VLAGHEIDEFONDS WEER GEVULD MET SUBSIDIEGELD

Korting op aanschaf zonnepanelen
weer mogelijk

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Marina van Grinsven en Dick de Lange zijn trots op hun zonnepanelen. ,,Ze zitten heel gunstig op dit dak, hier vangen ze alle dagen zonlicht.”

Dankzij subsidies uit het Vlagheidefonds kunnen inwoners van Boxtel en omgeving sinds enkele jaren op een goedkope manier zonnepanelen aanschaffen. De belangstelling daarvoor was enorm. Daardoor putte het fonds uit. Inmiddels is er weer geld beschikbaar, omdat de gemeente Boxtel geld in het Vlagheidefonds heeft gestopt.

Projectleider David Andreae van de Werkgroep Lokale Agenda 21 Boxtel, is blij dat er weer aan de subsidievraag kan worden voldaan. ,,Het Vlagheidefonds is al een paar keer eerder leeggeraakt”, vertelt hij. ,,Het gaat telkens om een periode van een halfjaar tot een jaar. Het grootste probleem hadden we toen energieleverancier Essent uit het stimuleringsfonds stapte. Het duurde toen even voordat gemeenten weer wat in het potje stopten.”

Andreae vervolgt: ,,In de beginfase liep het project naar verwachting. Rond 2003 was er zelfs een explosie in de vraag van mensen naar gesubsidieerde zonnepanelen. Toen de regering dat jaar de subsidie stopte, verdween die animo. Vervolgens hebben we de bijdrage die mensen krijgen uit het Vlagheidefonds als ze zonnepanelen aanschaffen, verhoogd tot twee euro per wattwiek. Dat is de vermogenseenheid van een paneel. Zo hopen we hen toch weer een zetje in de juiste richting te geven.”

Dick de Lange en Marina van Grinsven hebben sinds het jaar 2000 zonnepanelen bij hun boerderij aan de Pastoor Dobbeleijnstraat in Liempde. ,,We lazen toentertijd veel artikelen over dat onderwerp in de krant. Het idee sprak ons wel aan, daarom hebben we vervolgens meer informatie aangevraagd. Met name de subsidie die het rijk destijds gaf maakte de aanschaf van de panelen aantrekkelijk”, vertelt Van Grinsven. ,,Op de 10.400 gulden die een paneel destijds kostte, kregen we 8.700 gulden korting.”

De zonnepanelen bevallen prima. ,,We hebben de zes panelen geplaatst op een schuur. Ze liggen daar heel gunstig, want ze hebben de hele middag volop zon. De zonnepanelen werken heel eenvoudig. Je plaatst ze op een dak en hebt er verder geen omkijken meer naar”, aldus Van Grinsven. Graag hadden De Lange en Van Grinsven ook zonnepanelen laten plaatsen op hun andere schuur en hun huis, maar dat mocht niet. Beide gebouwen zijn namelijk rijksmonument.

Dat de panelen pas na twaalf jaar hun investering terugverdienen, vindt de Liempdse niet erg. ,,De zon schijnt tenslotte toch voor niets, hè?” Een kastje om bij te houden hoeveel energie de panelen opleveren hebben De Lange en Van Grinsven dan ook niet. ,,We hoeven niet te weten hoeveel energie ze precies leveren. Het idee dát ze milieuvriendelijk energie leveren is voor ons het belangrijkste.”

Ook Arne Greven en Maike Nelissen hebben zonnepanelen laten plaatsen op hun huis aan de Mozartlaan in Boxtel. Ook zij zijn er erg tevreden mee. ,,We hebben ze aangeschaft in de tijd dat we nog gebruik konden maken van de EPA-bonus, de energiepremie en het Vlagheidefonds”, zo legt Nelissen uit. Ze snapt niet dat de overheid sinds enkele jaren de subsidie op zonnepanelen heeft afgeschaft. ,,Zoiets werkt heel demotiverend. Het is daarom fijn dat het Vlagheidefonds nu weer gevuld is. Dat zorgt ervoor dat mensen toch een korting krijgen op de aanschaf van zonnepanelen en dat maakt het voor veel mensen een stuk aantrekkelijker om ze te kopen.”

Greven en Nelissen hebben hun vier panelen sinds drie jaar. ,,Als de meter op de panelen klopt heeft ’ie nu bijna 480 kilowattuur opgeleverd”, vertelt Nelissen. ,,Ons dak staat pal op het zuiden en heeft een goede hellingshoek. Daarmee is het eigenlijk het ultieme dak om zonnepanelen op te leggen.” De zonnepanelen zijn eenvoudig aan te brengen. ,,Ze moeten opgehangen worden aan dakspanten. Als men vervolgens het snoer van het paneel inplugt, werken ze al.”

Met de zonnepanelen wekken Nelissen en Greven tien tot vijftien procent van hun elektriciteitsgebruik zelf op. ,,De aanschaf van de zonnecellen zorgt ervoor dat je meer bewust met energie bezig bent”, legt Nelissen uit. ,,Je kijkt vaker naar de meter om te zien wat de opbrengst is na een bepaalde tijd. En het is ook nog eens goed voor het milieu.”
9 juni 2005

Print deze pagina

Terug