap adviseert om honden niet te laten zwemmen in water met blauwalgen.

Het warme weer van de afgelopen periode is volgens het waterschap de oorzaak van de verschijning van blauwalgen in het oppervlaktewater. Waterschap De Dommel houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar onderneemt nog geen actie. ,,Pas als de temperatuur daalt verdwijnen de algen uit het water. Dat kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, enkele weken duren. Als de concentratie verhoogt en er grote drijflagen met blauwalgen ontstaan, worden alsnog maatregelen overwogen. Het waterschap blijft hierop alert", meldt het waterschap.

Mensen die in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale hygiŽne toe te passen, zoals handen wassen en douchen. Het waterschap vraagt mensen extra zorgvuldig te zijn en geen onnodig contact met het water te hebben.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bij de visplas aan het Essche Heike zijn borden geplaatst die waarschuwen voor blauwalgen in het water.
14 juli 2005

Print deze pagina

Terug