WETHOUDER OPENT VOORZIENING AAN BURGAKKER

’Bibliotheek belangrijk voor leefbaarheid’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Anton van Aert verricht de openingshandeling van de vernieuwde bibliotheek aan de Burgakker. Rechts directeur Maria van Iersel van Bibliotheek De Meierij, links lokaal manager Antoon van Herpen.

,,De bibliotheek is vandaag de dag meer dan een magazijn vol boeken waar je soms een stempel haalt en een dubbeltje boete moet betalen als je te laat komt.” Wethouder Anton van Aert benutte de officiële opening van de vernieuwde bibliotheek aan de Burgakker om te onderstrepen dat de bibliotheek een brede culturele instelling is geworden. En Van Aert heeft hoge verwachtingen van de toekomst. ,,Laat een busje rondrijden dat boeken naar de mensen brengt.”

Na een grootscheepse verbouwing is de bibliotheek klaar voor de toekomst. Dankzij de fusie met andere bibliotheken in de Meierij is een samenwerkingsverband ontstaan waarvan vooral de klanten moeten gaan profiteren. Via internet boeken bestellen, reserveren en verlengen is een van de nieuwtjes van de bibliotheek, die geleid wordt door directeur Maria van Iersel.

Van Iersel onderstreepte tijdens de opening dat de bibliotheek meer moet zijn dan alleen die nogal in zichzelf gekeerde leeszaal. ,,De fusie van de bibliotheken in de Meierij biedt een belangrijke meerwaarde, maar dat moeten we de mensen nog beter kenbaar maken.” Van Iersel stelde een grote publiekscampagne in het vooruitzicht, die klanten duidelijk moet maken dat de bibliotheek midden in de gemeenschap staat.

In Boxtel heeft de bibliotheek die rol trouwens al lang waargemaakt. Al vele jaren organiseert de bibliotheek lezingen en optredens van schrijvers, musici en toneelspelers en wordt aangehaakt met leesbevorderingsproject De Rode Draad en cultureel festival Bockesprongen. ,,Die rol kan best versterkt worden”, vindt Van Iersel, die graag zou zien dat de bibliotheken in de Meierij een zogenaamd Uitpunt worden, een plek waar veel culturele activiteiten plaats vinden en waar kaartjes te koop zijn voor allerlei evenementen.

PARTNER
Lokaal manager Antoon van Herpen vulde aan dat de bibliotheek een belangrijke partner is voor andere instellingen die zich bezighouden met cultuur. ,,We willen de ontmoetingsplek zijn waar informatie en cultuur samenkomen.” In de vernieuwde bibliotheek zijn alle voorwaarden aanwezig voor die nieuwe taak: een gezellige leestafel, leeshoekjes, een jongerencorner, een kinderafdeling met voorleestroon. En heel veel computers met internet die een venster op de wereld vormen.

Wat wethouder Van Aert betreft mag de taak van de bibliotheek nog verder reiken. Hij hield tijdens de openingsplechtigheid een pleidooi voor een verdere verbreding van het dienstenpakket. ,,Breng de boeken in de toekomst ook naar de mensen toe. Laat een busje rijden naar de zorgcentra en de brede scholen. Gelet op de schaalvergroting in de Meierij moet dat toch mogelijk zijn.”

Directeur Van Iersel is enthousiast over het voorstel. Sterker nog, met thuiszorginstelling Vivent bestaan al contacten over het wegbrengen en ophalen van boeken. ,,We moeten inspelen op behoeften die bestaan”, zegt ze. ,,Op die manier komen we heel dicht bij de mensen te staan en kan de dienstverlening verder verbeterd worden.” Het behoud van een bibliotheek in de diverse dorpen acht ze van levensbelang. ,,Dorpen dreigen te veel satellieten van grote steden te worden. Een bibliotheek kan het hart van een dorp versterken, het zelfstandige karakter benadrukken en de leefbaarheid vergroten.”

Wethouder Van Aert opende de bibliotheek door als eerste een wens te schrijven in een groot boek, dat de nieuwe leeshoek zal sieren. ,,Ik wens dat de inhoudelijke vernieuwing van de bibliotheek net zo belangrijk mag zijn als de interieurverandering die de bibliotheek heeft ondergaan.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De heropening van de bibliotheek was een gezellig samenzijn met drankjes, hapjes en volksmuziek. Bezoekers werden uitgenodigd hun gelukwensen in een groot boek te schrijven.
7 juli 2005

Print deze pagina

Terug