AANDACHT VRAGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Boxtels college schenkt koffie
in Molenweide

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar voert het woord tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Duurzame Driehoek op Banisveld. Van den Oetelaar stond aan de wieg van het samenwerkingsverband dat inmiddels bestaat uit veertien partners (provincie en gemeenten) en een aantal samenwerkingspartners.

De leden van het college van B. en W. van Boxtel geven graag het goede voorbeeld. Om aandacht te vragen voor het vrijwilligerswerk binnen de Zorggroep Elde togen burgemeester Jan van Homelen en de wethouders Wim van Erp, Anton van Aert en Ger van den Oetelaar zaterdagmorgen 18 juni naar woonzorgcentrum Molenweide om koffie te schenken en met de bewoners in de fraaie tuin bij het complex te wandelen. Het was de (voorlopig) laatste keer dat de leden van het college in actie kwamen voor het promoten van vrijwilligerwerk.

Het was dus niet de eerste keer dat burgemeester Van Homelen en de wethouders de straat opgingen om aandacht te vragen voor het vrijwilligerswerk. Naast oberen tijdens een muzikale bijeenkomst in het Vmbo-College Boxtel werden door het voltallige college - allen gehuld in sandwichborden - onder meer ook in het Boxtelse centrum vrijwilligers geworven voor DELTA Stichting Welzijn Boxtel.

Zaterdagmorgen verzamelden Van Homelen en de wethouders zich rond de klok van half tien in de ontmoetingsruimte van woonzorgcentrum Molenweide aan de Achterberghstraat, waar een half uur later de bewoners bij elkaar kwamen om een kop koffie te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen. Inmiddels een bekend ritueel voor de bewoners, maar deze keer extra bijzonder omdat de leden van het gemeentebestuur een handje meehielpen met het schenken van koffie.

Vooraf kregen de collegeleden instructies van locatiedirecteur Jan Kees Metz en medewerkster Ellen van Keulen van het woonzorgcentrum. ,,Meestal gaat het om een man of vijftig tot zestig die hier komen koffiedrinken rond tien uur en drie uur 's middags, maar ik denk dat het er vandaag wel wat meer zullen zijn omdat de burgemeester en de wethouders hier zijn”, liet locatiedirecteur Metz weten, die blij is met het grote aantal vrijwilligers dat werkzaam is binnen Molenweide.

,,In totaal zijn ongeveer zeshonderd vrijwilligers actief binnen Zorggroep Elde. Een paar jaar geleden werkten hier bij Molenweide ongeveer vijfentwintig vrijwilligers, maar dat aantal is inmiddels flink gegroeid naar zestig vrijwilligers. De leeftijd van de vrijwilligers ligt tussen de 40 en 80 jaar, waaronder ook mensen die geen baan hebben en graag iets willen betekenen voor de gemeenschap, mensen uit de familie- en kennissenkring van de bewoners en mensen die een band opgebouwd hebben met dit verzorgingstehuis. Sinds het moment dat het woonzorgcentrum opengesteld werd voor leken is het aantal vrijwilligers toegenomen omdat de religieuzen die hier wonen vaak van ver komen, terwijl door de komst van de leken de binding met Boxtel groter is geworden.”

De vrijwilligers zijn volgens Metz gemiddeld drie tot vier uur in de week actief en houden zich onder meer bezig met koffie schenken en wandelen met de bewoners en zijn betrokken bij gezamenlijke activiteiten. ,,Veel vrijwilligers zijn onder meer werkzaam op de verpleegafdeling. We zijn ontzettend blij met het grote aantal vrijwilligers. Als verzorgingshuis kun je echt niet meer zonder. Het vaste personeel heeft namelijk niet altijd tijd voor om bijvoorbeeld met de bewoners te wandelen.”

NIEUWSGIERIGE BLIK
Nadat de burgemeester en zijn wethouders zelf een kopje koffie gedronken hadden, moesten de handen uit de mouwen gestoken worden. Terwijl de bewoners met een nieuwsgierige blik langzaam binnendruppelden, zorgden de gemeentebestuurders onder leiding van medewerkster Van Keulen ervoor dat iedereen kon genieten van de koffie en dat de kopjes regelmatig bijgevuld werden. Met name de wethouders Van Aert en Van Erp lieten hun handen wapperen. ,,Ach, als gemeentebestuurder dien je dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. Dat is wat we hier ook doen”, lachte wethouder Van Aert.

Iets verderop discussieerde zijn collega Van den Oetelaar met een paar dames, die goed op de hoogte bleken te zijn van de lokale politiek en gretig gebruik maakten van de aanwezigheid van de burgemeester en wethouders om hun mening te ventileren over verschillende zaken. ,,De bewoners zijn goed op de hoogte en hebben progressieve gedachten”, lachte wethouder Van den Oetelaar.

De bewoonsters lieten de wethouder onder meer weten dat de drukte op de Achterberghstraat steeds meer toeneemt. ,,En het wordt tijd dat er een pad komt tussen de Achterberghstraat en de winkels in de Van Beekstraat in het centrum van de wijk Selissenwal. O, komt er een pad? Wanneer dan? Over twee jaar zeker. Dat pad zou er nu al moeten komen”, zeiden de dames, die nog meer noten op hun zang hadden. ,,Ze zouden het hele centrum van Boxtel autovrij moeten maken.”

TEVREDEN
De leden van het college hadden het zichtbaar naar hun zin. Medewerkster Van Keulen was tevreden over de inzet van de burgemeester en zijn wethouders. ,,Ze doen echt hun best. Je kunt ook zien dat de mensen het leuk vinden dat ze hier zijn. De opkomst is groter dan normaal, maar de bewoners zijn dan ook inderdaad goed op de hoogte en weten wat er speelt in Boxtel. Ze vinden het leuk om daarover met de leden van het college te praten en hebben zelf ook veel te vertellen omdat ze in hun leven veel meegemaakt hebben. Er zijn bewoners die in de missie gewerkt hebben, terwijl anderen in onder meer in het onderwijs of in ziekenhuizen werkzaam zijn geweest. Ze helpen elkaar waar ze kunnen en gaan goed met elkaar om.”

Behalve koffie schenken en 'buurten', gingen de gemeentebestuurders met bewoners naar buiten om te wandelen. Het prachtige weer nodigde uit om er op uit te gaan en een wandeling te maken door de tuin bij het woonzorgcentrum. De 'vrijwilligers' Van Aert en Van den Oetelaar hielden een korte stop op een plek die een mooi uitzicht biedt op de meanderende Dommel. Van den Oetelaar vertelde wat wetenswaardigheden over de omgeving aan de bewoners, terwijl Van Aert zichtbaar genoot van het mooie weer en het uitzicht.

,,Ik ben hier nog niet eerder geweest. Het is hier prachtig”, zei Van Aert, zonder zijn taak als vrijwilliger uit het oog te verliezen. ,,U zegt maar waar u heen wilt, pater. Zullen we weer naar binnen gaan of lopen we nog even verder door de tuin”, toonde Van Aert zich dienstbaar. Ook Van den Oetelaar kweet zich uitstekend van zijn rol als vrijwilliger. ,,Ik heb al wat ervaring, want ik heb vroeger met veel plezier als vrijwilliger met verstandelijk gehandicapten gewerkt. Dit is natuurlijk wat anders, maar zeker ook heel leuk om te doen.”
23 juni 2005

Print deze pagina

Terug