B. EN W. WILLEN NIEUWE PLANNEN ZIEN VAN ARCHITECT

Veel vertraging voor bouwplan
De Oversteek

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de noodhuisvesting van basisschool De Oversteek aan de Oude Dijk in Liempde. De verhuizing naar de noodlokalen zou deze zomer plaatsvinden, maar is uitgesteld nu de nieuwbouw aan de Dorpsstraat vertraging heeft opgelopen. Het schoolbestuur vindt de huidige huisvesting beter.

Het kan nog een half jaar duren voordat begonnen wordt met de sloop en nieuwbouw van basisschool De Oversteek in Liempde. Het Boxtelse college van B. en W. gaat niet akkoord met de plannen van KdV Architecten uit Eindhoven en de school en slaat het positieve advies van de Welstandscommissie in de wind. ,,Er moeten geheel nieuwe plannen gemaakt worden, wat betekent dat alles opnieuw bekeken en besproken moet worden. Dit leidt tot een geweldig tijdverlies. Dat is zeer teleurstellend", aldus Henk Quinten, secretaris van het schoolbestuur en woordvoerder namens De Oversteek.

Het schoolbestuur heeft besloten de verhuizing naar de noodhuisvesting deze zomer voorlopig uit te stellen, terwijl de noodlokalen voor de groepen 5, 6 en 7 inmiddels wel al aan de Oude Dijk geplaatst zijn. Met de gemeente werd door de basisschool de afspraak gemaakt dat de noodhuisvesting half juni gebruiksklaar zou zijn. Het plan was aanvankelijk dat het huidige hoofdgebouw in de Dorpsstraat deze zomer gesloopt zou worden, waarna de bouw meteen na de zomervakantie van start zou kunnen gaan en de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 (de groepen 8 zijn al gehuisvest in noodhuisvesting aan de Oude Dijk – red.) het komende schooljaar les zouden krijgen in de noodlokalen.

De Oversteek wil de vier locaties van de school terugbrengen tot één vestiging. Quinten: ,,B. en W. stellen nu dat er nieuwe plannen gemaakt moeten worden. Dat betekent dat pas na de jaarwisseling met de sloop en de nieuwbouw begonnen kan worden. Duidelijk is dat B. en W. de sloopvergunning voor het oude gebouw pas afgeven als de nieuwbouwplannen definitief zijn goedgekeurd. Het schoolbestuur betreurt de gang van zaken en is teleurgesteld in de opstelling van B. en W."

NOODZAAK
De noodzaak voor de verhuizing naar de noodlokalen deze zomer ontbreekt nu volgens Quinten. ,,Daarom geven we er de voorkeur aan om in de huidige huisvesting te blijven omdat die simpelweg beter is dan de noodhuisvesting. De noodlokalen blijven voorlopig dus ongebruikt. In de stuurgroep zitten naast de architect, het schoolbestuur en de schooldirectie nota bene ook wethouder Van Aert en de projectleider namens de gemeente. Je zou toch verwachten dat de zaken die in de stuurgroep besproken zijn afgestemd worden met de overige leden van het college, maar kennelijk zit men niet op één lijn", aldus Quinten.

,,De gemeente gaf eigenlijk eerst de voorkeur aan renovatie van het gebouw terwijl het schoolbestuur van De Oversteek nieuwbouw wilde realiseren. Uiteindelijk is gekozen voor nieuwbouw. We hebben gekeken welke functies in het gebouw moeten komen. Voor onze architect en het schoolbestuur is de buitenkant van de nieuwe school veel meer dan zomaar een schil om een gebouw. Het moet de inrichting van het gebouw op een goede en moderne manier ondersteunen. De indeling en situering van leslokalen, peuterspeelzaal, aula, gymzaal en kleedlokalen, ingangen en toiletten moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Het schoolbestuur wil dat in het nieuwe gebouw op moderne wijze onderwijs gegeven kan worden, waarbij het gebouw dit moderne onderwijs ook mogelijk maakt. Het gebouw moet functioneel zijn en ondersteunend aan het onderwijsproces."

Hoewel de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening volgens Quinten opmerkingen had over de plannen, werden deze toch aan de Welstandscommissie voorgelegd. De commissie keurde de plannen vervolgens goed en liet weten dat het ontwerp alleen op details aangepast hoefde te worden.

Quinten: ,,Dat advies gaf ons hoop. Daar waren we heel blij mee. Het college van B. en W. heeft de plannen van de architect en het positieve advies van de Welstandscommissie echter naar de prullenbak verwezen. Men wil een historiserend pand, zonder dat men precies aangeeft wat hiermee bedoeld wordt. Het college liet weten dat men een ontwerp zocht met meer kapvorming, maar toen de aangepaste tekeningen bij de Welstandscommissie op tafel lagen, zeiden de commissieleden dat het tweede ontwerp slechter was dan het eerste. De vertraging van de nieuwbouw is bijzonder vervelend. De docenten waren al bezig met hun verhuisplannen."

ADVIES
Volgens wethouder Anton van Aert vond het college dat de Welstandscommissie 'ten onrechte' een positief advies had gegeven. ,,Het college kan beslissen of zij het advies overneemt of niet. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. In dit geval was sprake van een ontwerp van een gebouw dat in die omgeving met onder meer de kerk en het klooster in de nabijheid te strak en te modern van opzet was. Het tweede plan met de kapconstructie vonden we weliswaar iets beter, maar ook niet helemaal geslaagd. Het gaat echter niet alleen om de kap, want het centrale punt voor het college is dat het gebouw past in de omgeving", aldus Van Aert.

,,We hebben dinsdag een goed gesprek gevoerd met onder meer de vertegenwoordigers van het bestuur en directie van de school en met de architect, waarin wij onze uitgangpunten uiteengezet hebben. De kans bestaat inderdaad dat we pas over ongeveer een half jaar echt aan de slag kunnen, maar als het eerder kan, zullen we onze uiterste best doen om de noodzakelijke procedures zo vlot mogelijk te doorlopen. Het proces vergt echter enige tijd, mede omdat ook de participanten van de te realiseren brede school in Liempde hierbij betrokken zijn."

STRUIKELBLOKKEN
In het gesprek dat deze week plaatsvond voerden de architect, vertegenwoordigers van het bestuur en directie van De Oversteek overleg met onder anderen de wethouders Van Aert en Ger van den Oetelaar. ,,Het was een constructief gesprek", aldus secretaris Quinten van het schoolbestuur.

,,De architect heeft de wethouders gevraagd wat voor schoolgebouw de gemeente precies wil zien en waar de struikelblokken liggen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De wethouders hebben aangegeven dat met name het aanzicht vanuit de Dorpsstraat belangrijk is en dat de kapconstructie in overeenstemming moet zijn met de gebouwen links en rechts van de school. Het vooraanzicht is belangrijk."

Het is volgens Quinten de bedoeling dat het nieuwe ontwerp begin september door de Welstandscommissie besproken wordt, waarna diverse procedures volgen. ,,Waarschijnlijk kan pas begin 2006 begonnen worden met de sloop en nieuwbouw. Dat we als schoolbestuur en directie de voorkeur geven aan onze huidige huisvesting boven de noodlokalen is iets waar de gemeente niet zo blij mee is. Dat is overigens wel begrijpelijk omdat er noodhuisvesting staat aan de Oude Dijk, die op de groepen 8 na nauwelijks gebruikt wordt. Het is dus in het belang van zowel de school als de gemeente dat de plannen zo snel mogelijk definitief goedgekeurd worden."

Volgens wethouder Van Aert is het voor de gemeente een 'punt van zorg' dat een groot gedeelte van de noodlokalen op korte termijn niet gebruikt wordt. ,,Het is natuurlijk wel zo dat wanneer de verhuizing wel was doorgegaan het gebouw aan de Dorpsstraat ook leeg was komen te staan, maar ik kan begrijpen dat de school voorlopig op de huidige locatie wil blijven. We zijn wel aan het bekijken of we de lege noodlokalen op een andere manier kunnen benutten. Besluiten zijn hier nog niet over genomen, maar buitenschoolse opvang is een van de mogelijkheden."

De noodhuisvesting aan de Oude Dijk vertoont overigens sporen van vernieling, maar daarvan is zowel bij secretaris Quinten van het schoolbestuur als wethouder Van Aert niets bekend. ,,Vorig jaar toen er ook al een paar noodlokalen stonden, zijn er problemen geweest met vandalisme, waaronder een poging tot brandstichting. Van recente vernielingen weet ik niets", aldus Van Aert. Ook het gerucht dat er in de recent geplaatste en al aanwezige lokalen asbest zou zijn aangetroffen kan de wethouder niet bevestigen of ontkennen. ,,Daar is mij helemaal niets van bekend. Het lijkt me ook onwaarschijnlijk."
16 juni 2005

Print deze pagina

Terug