DIERENOVERSTEEKPLAATS KOEVOORTSEWEG OPEN

Koeien drentelen van Kampina
naar Mortelen

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De zwarte en roodbonte Anguskoeien sjokken keurig tussen de twee stroommatten over de Koevoortseweg van natuurgebied Kampina naar De Mortelen.

De oversteekplaats voor dieren tussen de twee stroommatten op De Koevoortseweg is donderdag officieus geopend. Dit gebeurde met de eerste oversteek van een dertigtal zwarte en roodbonte Anguskoeien van natuurgebied De Kampina naar De Mortelen. Een belangrijk moment voor de omliggende gemeenten, de Vereniging Natuurmonumenten en stichting Het Brabants Landschap.

Wethouder Wim van Erp is trots. ,,Dit is een unieke gebeurtenis”, zo legt hij uit. ,,Hiermee stellen we de verbinding tussen de natuurgebieden De Kampina en De Mortelen formeel open.” Frans Kapteijns van de Vereniging Natuurmonumenten vult aan: ,,Deze overstekende koeien bezegelen officieus de totstandkoming van Het Groene Woud.”

Om het weiland in De Mortelen te bereiken, moeten de koeien tussen twee stroommatten de Koevoortseweg oversteken. De weg is hiervoor enkele maanden geleden aangepast. Automobilisten mogen op dit gedeelte van de weg nu nog maar 30 kilometer per uur rijden en worden daar ook aan gehouden door drie venijnige drempels.

Desondanks lijkt het oversteken van natuurgebied naar natuurgebied voor de dieren een risicovolle onderneming. Kapteijns ziet dat anders: ,,In natuurgebied De Moer bestaat er al zes jaar een dergelijke oversteekplaats. Dat loopt perfect. En in het Engelse New Forest loopt het ook al eeuwen goed op deze manier. Koeien blijven namelijk niet staan op de weg. Op asfalt zijn ze niet graag. Ze zoeken eten en gaan daarom snel naar het gras.”

OVER DE DREMPEL
Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Zo luidt een bekend gezegde. Voor koeien geldt hetzelfde. De dieren kijken uit hun lodderige ogen verbaasd naar het hek dat open gaat, maar weigeren in eerste instantie er doorheen te lopen. Frances Scheepens, die samen met haar man Kees de dieren begeleidt, weet wel waardoor dat komt. ,,Normaal staat er schrikdraad op het hek”, zo legt ze uit. ,,De koeien weten dat ze daar normaal niet doorheen mogen en doen het daarom nu ook niet zo makkelijk.”

Uiteindelijk blijkt een jonge, zwarte koe de dapperste. Hij durft het aan om als eerste te sjokken naar de oversteek. Als echter een jong kalf uit de kudde wegrent, gaat de grote groep daar achteraan. Ook de koe die bijna bij de oversteek was. Daarop besluiten Kees en Frances Scheepens hun dieren naar de andere oversteek te lokken. ,,Als er eenmaal eentje over de drempel gaat, dan vindt de hele kudde haar weg wel”, verzekert Frans Kapteijns, die vanaf een afstandje toekijkt.

En hij heeft gelijk. Een paar meter verderop steken de koeien wél de weg over. ,,Daar staan minder auto’s en minder mensen, dat is waarschijnlijk de reden”, vermoedt Kapteijns. ,,Het is belangrijk dat de dieren de weg oversteken.”, legt hij uit. ,,Zo verbinden ze de Kampina met De Mortelen en begrazen ze allebei de gebieden. En het blijft niet alleen bij koeien. Veel meer dieren gaan hier in de toekomst oversteken.”

De weg was in het verleden een groot probleem om de aaneenschakeling van de natuurgebieden te realiseren. ,,Door deze oversteekplaats in gebruik te nemen, kunnen de dieren eenvoudig en veilig van het ene naar het andere landschap, ondanks de weg die ertussen ligt. Behalve deze koeien zullen ook andere dieren uit zichzelf deze oversteekplaats ontdekken. Tot op heden liepen beesten met risico deze weg over, dadelijk is dat gevaar veel minder groot.” Op dit moment kunnen de koeien het weiland alleen bereiken door een ingang van ongeveer twee meter. Dat wordt anders, vertelt Kapteijns: ,,De sloot die nu nog voor het weiland ligt, wordt namelijk gedempt. Dan kunnen ze het weiland over de hele breedte betreden.”

VERBINDINGSGEBIED
,,Dit is een mooi gezicht, verzucht wethouder Van Erp als hij de kudde geduldig en snel de weg ziet oversteken en hun plaats ziet innemen in het nieuwe weiland. ,,Dit is een unieke gebeurtenis. Zo maken we ruimte voor de dieren om ook andere natuurgebieden te betreden. Hiermee wordt een vervolgstap gezet om De Kampina en De Mortelen met elkaar te verbinden. Met Banisveld konden we tot op heden niet veel. Nu is het functioneel als natuurverbindingsgebied.”

Kapteijns vult aan: ,,We hebben voor de realisatie van dit project veel te danken aan de gemeente Boxtel. Met name Celeste Cruz, die heeft in de verkeersregeling hier veel gedaan. Boxtel heeft zijn nek uitgestoken om dit te realiseren.”

Van Erp: ,,Boer en natuur moeten samen iets van dit project maken. Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust. ZLTO, Het Brabants Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten vinden dit allemaal heel belangrijk. Er liggen in dit gebied méér kansen dan alleen voor agrariërs.”
23 juni 2005

Print deze pagina

Terug