'BEVOLKING MAG REAGEREN OP RAADSBESLUIT'

Boxtel wil tegenstanders verkeersplan tegemoet komen

Het gemeentebestuur van Boxtel komt enigszins tegemoet aan de tegenstanders van de verkeersplannen die donderdag 7 juli door de gemeenteraad worden behandeld. Het besluit van de gemeenteraad wordt na die datum ter inzage gelegd om de bevolking te laten reageren. ,,Alle reacties worden betrokken bij de uitwerking en voorbereiding van het bestemmingsplan", belooft burgemeester Jan van Homelen.

De tegenstanders van de verkeersplannen richten hun pijlen al enkele weken op het ontbreken van een inspraakprocedure. Ze vinden dat het raadsvoorstel over de grootschalige infrastructuur eerst ter inzage had moeten worden gelegd alvorens de gemeenteraad er een definitief oordeel over zou vellen. Vooral tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken werd vorige week het gemis van een inspraakprocedure aan de kaak gesteld.

Volgens burgemeester Van Homelen heeft het college van B. en W. 'goed geluisterd' naar de klachten over de gevoerde procedure. Hij blijft van mening dat geen inspraakprocedure gevoerd hoeft te worden omdat het raadsvoorstel 'direct en rechtstreeks' verband houdt met de bestuursopdracht die de gemeenteraad in december heeft verleend. Toen droeg de raad het college op onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een centrumtunnel en een noordelijke ontsluitingsweg.

,,Daarom is het vanzelfsprekend dat de gemeenteraad nu als eerste aan zet is", vindt Van Homelen. ,,Mensen moeten zich realiseren dat tijdens het gehele traject in ruime mate gelegenheid is geweest om mee te praten. Iedereen die zitting wilde nemen in de klankbordgroep mocht meepraten. En daarom mochten alle 25 kandidaten in de klankbordgroep plaatsnemen en discussiëren over de plannen."

De burgemeester erkent dat vanwege de kritiek op deze handelwijze is besloten het raadsvoorstel enigszins aan te passen. Daarom stemt de gemeenteraad op 7 juli – indien een meerderheid akkoord gaat – in met de uitwerking van een fietstunnel in de Tongersestraat en een noordelijke ontsluitingsweg. Het woord 'realiseren' wordt uit het raadsvoorstel geschrapt, zodat de gemeenteraad nog geen beslissing neemt over de uiteindelijke bouw van de tunnel en de ontsluitingsweg.

Dat betekent volgens Van Homelen dat het raadsbesluit na 7 juli ter inzage wordt gelegd en inwoners de kans krijgen hierop te reageren. ,,Op die manier ontstaat directe betrokkenheid. De reacties worden betrokken bij de uitwerking en voorbereiding van het bestemmingsplan."

HALFBAKKEN
In een reactie omschrijft zegsman Kim Albert van de actiegroep Boxtel Breed de nieuwe opstelling van het gemeentebestuur ’halfbakken’. ,,Deze wijziging doet geen recht aan alle insprekers en zie ik vooral als een handige manoeuvre van het gemeentebestuur om kritiek op de handelwijze te ondervangen.” Albert benadrukt dat het wijzigen van een enkel woord in het raadsbesluit ontoereikend is. ,,Hoe je het ook wendt of keert, met dit raadsvoorstel wordt de pas afgesneden voor een autotunnel in het centrum en ontstaat de tweedeling waar we al zolang voor waarschuwen.”

De zegsman van Boxtel Breed is van mening dat het gemeentebestuur insprekers de kans had moeten geven om varianten voor te leggen. ,,Volgens het raadsvoorstel wordt niet gekozen voor een autotunnel in het centrum. Wij zouden graag zien dat alle mogelijkheden opengehouden worden en dat Boxtel bereid zou zijn nog eens verder te kijken”, aldus Albert. Hij vult aan dat de gemeente in zijn ogen op de troepen vooruit loopt omdat minister Karla Peijs nieuw beleid heeft afgekondigd en lang niet alle spoorwegovergangen gesaneerd zouden hoeven worden. ,,Praat met de minister in plaats van zo angstig te zijn om het geld van ProRail kwijt te raken.”

Albert geeft aan dat de actiebereidheid binnen Boxtel Breed onverminderd groot is. De groep, die deze week een paginagrote oproep doet in deze krant, wil in elk geval gaan lobbyen bij het CDA dat volgens de zegsman van Boxtel Breed in december heeft aangegeven dat in Boxtel geen tweedeling mag ontstaan. Vorige week ontstond tijdens de commissievergadering de indruk dat het CDA bereid zou zijn de centrumtunnel te laten varen als coalitiegenoot PvdA/GroenLinks instemt met een noordelijke ontsluitingsweg. ,,We zullen een beroep doen op het CDA om de rug recht te houden. De partij heeft een beslissende stem.”
30 juni 2005

Print deze pagina

Terug