HANDTEKENINGENACTIE VOOR BEHOUD ZORG

Actievoerders vrezen voor teloorgang Liduina

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met spandoeken en sandwichborden protesteerden leden van de politieke groeperingen SP en Boxtels Belang woensdag 15 juni voor de ingang van het Liduinaziekenhuis.

Uit vrees dat het Boxtelse Liduinaziekenhuis verwordt tot een privť-kliniek waar in de toekomst slechts cosmetische operaties worden uitgevoerd, zijn de fracties van SP en Boxtels Belang gisteren, woensdag 15 juni een handtekeningenactie gestart. Beide partijen zijn verbolgen over het feit dat de EHBO-post in maart stilzwijgend is gesloten en dat eind april het personeel te horen kreeg dat de dagverpleging wordt teruggebracht van vijf naar drie dagen per week.

Eerder meldde Peter de Kubber, lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) waarvan Liduina een onderdeel vormt, dat de dienstverlening voor de reguliere zorg juist wordt uitgebreid door de veranderingen die worden doorgevoerd. Ook clustermanager Peter van Druten, die gisteren bij de start van de handtekeningenactie voor de ingang van het Liduinaziekenhuis present was, probeerde de circa vijftien demonstranten daarvan te overtuigen. Van Drutens betoog was aan dovemansoren gericht.

De raadsleden Jan de Leijer (Boxtels Belang) en Willem van Meurs (SP) lieten zich niet van de wijs brengen. ,,De spoedeisende hulp is geruisloos verdwenen en het feit dat de dagverpleging wordt teruggebracht van vijf naar drie dagen werd eind april bekend kort na de feestelijke heropening van Liduina. Deze gang van zaken biedt weinig vertrouwen in de handelwijze van het JBZ-bestuur", aldus Van Meurs. Het gegeven dat de personeelsleden door de ziekenhuisleiding op hun hart kregen gedrukt dat ze niets over de veranderingen naar buiten mochten brengen, heeft het wantrouwen tegen het JBZ alleen maar versterkt bij de actievoerders.

,,Drie jaar geleden hebben we al een fax onderschept waarin het ziekenhuisbestuur schreef dat de dagverpleging in Boxtel zou verdwijnen. Bestuurslid De Kubber heeft weliswaar gemeld dat dit beleid inmiddels is gewijzigd, maar daar geloof ik niets van. Beetje bij beetje wordt de dagverpleging nu toch afgebouwd. In mijn ogen is er sprake van een sterfhuisconstructie", stelde de SP'er in zijn toelichting.

ONWAAR
Clustermanager Van Druten probeerde de actievoerders te overtuigen van hun ongelijk. ,,Wat u vertelt is pertinent onwaar. De dagverpleging wordt juist uitgebreid. Momenteel worden de operatiekamers alleen in de ochtenduren benut: dus gedurende vijf dagdelen. In de nieuwe situatie willen we de operatiekamers drie hele dagen gebruiken: dat zijn zes dagdelen en daarmee wordt de dienstverlening uitgebreid", stelde Van Druten. Raadslid De Leijer bracht daar tegenin dat er toch een beperking plaatsvindt: ,,In plaats van vijf dagen per week kunnen patiŽnten hier straks maar drie dagen terecht."

In de ogen van de actievoerders wordt de dienstverlening in het Boxtelse ziekenhuis pas ťcht uitgebreid als de operatiekamers vijf volledige dagen benut worden. Daarvoor is volgens Van Druten het aantal patiŽnten echter ontoereikend. ,,Flauwekul. Vanuit Den Bosch kunnen ze patiŽnten voor behandeling best naar Boxtel sturen om hier de bezettingsgraad op te vijzelen", is Van Meurs van mening.

De SP'er voelt zich gesteund door de mensen die ook tijdens de start van de handtekeningenactie het Boxtelse ziekenhuis bezochten. Die spraken allen hun lof uit voor Liduina als kleinschalig streekziekenhuis waar de verpleging nog tijd heeft voor de patiŽnt. ,,Terwijl het ziekenhuis in Den Bosch gewoon een fabriek is waar je een nummer bent. Vandaar dat ik hier naartoe kom, ook al moet ik er een eindje voor rijden", sprak een inwoner van Den Bosch die de actie gadesloeg.

DICHT BIJ HUIS
Getooid met sandwichborden en een spandoek uitten de demonstranten gisteren ook hun bezorgdheid uit over de komst van een privť-kliniek waar cosmetische operaties uitgevoerd gaan worden. Dit gebeurt straks op de twee dagen dat de operatiekamers niet gebruikt worden voor de reguliere zorg. ,,Het is voor ons een manier om het Liduinaziekenhuis beter rendabel te maken", stelde clustermanager Van Druten.

Van Meurs, De Leijer en hun achterban stellen dat sinds de fusie met het Bossche Carolus het Boxtelse ziekenhuis steeds verder afgetakeld is. Die ontwikkeling in ogenschouw nemend, hebben ze weinig vertrouwen in de plannen van het JBZ. ,,Kleinschalige gezondheidszorg dicht bij huis is een groot goed. Mensen moeten niet voor kleine ingrepen naar Den Bosch hoeven", aldus Van Meurs.

De komende maanden zijn vrijwilligers van de SP en Boxtels Belang regelmatig in het centrum op pad om handtekeningen te verzamelen. Er worden handtekeningenlijsten neergelegd bij instellingen en bedrijven. De woordvoerders van beide politieke groeperingen verwachten veel adhesiebetuigingen voor hun actie. De eerste kregen ze gisterochtend van werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor, die gisteren ook een handtekening plaatste. ,,We moeten oppassen dat voorzieningen in de dorpen steeds verder afkalven", aldus Hexspoor.
16 juni 2005

Print deze pagina

Terug