RAADSLEDEN VREZEN GEVOLGEN VAN UITSPRAAK ZWEMBAD

'Dit gaat Boxtel een hoop geld kosten'

De uitspraak van de rechtbank in Den Bosch in het kort geding over de bouw van het nieuwe zwembad in Boxtel houdt de gemoederen van de lokale politiek bezig. De rechtbank verklaarde de aanbesteding donderdag 30 juni ongeldig, waardoor de procedure nu over moet.

Bovendien moest de firma Gebroeders Van der Heijden uit Schaijk de bouw van het zwembad vorige week meteen stopzetten. De gemeenteraadsleden zijn niet te spreken over de handelwijze van het college van B. en W. en vragen om uitleg. VVD-raadslid Ton Jonkers vermoedt zelfs dat er een conflict is geweest tussen de aannemers die bij de aanbesteding betrokken waren.

De gemeenteraadsleden zijn teleurgesteld over gang van zaken. SP'er Eric van den Broek heeft naar eigen zeggen 'met verbijstering' kennisgenomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter. ,,De besluitvormingsprocedures rond het zwembadplan hebben op zijn zachtst gezegd nooit de schoonheidsprijs verdiend", aldus Van den Broek, waarbij hij onder meer de overschrijding van het krediet met 1,1 miljoen euro noemt.

,,Nu blijken er fouten te zijn gemaakt in de aanbesteding, waardoor Boxtel naar het zich laat aanzien een nieuwe financiŽle catastrofe tegemoet gaat. Dit laatste ondanks de nadrukkelijke opmerkingen en waarschuwingen die in de vergaderingen van de commissie Maatschappelijke Zaken en gemeenteraad door diverse raads- en commissieleden naar voren zijn gebracht."

Van den Broek wil wethouder Anton van Aert op het matje roepen, onder meer over de extra kosten die de uitspraak heeft voor Boxtel. De SP'er hekelt onder meer de wijze waarop de wethouder communiceerde in de media, waarbij Van den Broek met name doelt op mededelingen over de uitbreidingen in het programma van eisen. Hierdoor werden volgens Van den Broek in een te vroegtijdig stadium al te veel verwachtingen gewekt. ,,Als SP-fractie willen wij klip en klaar horen welke fouten er zijn gemaakt, welke risico's Boxtel op dit moment loopt en hoe fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden", aldus Van den Broek.

Volgens het raadslid is vanuit de SP-fractie altijd betoogd dat voor een grote investering als het nieuwe zwembad zorgvuldigheid in de procedure en besluitvorming gewenst is. ,,Vooral met betrekking tot soortgelijke grootschalige projecten heeft Boxtel daarin immers geen ongeschonden blazoen. Zowel niet in de besluitvormingsprocedures, denk maar eens aan de 30-kilometerzone in Liempde, als ook met betrekking tot de financiŽle afwikkeling van zaken, zoals De Langspier. "

EIGEN VISIE
VVD-raadslid Ton Jonkers heeft zo zijn eigen visie over de problemen rond de aanbesteding van het zwembad. ,,Uit de uitspraak van het kort geding blijkt dat de rechter geen spaan heel laat van de gevolgde procedures. Dan kun je zeggen: geacht college, het is helemaal niks wat jullie gedaan hebben, maar wij kiezen voor een andere insteek. Het college zit in de put en wij willen ze daar graag uit helpen."

In een brief aan het Boxtelse college laten Jonkers en mede-raadslid Henk Vervoorn weten dat de VVD-fractie graag meedenkt over het oplossen van de ontstane problemen. ,,Wij zouden in een gesprek, met de documenten op tafel, mee kunnen denken om uit deze impasse te komen", aldus Jonkers en Vervoorn in de brief. ,,Als u hier niet voor kiest, verzoek ik u voor vrijdag alle documenten aangaande de aanbesteding, de voorbereiding en alle correspondentie - kortom het totale dossier - in de leeskamer of elders in het gemeentehuis ter inzage te leggen. Op die manier kunnen wij tot een conclusie komen en u uiteindelijk adviseren."

Jonkers zegt niet uit te sluiten dat de problemen zijn oorsprong vinden in een vooroverleg of vooraanbesteding van de aannemers. ,,Ik heb veel te maken met aannemers en weet waar je op moet letten bij een aanbesteding, vandaar dat ik met het college wil meedenken. Het kan zijn dat de betrokken aannemers met elkaar overlegd hebben, maar dat de gesprekken mogelijk anders gelopen zijn dan ze hadden moeten lopen waardoor uiteindelijk een conflict is ontstaan. Het blijft gissen natuurlijk, want ik ben er niet bij geweest, maar opvallend was dat de prijsopgaven van de aannemers heel dicht bij elkaar lagen. Als het college niet ingaat op mijn aanbod om te bemiddelen, wil ik graag alle stukken over de aanbesteding inzien, zodat ik aan de hand daarvan meer kan zeggen over deze zaak."

Jonkers pleit voor een goed onderzoek om de onderste steen rond de aanbesteding boven te krijgen. ,,Er zouden gesprekken moeten volgen met de aannemers om meer helderheid te krijgen", zegt het VVD-raadslid. ,,Uit ervaring weet ik dat aannemers er altijd met elkaar uit willen komen. Voordat ze naar de rechter stappen, moet er heel veel gebeuren. Dat doen ze niet zomaar. Daarom denk ik echt dat er iets aan de hand is en is een goed onderzoek belangrijk."

'GRUWELIJKE ZORGEN'
Raadslid Jos van Ooijen (PvdA/GroenLinks), partijgenoot van wethouder Van Aert, is bevreesd voor de gevolgen die de uitspraak van de rechter zal hebben voor de gemeente Boxtel. ,,Dit zal waarschijnlijk een hoop geld gaan kosten. Daar maak ik me echt gruwelijke zorgen over", aldus Van Ooijen. ,,De discussie over het zwembad kent al een lange voorgeschiedenis. Steeds werd gezegd dat de nieuwe voorziening sober en doelmatig moest zijn, maar steeds weer moest er geld bij. Dat ging ook vrij makkelijk, vond ik. Daarnaast hebben we in maart onder tijdsdruk een besluit genomen voor een extra krediet van 1,15 miljoen euro. En nu dit weer, dit stemt ons niet bepaald gelukkig."

Raadslid en lid van de commissie Maatschappelijke Zaken Betsie van der Sloot van coalitiepartij CDA noemt de gang van zaken rond het zwembad een 'trieste en ernstige zaak'. ,,De leden van de commissie Maatschappelijke Zaken hebben steeds bovenop de procedure rond het zwembad gezeten en tot het laatste moment geprobeerd om de gunning uit te stellen. Onder tijdsdruk hebben we uiteindelijk onze goedkeuring gegeven aan het voorstel. We hebben in feite onze zegen gegeven dat het goed zou gaan en dan gebeurt dit. Hierdoor is het vertrouwen in het gemeentebestuur geschaad; bovendien gaat het ten koste van het geld van de burgers."

Van der Sloot doelt op het feit dat de Boxtelse raad maandag 20 maart schoorvoetend akkoord ging met het extra krediet van 1,15 miljoen euro. Dat bedrag bleek nodig voor de bouw van het nieuwe overdekte zwembad. ,,We staan met onze rug tegen de muur", verwoordde Willie van de Langenberg van de Democratische Partij Boxtel-Liempde toen de gevoelens van zijn collega's. De gemoederen omtrent de komst van het nieuwe zwembad liepen tijdens de vergadering hoog op.

Aanleiding hiervoor was het feit dat het besluit die avond genomen moest worden omdat het college van B. en W. anders in tijdnood zou komen en de kosten voor het bad nog hoger zouden uitvallen. ,,Uiteindelijk bleek die haast overbodig, omdat ze het bestek niet goed gelezen hadden", aldus Van der Sloot. ,,Het zou goed zijn als het college van B. en W. tijdens de raadsvergadering van donderdag (hedenavond Ė red.) opening van zaken zou geven over de actuele situatie rond het zwembad en niet wacht met uitleg tot na de zomervakantie. Niet alleen de gemeenteraad heeft behoefte aan duidelijkheid, maar ook de burgers."

JONGERENCENTRUM
Namens de raadsfractie van Boxtels Belang liet fractievoorzitter Ad van de Wetering deze week in een brief weten dat hij van het college niet alleen duidelijkheid wil over de financiŽle consequenties van de gang van zaken rond het zwembad, maar ook over het jongerencentrum.

,,Ook wensen wij dat wethouder Van Aert in de eerstvolgende vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken een overzicht geeft van de stand van zaken van het budget voor het IHP (integraal huisvestingsplan voor onderwijsinstellingen in Boxtel Ė red). De drie projecten omvatten samen investeringen die ruim boven de 25 miljoen euro uitstijgen. Wij en alle inwoners van Boxtel moeten erop kunnen vertrouwen dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt", aldus Van de Wetering.

,,Wij begrijpen niet waarom de aanbesteding voor de gunning van het werk voor het zwembad over moet. Aanbestedingen vinden regelmatig plaats in de gemeente. Het protocol is bekend op het gemeentehuis en toch moet het over. Wat is hier misgegaan? Wordt er bij dit project gewerkt volgens de procedure voor grote werken zoals met de raad is afgesproken? Boxtels Belang verwacht dat er door claims, juridische procedures en vertragingen veel extra middelen nodig zijn om de genoemde projecten te kunnen realiseren. En wie draait daar voor op? Natuurlijk de inwoners voor de gemeente. Dat is des te zuurder als dit voorkomen had kunnen worden."
7 juli 2005

Print deze pagina

Terug