GEMEENTE VEGHEL PRESENTEERT NIEUWE STUDIE

Duits Lijntje heeft bestaansrecht
voor lightrail

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op Tweede Paasdag reed een lightrailtrein van Syntus op en neer tussen Boxtel en Veghel. In Veghel werd gebruik gemaakt van de brug over de Zuid-Willemsvaart. (Foto: gemeente Veghel).

Het starten van een lightrailverbinding tussen de plaatsen Boxtel, Schijndel, Veghel en Uden is financieel haalbaar. Dat staat in een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Veghel en het Veghelse bedrijfsleven is verricht. Met het nieuw leven inblazen van de deels ontmantelde spoorlijn is een investering van 30 miljoen euro gemoeid. Zelfs de komst van een halte in Liempde lijkt haalbaar.

Terwijl eerdere onderzoeken duidelijk uitwezen dat het Duits Lijntje niet geschikt was voor rendabel treinverkeer, bewijst het onderzoek ’Nieuw leven voor de spoorlijn Boxtel-Veghel-Uden’ het tegendeel. De studie is verricht door Syntus, een regionale vervoerder die in de Achterhoek met succes enkele spoorlijnen exploiteert. Syntus rijdt met zogenaamde lightrailtreinen, die ook op het Duits Lijntje ingezet zouden kunnen worden.

Het onderzoek wijst uit dat er voldoende reizigers in de regio wonen die gebaat zouden kunnen zijn bij een nieuwe treinverbinding. In de gemeenten aan het Duits Lijntje wonen zo’n 100.000 mensen. Daarnaast zijn er 75.000 arbeidsplaatsen; vooral bedrijventerreinen in Uden en Veghel maken een stormachtige groei door. De aanwezigheid van een groot aantal onderwijsinstellingen draagt ook bij aan de positieve conclusie.

30 MILJOEN
De investeringen die gemoeid zijn met de reactivering van het Duits Lijntje zijn groot. In het onderzoeksrapport wordt uitgegaan van een totaalbedrag van 30 miljoen euro. Om het traject Boxtel-Uden geschikt te maken voor lightrail is een investering van ruim 10 miljoen euro nodig. Tussen Veghel en Uden zou op de oude spoorbaan nieuwe rails gelegd moeten worden; deze is geruime tijd geleden al verwijderd. Nieuwe voorzieningen, zoals stations en halteplaatsen, kosten 7,5 miljoen euro. In Boxtel is een investering van 2,2 miljoen euro nodig om het Duits Lijntje aan te sluiten op het spoorwegnet.

Opgeteld is dan een bedrag van 20 miljoen euro aangewend. In het rapport adviseert Syntus nog eens 10 miljoen euro te reserveren voor aanvullende maatregelen, zoals een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart en een extra halte bij het nieuwe te bouwen regioziekenhuis in Uden.

Volgens Syntus kan bij de reactivering van het Duits Lijntje de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk benut worden. De spoorbaan is van goede kwaliteit voor de inzet van licht materieel. De bestaande kruisingen met het wegverkeer blijven bestaan, hoewel mogelijk een aantal spoorwegovergangen opgedoekt zou moeten worden. Alle overwegen moeten voorzien worden van slagbomen.

Het kruisen van de snelwegen A2 in Boxtel en A50 in Veghel vormt geen probleem omdat viaducten aanwezig zijn. De aanleg van een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart zou meegenomen kunnen worden in een project dat voorziet in een verbreding van het kanaal. Binnenkort sluit Veghel daarover een akkoord met minister Karla Peijs van Verkeer & Waterstaat.

Opvallend is dat in de studie twee varianten voor een dienstregeling worden uitgewerkt. De lightrail verdient de voorkeur omdat deze sneller rijdt en dus beter kan concurreren met de auto. Een sneltram heeft als voordeel dat meer haltes kunnen worden aangedaan. In deze variant zouden er bijvoorbeeld kleine stations in Liempde en Eerde kunnen verrijzen. Volgens Syntus moet in beide varianten worden uitgegaan van een zogeheten visgraatmodel, waarbij streekbussen haarfijn aansluiten op de treinen die stoppen in Schijndel, Veghel en Uden. In Boxtel moet de lightrail aansluiten op de treinen naar Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

ENTHOUSIAST
Wethouder Jan Kerkhof van Veghel is enthousiast over de uitkomsten van het onderzoek. Tijdens de presentatie van het rapport in het stadhuis van Veghel stelde hij deze week dat sprake is van een doorbraak. ,,In deze regio is het gebruik van het openbaar vervoer met 40 procent gedaald. Die ontwikkeling kan en moet gekeerd worden met lightrail omdat het dramatisch gesteld is met het openbaar vervoer in dit gebied.”

Kerkhof geeft aan dat Syntus er in de Achterhoek in geslaagd is een negatieve spiraal om te buigen in een groei van 8 procent per jaar. ,,Onze inzet is de teloorgang van het openbaar vervoer op het platteland aan te pakken.”

De Veghelse wethouder is ervan overtuigd dat het Duits Lijntje levensvatbaar is. De treinverbinding kan in zijn ogen optimaal concurreren met de auto omdat passagiers sneller en zonder files vervoerd kunnen worden. ,,In de modellen gaan we uit van 4.000 reizigers per dag als er tussen zeven uur ’s ochtends en twaalf uur ’s avonds ieder half uur een trein rijdt. Dat zijn anderhalf miljoen reizigers per jaar.”

Niet alleen profiteren reizigers van de nieuwe treinverbinding, de wethouder ziet ook voordelen voor het milieu en het bedrijfsleven. Kerkhof sprak deze week zijn waardering uit voor het Veghelse bedrijfsleven dat heeft meebetaald aan het onderzoek. Vooral grote bedrijven als Sligro, Cehave Landbouwbelang en Mars zijn gebaat bij een goede treinverbinding. In zijn ogen moeten ook bedrijven in andere gemeenten aan het Duits Lijntje inzien dat reactivering van de spoorlijn grote voordelen kan hebben. ,,De aanwezigheid van een spoorlijn is een belangrijke factor bij het kiezen van een woonplaats of een bedrijfslocatie.”

SCEPSIS
Wethouder Wim van Erp van Boxtel kende de inhoud van het onderzoek deze week nog niet, maar stelde dat de gemeente kansen ziet als het Duits Lijntje nieuw leven wordt ingeblazen. ,,De nieuwe oost-westverbinding biedt voordelen voor scholieren van SintLucas en Helicon, recreanten die Het Groene Woud bezoeken en natuurlijk bedrijven”, aldus Van Erp in een eerste reactie. Tegelijk is hij sceptisch omdat het reactiveren van het Duits Lijntje kan leiden tot opstoppingen op de Keulsebaan. ,,Als de slagbomen ieder halfuur dicht gaan, staat het tijdens de spitsuren helemaal vast. En dat vind ik ongewenst.”

Wethouder Kerkhof van Veghel denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen. ,,In de Achterhoek kruisen de treinen van Syntus ieder half uur wegen die nog veel drukker zijn dan de Keulsebaan in Boxtel. Daar leidt het niet tot problemen.” Kerkhof neemt binnenkort contact op met alle gemeenten die gelegen zijn aan het Duits Lijntje om de plannen verder uit te werken. Ook de provincie Noord-Brabant wordt geďnformeerd. Intussen hoopt de wethouder dat ProRail stopt met het steeds verder uitkleden van het Duits Lijntje.

,,Hoe meer voorzieningen worden weggehaald, hoe duurder de herontwikkeling straks wordt.” Kerkhof is weinig te spreken over de handelwijze van ProRail, dat onlangs de laatste wissel – op Boxtels grondgebied – verwijderde. ,,Ik word er helemaal simpel van.”
23 juni 2005

Print deze pagina

Terug