PASTOOR EN ECHTPAAR SCHRAMA WEG UIT LIEMPDE

Vrienden voor het leven vertrekken naar Oisterwijk

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Pastoor Jan van Adrichem (links), diaken Kees Schrama en zijn echtgenoot Annie, gefotografeerd in de pastorietuin, nemen per 1 juli afscheid van de parochie Sint-Jans Onthoofding in Liempde.

Werkbesprekingen voeren ze bij voorkeur aan de dis of tijdens het koffiedrinken. Voor pastoor Jan van Adrichem (78) van de parochie Sint-Jans Onthoofding in Liempde, diaken Kees Schrama (59) en parochieassistente Annie Schrama (59) is het de normaalste zaak van de wereld. Vele jaren wonen ze nu samen en delen ze lief en leed met elkaar, maar binnenkort komt er een einde aan hun verblijf in de fraaie pastorie aan de Vendelstraat. Voor de parochianen zal het even wennen zijn; na vele jaren in het Liempdse nemen zowel pastoor Van Adrichem als het echtpaar Schrama per 1 juli de wijk naar de parochie van de Heilige Joannes in Oisterwijk.

'De tijd heelt alle wonden' luidt een bekend spreekwoord. Voor de parochianen in Liempde die pastoor Van Adrichem en Kees en Annie Schrama met pijn in hun hart zien vertrekken, biedt het wellicht enige troost dat het drietal een gezonde parochie achterlaat.

Terwijl veel parochies samengaan in zogeheten fusieparochies, blijft de Liempdse parochie zelfstandig voortbestaan en komt er in de persoon van pastoor Norbert van der Sluis van de Heilige Joanneskerk in Oisterwijk een opvolger voor pastoor Van Adrichem. In eerste instantie was in het dekenaat Boxtel/Vught het voorstel om een werkeenheid tot stand te brengen tussen de Liempdse parochie en de Sint-Petrusparochie in Boxtel, maar zover kwam het niet.

ZELFSTANDIG
Vice-voorzitter Arnold van den Broek van het kerkbestuur sprak zaterdag 23 en zondag 24 april vanaf de kansel in de Liempdse parochiekerk tot de Liempdse parochianen. Daarbij liet hij weten waarom het bisdom volgens het bestuur tot de keuze kwam om de Liempdse parochie zelfstandig te laten voortbestaan.

,,Het feit dat het bisdom, naast grotere parochieverbanden, ook op zoek blijft naar kleinere parochies met een goed onderhouden kerk en pastorie, een op orde zijnde parochieadministratie en een actief vrijwilligerskader heeft bij de keuze van de bisdomstaf naar onze mening een grote rol gespeeld”, zei Van den Broek.

Dat deed de vice-voorzitter in de toespraak waarin hij het vertrek van pastoor Van Adrichem, na bijna twintig jaar in Liempde werkzaam te zijn geweest, en het echtpaar Schrama bekendmaakte. ,,Dat pastoor Van Adrichem zou stoppen met zijn werk voor de parochie in Liempde kwam voor veel mensen niet als een grote verrassing”, zegt Annie Schrama, die in Liempde onder meer nauw betrokken was bij de kindercatechese.

,,Dat Kees en ik ook weggaan uit Liempde sloeg bij veel parochianen echter in als een bom. Veel mensen laten ons sindsdien weten hoe jammer ze het vinden dat wij ook vertrekken, daaronder zijn ook veel kinderen. Ik verwacht dat we het in Oisterwijk ook heel erg naar onze zin gaan krijgen, we zijn door de mensen daar heel warm en prettig ontvangen", aldus Annie.

Ze vervolgt: ,,Ik vind het wel jammer dat we deze fraaie pastorie moeten verlaten, ook de prachtige tuin zal ik gaan missen. Kees, pastoor Van Adrichem en ik gaan in Oisterwijk wonen in een voormalig hotel dat naast de kerk staat en nu dienst doet als pastorie. Wat mijn rol wordt in de parochie weet ik nog niet, dat moeten we nog bekijken. Ik werk al ruim 25 jaar met kinderen, daar ligt mijn hart.”

Kees Schrama, die in 1991 tot diaken gewijd werd en daarna met zijn vrouw introk bij pastoor Van Adrichem in de Liempdse pastorie, vult aan: ,,We hebben veel prachtige mensen in Liempde ontmoet waarvan we helaas afscheid moeten nemen. Ik was parttime diaken in Liempde en ga nu fulltime aan de slag in Oisterwijk. Naast mijn werk als diaken in Liempde ben ik drie dagen in de week actief als technisch auteur van gebruikshandleidingen voor verschillende machines en apparaten. Een leuke baan, maar ik ben blij dat ik me in de Heilige Joannes-parochie volledig als diaken kan gaan inzetten. Wij redden ons wel in Oisterwijk, hoewel het ook voor ons na al die jaren in dit mooie dorp niet meevalt om afscheid te nemen. Hier bevonden we ons in het centrum van de gemeenschap”, aldus Schrama.

,,Het pijnlijke is dat we veel mensen in Liempde moeten achterlaten. Maar we proberen ook het afscheid nuchter te zien. Er wacht ons een nieuwe uitdaging in een heel actieve parochie waar de zaken op het eerste gezicht goed geregeld zijn. Er zijn veel werkgroepen die uitstekend functioneren en heel zelfstandig te werk gaan. Daar wil ik niet meteen mijn neus in gaan steken en veranderingen aanbrengen. Er is wat de werkgroepen betreft een verschil met Liempde omdat wij hier met name zelf de kar moesten trekken.”

EERVOL ONTSLAG
Vanaf 1 juli gaat pastoor Van Adrichem met emeritaat. Bisschop Hurkmans verleent hem dan eervol ontslag als parochieherder in Liempde. Nadat duidelijk werd dat de parochie zelfstandig zou blijven, besloot de pastoor om het wat kalmer aan te doen en de steeds zwaarder wordende belasting van het ambt in handen te geven van een opvolger. Van Adrichem heeft echter nog geen trek om op zijn lauweren te gaan rusten in een abdij of bejaardenhuis.

,,Pastoor ben je voor het leven”, aldus Van Adrichem, die zich de laatste jaren in Liempde beperkt tot de dagelijkse eucharistievieringen en uitvaarten. ,,Het valt natuurlijk niet mee om na bijna twintig jaar in Liempde werkzaam te zijn geweest te vertrekken. Maar ik vind het fijn dat ik samen met Kees en Annie mee kan verhuizen naar Oisterwijk, waar ik ook eucharistievieringen zal blijven doen. De eindverantwoordelijkheid ligt straks in de nieuwe parochie niet meer bij mij, maar ik ben blij dat ik me kan blijven wijden aan datgene dat ik het liefste doe", zegt de Liempdse pastoor.

,,Zolang mijn gezondheid het toestaat, zal ik actief blijven in de kerk. Ik zal de parochiekerk in Liempde met zijn glas-in-lood ramen gaan missen. In Oisterwijk zijn er in de kerk minder ramen waardoor het minder licht is dan in de kerk hier. Het oogt daardoor wat donkerder en mysterieuzer.”

Hoewel Van Adrichem een gezonde parochie gaat verlaten, is het teruglopend kerkbezoek en de ontkerkelijking ook aan 'zijn' parochie in Liempde niet voorbijgaan. De Liempdse pastoor maakte het in de voorbije twintig jaar van nabij mee. ,,Toen ik in Liempde kwam, waren er nog twee diensten op zondag en zaten er iedere week achthonderd mensen in de kerk, nu zijn het er driehonderd. Het is de droevige wekelijkheid waaraan ik niets meer kan veranderen. Maar ik ga door, zolang het mogelijk is”, zei hij al eens eerder in een interview met Brabants Centrum.

Ook op andere terreinen merkt Van Adrichem dat de geloofsbeleving bij veel mensen, waaronder ook ouderen, is afgenomen. ,,Vroeger ging ik regelmatig op bezoek om mensen in het ziekenhuis pastorale steun te bieden of te bedienen. Dat komt nu nauwelijks meer voor”, aldus Van Adrichem.

KANS
Hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, was het vertrek van pastoor Van Adrichem uit Liempde niet de reden voor Kees en Annie Schrama om ook afscheid te nemen van Liempde. ,,Als de nieuwe pastoor alleen was gekomen en ons had gevraagd om te blijven, hadden we dat meteen gedaan. Norbert van der Sluis neemt echter iemand mee, waardoor er hier voor ons geen plaats meer is”, zegt Kees Schrama.

,,Ik ben blij dat we van het bisdom de kans gekregen hebben om in Oisterwijk aan de slag te gaan en dat pastoor Van Adrichem met ons mee gaat. Ja, je kunt zeker zeggen dat we vrienden zijn geworden in de loop der jaren en dat we veel respect en waardering voor elkaar hebben.”

Annie Schrama: ,,Toen we in Liempde kwamen, kenden we de pastoor helemaal niet, maar we konden het al gauw goed met elkaar vinden. We zijn alledrie Hollanders, die niet om de hete brij heen draaien, recht voor de raap zijn en elkaar de waarheid zeggen als het nodig is. Kees en ik en de pastoor hebben nu onze eigen ruimte in de pastorie, maar eten en koffiedrinken doen we samen. Dan wordt er ook meteen vergaderd, maar we praten ook over heel andere, alledaagse zaken, zoals in elk huishouden voorkomt. Daar kunnen we in Oisterwijk gewoon mee door blijven gaan.”

Pastoor Jan van Adrichem en Kees en Annie Schrama nemen afscheid van de parochie Sint-Jans Onthoofding met een afscheidreceptie op zondag 26 juni van 12.00 tot 13.30 uur in het Hof van Liempde aan de Nieuwstraat. Op zaterdag 25 juni staat vanaf 18.30 uur een afsluitende gezinsviering op het programma, terwijl zondag 26 juni om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden wordt met medewerking van het gilde Sint-Antonius Abt en fanfare Concordia.
16 juni 2005

Print deze pagina

Terug