WETHOUDER WIL 'BEWONERSPARTICIPATIE'

Bouwplan Heideweg biedt volop ruimte aan starters

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Archiefopname van het gebied aan de Heideweg in Liempde. De gemeente Boxtel wil hier vanaf 2006 zestig woningen bouwen. Vooral voor starters moeten er veel huizen verrijzen.

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft de plannen klaar voor nieuwbouwwijk Heideweg in Liempde. De wijk biedt ruimte aan zestig woningen die grotendeels op gemeentegrond gerealiseerd kunnen worden. Een groot aantal van de huizen is bestemd voor starters, die nauw betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. ,,De woningen blijven door een nieuwe aanpak langdurig voor starters beschikbaar", stelt wethouder Ger van den Oetelaar.

Het plan Heideweg wordt ontwikkeld in drie fasen. De bouw van de eerste fase moet beginnen in de periode 2006-2007. In deze fase is ruimte voor in totaal 32 woningen, waarvan 18 rijtjeshuizen. Daarnaast is er plaats voor 8 halfvrijstaande woningen, 4 geschakelde huizen en enkele vrijstaande woningen. Fase 2 is gepland voor de periode 2008-2009; in deze fase worden vijf vrijstaande huizen gebouwd. Fase 3 komt na 2010 aan bod. Hierin is ruimte voor 23 woningen, waaronder patiowoningen en appartementen.

Wethouder Van den Oetelaar verduidelijkt dat in het huidige plan meer woningen worden gebouwd dan aanvankelijk de bedoeling was. ,,Door het plan te verdichten is het project veel beter te exploiteren", stelt Van den Oetelaar. Hij benadrukt dat er voldoende ruimte overblijft voor openbaar groen en speelgelegenheid. De gemeente werkt momenteel aan de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure; medio september zal een informatieavond worden gehouden.

De wethouder stelt dat de provincie Noord-Brabant positief is over de plannen. De provincie beschouwt het plan Heideweg als een inbreidingslocatie omdat de nieuwe woningen gebouwd worden in 'stedelijk' gebied. ,,Daarmee worden ook sportvoorzieningen bedoeld die in dit gebied aanwezig zijn. Er is geen sprake van een uitbreidingslocatie. Dan zou dit plan een stuk lastiger te realiseren zijn", aldus Van den Oetelaar.

Onderdeel van het plan Heideweg vormt het verhuizen van de handboogaccommodatie van l'Union. Het huidige terrein van de handboogclub aan de Hogenbergseweg komt in beeld voor woningbouw. ,,Ook met tennisclub De Peppelieren treden we in overleg omdat we een deel van de grond van het tennispark willen gebruiken voor de bouw van huizen. Dat zal best een moeilijke discussie worden", verwacht de wethouder. Hij denkt echter dat met een herinrichting van het sportpark, in combinatie met voetbalclub DVG, prima resultaten te behalen zijn.

MAATSCHAPPELIJK
Een noviteit in de aanpak van het gemeentebestuur is de keuze voor het principe van maatschappelijk gebonden eigendom. Dit biedt met name starters de mogelijkheid om een woning te kopen die aanzienlijk goedkoper is dan de marktprijs. Als de starters naar verloop van tijd hun woning willen verkopen, komt een deel van de winst ten goede aan een stichting Ė bijvoorbeeld Goed Wonen Liempde - en komt het huis opnieuw beschikbaar voor starters. Van den Oetelaar: ,,Dat zou je een nadeel kunnen noemen omdat niet de gehele winst naar de verkopende partij gaat. Maar niet alle winst gaat verloren. Bovendien kunnen we als gemeente meer starters in aanmerking laten komen voor een huis."

Boxtel heeft het uitgangspunt van maatschappelijk gebonden eigendom afgekeken van de gemeente Bladel, die er veel succes mee heeft geboekt. Bladel is er op deze manier in geslaagd woningen beschikbaar te houden voor starters. Uit een rekenvoorbeeld in een notitie van de gemeente Bladel blijkt dat een woning die op de markt 200.000 euro kost voor 156.000 verkocht kan worden aan starters. Als de woning wordt verkocht en de marktwaarde is gestegen naar 250.000 euro, gaat 33 procent van de winst naar een stichting. 67 Procent is voor de verkopende partij.

Niet alleen het model uit Bladel biedt volgens Van den Oetelaar aanknopingspunten om starters vooruit te helpen. De wethouder wil dat de starters gaan meedenken over de bouw van hun woning. ,,Boxtel wil maximale bewonersparticipatie en zou graag zien dat de bewoners betrokken worden bij het ontwerp van de huizen. De verkoopfolder wordt als het ware door de bewoners zelf gemaakt."

De wethouder geeft aan dat de woningen in de wijk Heideweg beschikbaar zijn voor alle inwoners van Boxtel en niet specifiek bedoeld zijn voor mensen uit Liempde. Naast starterswoningen komen er tal van huizen, zodat sprake zal zijn van een gemÍleerde wijk. Alle woningen worden gebouwd volgens de uitgangspunten van de gemeente Boxtel en moeten op tenminste 150 punten voldoen aan het principe duurzaam bouwen.

Het gemeentebestuur studeert momenteel al op nieuwe inbreidingslocaties in Liempde. Na het plan Heideweg wordt gedacht aan het schoolterrein aan de Dorpsstraat. Tegenover de nieuw te bouwen basisschool De Oversteek komt een terrein beschikbaar waar huizen gebouwd zouden kunnen worden.
7 juli 2005

Print deze pagina

Terug