ONDANKS BOUWSTART PROBLEMEN MET AANNEMER

Boxtel worstelt met claim en
kort geding zwembad

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bouw van het nieuwe zwembad aan de Schijndelseweg is gestart. Inmiddels is al een groot gat gegraven. Het werk is vertraagd doordat de grondwaterstand hoger bleek dan vooraf werd aangenomen.

Wethouder Anton van Aert liet maandagavond in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken weten dat de bouw van een nieuw zwembad aan de Schijndelseweg in Boxtel op 1 juni begonnen is. Maar tegelijkertijd had hij ook minder verheugend nieuws. De firma Gebroeders Van der Heijden uit Schaijk, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw van zwembaden, wil geld zien van de gemeente Boxtel omdat een maand gewacht moest worden voordat het bedrijf met de bouw kon starten.

Daarnaast heeft een bedrijf dat het laagst inschreef bij de inschrijving voor de bouw van het zwembad maar uiteindelijk niet uitverkoren werd, een kort geding aangespannen tegen de uiteindelijke aanwijzing van de opdracht. Volgens wethouder Van Aert was de inschrijving van de laagste inschrijver niet helemaal volledig, net als die van een ander bedrijf met een lage inschrijving waardoor Gebroeders Van der Heijden in beeld kwam.

Daarnaast draaide het volgens de wethouder bij de gunning vooral om de economisch meest gunstige aanbieding en niet om de laagste inschrijving. De rechter doet op 28 juni uitspraak in het kort geding. Van Aert ontkende in een reactie op een opmerking van Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde) niet dat de kans aanwezig is dat er een nieuwe aanbesteding komt.

VERVANGING
Het nieuwe zwembad, waarin de gemeente Boxtel een bedrag investeert van bijna 7 miljoen euro, vervangt het al gesloopte zwembad De Spetterhoek van instelling Saltho en zwembad Den Haagakker, dat nadat de nieuwbouw klaar is ook tegen de vlakte gaat. Het is de bedoeling dat het nieuwe zwembad in de tweede helft van 2006 gereed is.

De Boxtelse raad ging maandag 20 maart schoorvoetend akkoord met het extra krediet van 1,15 miljoen euro dat nodig bleek voor de bouw van het nieuwe overdekte zwembad. ,,We staan met onze rug tegen de muur", verwoordde raadsnestor Van de Langenberg toen de gevoelens van zijn collega's. De gemoederen omtrent de komst van het nieuwe zwembad liepen tijdens de vergadering hoog op. Aanleiding hiervoor was het feit dat het besluit die avond moest vallen omdat het college van B. en W. anders in tijdnood zou komen en de kosten voor het bad nog hoger zouden uitvallen.

Nadat de raad had ingestemd met het extra krediet en akkoord was gegaan met de plannen voor het zwembad, doemden meer problemen op. Van Aert: ,,De grondwaterstand bleek hoger dan aangenomen waardoor maatregelen genomen moeten worden om het zwembad niet te laten drijven. Dit heeft tijd gekost, maar sinds 1 juni is de bouw gestart. Het gat is er en nu kunnen we echt aan de slag."

Ondanks de bouwstart claimt firma Gebroeders Van der Heijden een geldbedrag van de gemeente vanwege de uitstel van de bouw. De juridische adviseurs van beide partijen zijn nu met elkaar in gesprek over die claim. ,,Het gaat hierbij om de schade die het bedrijf tot op heden heeft geleden", aldus Van Aert.
23 juni 2005

Print deze pagina

Terug